عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر
(تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
آیین نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ۳ بهمن ۱۳٩٤

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح بند (د) ماده (1) آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال1394 کل نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ۳ بهمن ۱۳٩٤

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ۳ بهمن ۱۳٩٤

اصلاح جداول شماره های (1)، (2) و (4) پیوست آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأمورین ثابت)  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح تصویب نامه موضوع جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ۱ بهمن ۱۳٩٤

اصلاح تصویب نامه موضوع جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
به کارگیری نیروی انسانی در بدو ورودبه خدمات دولتی به صورت پیمانی خلاف قانون است نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ۱ بهمن ۱۳٩٤

رأی شماره 1144 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع فراز پایانی بند 7 بخشنامه شماره 13598/92/200ـ 1/8/1392 جانشین وقت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر «به کارگیری نیروی انسانی در بدو ورود به خدمات دولتی به صورت پیمانی» ابطال می شود و خلاف قانون است   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
ابطال مصوبه وزیر نیرو در خصوص تعرفه مصارف برق اتوبوسرانی و قطارهای شهری و حومه نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۳٠ دی ۱۳٩٤

رأی شماره 1143 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 100/20/22075 ـ 26/3/1386 وزیر نیرو از تاریخ تصویب در خصوص تعرفه مصارف برق اتوبوسرانی و قطارهای شهری و حومه    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
رأی وحدت رویه شماره745 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٢٩ دی ۱۳٩٤

رأی وحدت رویه شماره745 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تأیید آراء شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور به دلیل انطباق با ماده4 قانون مدنی در خصوص آراء محکومیت مرتکبین جرایم موادمخدر     


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
درمجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی،کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه... نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٢٩ دی ۱۳٩٤

رأی وحدت رویه شماره744 هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع: در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
موارد 7 گانه گشایش اعتبار اسنادی در پسابرجام ابلاغ شد نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ٢٧ دی ۱۳٩٤

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده (47) قانون رفع موانع تولید در خصوص تسهیلات کشاورزی نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ٢٧ دی ۱۳٩٤

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
تحریم سوئیفت به صورت رسمی لغو شد نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ٢٧ دی ۱۳٩٤

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
بیانیه رییس جمهوری به مناسبت توافق هسته ای واجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ٢٧ دی ۱۳٩٤

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه تضمین معاملات دولتی نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ٢٦ دی ۱۳٩٤

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
تسری شمول بند (ب)ماده 20 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران... نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ٢٦ دی ۱۳٩٤

تسری شمول بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به کارکنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
ابطال بند1 نامه 14225/92/370ـ 26/3/1392 سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولیدکنندگان نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ٢٥ دی ۱۳٩٤

 رأی شماره 1117 الی 1120 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند1 نامه شماره 14225/92/370ـ 26/3/1392 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص  تکلیف دولت به تصویب ضوابط تعیین کالاهای اساسی انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح بند (1) تصویب نامه شماره 119506/ت51361هـ مورخ 10/9/1394 نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٢۳ دی ۱۳٩٤

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
ابطال مصوبه هیأت رسیدگی به امور معادن استان اصفهان در مورد تعیین قیمت فروش شن و نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ٢۱ دی ۱۳٩٤

رأی شماره 1125 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 467 ـ 1/6/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه هیأت رسیدگی به امور معادن استان اصفهان در مورد تعیین قیمت فروش شن و ماسه  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح جزء (الف) بند (3) تصویب نامه شماره 76254/ت36095هـ مورخ 10/4/1388 نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ٢٠ دی ۱۳٩٤

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح تصویب نامه شماره 86552/ت51206هـ مورخ 4/7/1394 نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ۱٩ دی ۱۳٩٤

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
تغییر کاربری اراضی از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر(همدان) نیست نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ۱۸ دی ۱۳٩٤

 رأی شماره  1121 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش 5 فصل 14 ماده 50 و بخش 5 فصل 14 ماده 51 تعرفه مصوب عوارض سال 1392 شهرداری همدان مبنی بر تعیین عوارض تغییر کاربری اراضی از تاریخ تصویب  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف های تعرفه جداول پیوست آ نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ۱٧ دی ۱۳٩٤

اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف های تعرفه جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب89 نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱٥ دی ۱۳٩٤

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مابه التفاوت حقوق بازنشستگی مشمولین بند (ج) تبصره (18) قانون بودجه سال 94 نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ۱٤ دی ۱۳٩٤

تصویب نامه درخصوص مابه التفاوت حقوق بازنشستگی مشمولین بند (ج) تبصره (18) قانون بودجه سال 1394 کل کشور    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
2تصویب نامه در خصوص خدمات پروازهای داخلی و شبکه بی سیم نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ۱۳ دی ۱۳٩٤

   1-تصویب نامه در خصوص کاهش ضریب بهای خدمات پیشنهادی پروازهای داخلی

2-تصویب نامه در خصوص تعیین حق امتیاز پروانه ایجاد و بهره برداری شبکه بی سیم برای ارایه خدمات عمده فروشی   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مصوبه پیرامون شرح خدمات طرح های هادی روستایی و منظومه های روستایی نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ۱٠ دی ۱۳٩٤

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون شرح خدمات طرح های هادی روستایی و منظومه های روستایی  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مطالب قدیمی تر »
مطالب اخیر آیین نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان اصلاح بند (د) ماده (1) آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال1394 کل اصلاح آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران اصلاح تصویب نامه موضوع جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل به کارگیری نیروی انسانی در بدو ورودبه خدمات دولتی به صورت پیمانی خلاف قانون است ابطال مصوبه وزیر نیرو در خصوص تعرفه مصارف برق اتوبوسرانی و قطارهای شهری و حومه رأی وحدت رویه شماره745 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درمجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی،کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه... موارد 7 گانه گشایش اعتبار اسنادی در پسابرجام ابلاغ شد ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده (47) قانون رفع موانع تولید در خصوص تسهیلات کشاورزی
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٧٤٢) اجتماعی (٥٥٤) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (٤٠٤) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٧٩) آیین نامه ها (۳۱۳) امور اداری و استخدامی (٢٦٥) قوانین (٢٦۱) پیام های مدیر وبلاگ (۱۸٥) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱۸٥) اخبار بانکی (۱٦٠) مقررات بین المللی (۱۳٥) امور دادرسی و اجرا (۱۳٠) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢۸) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱٢٦) مالی و اقتصادی (۱۱٥) شهرداری (۱۱٢) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (٩۱) مجلس شورای اسلامی (٧٦) ملکی و ثبتی (٦٧) امور فرهنگیان (٦۳) مقررات پزشکی و دارویی (٦۱) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) قوانین و مقررات جزایی (٥٢) بودجه (٥٠) مقالات و معاضدت ها (٤٩) ازمقام معظم رهبری (٤۸) کشاورزی و صنایع (٤٧) ایثار گران (۳٩) نظریات و دکترین (۳٥) پیمانکاری (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) مشکلات شهروندان (۳۳) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳۱) رایانه و سایبر (٢٧) ابطال مصوبات شورای شهر (٢٦) برخی قوانین پر کاربرد (٢۳) کار (٢٠) ابطال مصوبات دولت (۱٩) بسته های اجرایی (۱٦) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٦) استفتاء (۱۳) محیط زیست و طبیعت (۱٠) مصوبات سرگردان (٤) ورزشی (۳) سیاستهای کلی نظام (۳) داوری (٢) اساسنامه ها (٢) قوانین برنامه توسعه (٢) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من http://google.com MSN اداره کل حقوقی و دعاوی بانک ملی ایران الطاف خداوندي بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک ملی ایران پايگاه اطلاع رساني حوزه رياست جمهوري پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری پايگاه اطلاع رساني حوزه رياست قوه قضائيه پایگاه اطلاع رسانی- سایت بانک ملی ایران پايگاه اطلاع رساني مجلس شوراي اسلامي پايگاه اینترنتي . مجمع تشخیص مصلحت نظام پرتال جامع علوم انسانی-محمدزاده چاپار میل دادسراي عمومي تهران و تابعه دادگاه الكترونيك دادگاههای.ع بخش تابعه تهران دادگستریهای شهرستان های استان تهران ديدگاه نو شورای حل اختلاف شهرتهران قيمت سکه، طلا و ارز كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران-اسكودا گزيده اخبار جديد گوگل مجتمع هاي قضايي شهر تهران مرجع علمی آموزشی مركز امور مشاوران، وكلا و كارشناسان مرکز داوری اتاق ایران وکلای آزاد اندیش ياهو پرتال زیگور