عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر
(تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
تعیین و برقراری عوارض حق الارض توسط شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون است نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ٧ آبان ۱۳٩٤

رأی شماره های 294 الی 307 و 334 و 336 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعدادی از مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور درخصوص تعیین و برقراری عوارض حق الارض  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
ابطال چندمصوبه شوراهای اسلامی شهر درخصوص وضع عوارض کسب و پیشه مشاغل ازبانکها نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ٧ آبان ۱۳٩٤

رأی شماره های 1681 الی 1735 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعدادی از مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور درخصوص وضع عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانکها


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
پروانه فعالیت طلافروشی های مناطق حاشیه ای شهر قابل ابطال نیست نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٦ آبان ۱۳٩٤

رأی شماره851 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال پروانه فعالیت و انسداد طلافروشیهای مناطق حاشیه ای شهر به بهانه احتمال سرقت موضوع بند1 مصوبات مورخ 30/1/1389 شورای تأمین شهرداری شیراز خلاف قانون است و ابطال می شود     


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مصوبه شورای عالی ا.س. کلی اصل (44).ق.ا. درخصوص ساماندهی سهام عدالت نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ٤ آبان ۱۳٩٤

مصوبه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی درخصوص ساماندهی سهام عدالت از طریق اصلاح قانون و یا روش های اجرایی موجود با هدف کارآمدنمودن طرح توزیع سهام عدالت      


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
شورای اسلامی شهر صلاحیت تعیین و اخذ عوارض مربوط به تغییر کاربری اراضی را ندارد نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ۳ آبان ۱۳٩٤

رأی شماره 783 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بندهای 1، 2 و 5 از ردیف 14 مصوبه شماره 3/25442/86 ـ 11/11/1386 شورای اسلامی شهر گرگان   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
تسلیت نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٢۸ مهر ۱۳٩٤

شهادت مظلومانه سالار شهیدان و یاران وفادارش را تسلیت عرض می نمایم التماس دعا

  نظرات ()
شرایط عمومی پیمان مصوب جلسه 86 - 27/3/1342 هیات عامل نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩٤

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
ابطال بند 2 تصویب نامه وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون مقررات نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩٤

رأی شماره 784 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 2 تصویب نامه شماره 183069/ت47330 ک ـ 20/9/1390 وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
ابطال آیین نامه استخدامی شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ٢٦ مهر ۱۳٩٤

 

رأی شماره 747 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال آیین نامه استخدامی شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع مصوب 6/7/1382 مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران    

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
دخالت شورای شهر در تعیین نرخ حق سرویس آژانس تاکسی مغایر قانون است نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ٢٥ مهر ۱۳٩٤

رأی شماره 744 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند یک مصوبه 346 جلسه مورخ 11/12/1389 شورای اسلامی رشت  در خصوص صدور مجوز وصول ۲۰% حق سرویس توسط مدیران آژانس های تاکسی تلفنی و تاکسی پیمانکاری و همچنین تاکسی بی سیم  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ٢٤ مهر ۱۳٩٤

آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
تقویت حساب صندوق ضمانت صادرات ایران و سایر صندوق های حمایت از تحقیقات و توسعه صن نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ٢۳ مهر ۱۳٩٤

تصویب نامه درخصوص واریز مبلغ دویست میلیون (200.000.000) دلار به حساب صندوق ضمانت صادرات ایران و مبلغ بیست و پنج میلیون (25.000.000) دلار به حساب هریک از صندوق های حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، بیمه فعالیت های معدنی، توسعه و حمایت از صنایع دریایی، ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
تصویب نامه درخصوص میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٢۱ مهر ۱۳٩٤

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
ابطال بند 2 مصوبه شماره 6 ـ 12/6/86 کمیسیون نظارت بر واحدهای صنفی کرمانشاه نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٢۱ مهر ۱۳٩٤

 

رأی شماره 743 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 مصوبه شماره 6 ـ 12/6/1386 کمیسیون نظارت بر واحدهای صنفی کرمانشاه    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
ابطال بند5 مصوبات 16/1/91 و 10/12/91 و 8/3/91 کارگروه.ا.شورای ب.توسعه.ا.گلستان نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٤

رأی شماره 757 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع ابطال بند5 مصوبات 16/1/1391 و 10/12/1391 و 8/3/1391 کارگروه اقتصادی شورای برنامه ریزی توسعه استان گلستان و بند8 مصوبه جلسه 24/3/1391 شورای برنامه ریزی استان گلستان    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
ابطال مصوبه شماره 52065/60 ـ 28/2/1393 وزیر صنعت، معدن و تجارت نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ۱٦ مهر ۱۳٩٤

رأی شماره 749 الی 756 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 52065/60 ـ 28/2/1393 وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص ترتیب انتخاب هیأت رئیسه مجامع امور صنفی، وظایف هیأت رئیسه، طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیونهای آن و سایر مقررات مربوط به اداره مجامع و حق الزحمه خدمات آنها        


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
ابطال بند 5 ـ3 و جدول پیوست مصوبه شماره 42ـ20/10/1386 شورای اسلامی شهر زیدآباد نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱٥ مهر ۱۳٩٤

رأی شماره 748 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 5 ـ3 و جدول پیوست مصوبه شماره 42ـ20/10/1386 شورای اسلامی شهر زیدآباد   

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
قانون تصویب کنوانسیون میناماتا در مورد جیوه نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱٤ مهر ۱۳٩٤

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح آیین نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل های الحاقی نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱٤ مهر ۱۳٩٤
   
ادامه مطلب ...
  نظرات ()
تصویب نامه درخصوص ساماندهی و نحوه تأمین خودروهای مورد استفاده در حمل و نقل عمومی نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱٤ مهر ۱۳٩٤
  
ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح ساماندهی پردیس دانشگاههای.. نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱٤ مهر ۱۳٩٤

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح ساماندهی پردیس دانشگاههای تهران و علوم پزشکی تهران   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱٤ مهر ۱۳٩٤
  
ادامه مطلب ...
  نظرات ()
ابطال بند2 از ردیف «ب» دستورالعمل معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت و نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱٤ مهر ۱۳٩٤

رأی شماره 740 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند2 از ردیف «ب» دستورالعمل شماره م ت م ام/366592/88 ـ 18/11/1388 معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
ابطال 2بخشنامه معاون راهبردی رئیس جمهورو یک بخشنامه دبیر هیأت عالی گزینش نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱٤ مهر ۱۳٩٤

رأی شماره 727 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه های شماره 6335/110/دم ـ 22/12/1391 و 6392/110/د م ـ 27/12/1391 معاون راهبردی .. و بخشنامه شماره 443/2ب ـ 21/1/1392 دبیر هیأت عالی گزینش در خصوص مصادیق سختی کار و کار در محیطهای غیرمتعارف،      


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٤
    
ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مطالب قدیمی تر »
مطالب اخیر تعیین و برقراری عوارض حق الارض توسط شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون است ابطال چندمصوبه شوراهای اسلامی شهر درخصوص وضع عوارض کسب و پیشه مشاغل ازبانکها پروانه فعالیت طلافروشی های مناطق حاشیه ای شهر قابل ابطال نیست مصوبه شورای عالی ا.س. کلی اصل (44).ق.ا. درخصوص ساماندهی سهام عدالت شورای اسلامی شهر صلاحیت تعیین و اخذ عوارض مربوط به تغییر کاربری اراضی را ندارد تسلیت شرایط عمومی پیمان مصوب جلسه 86 - 27/3/1342 هیات عامل ابطال بند 2 تصویب نامه وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون مقررات ابطال آیین نامه استخدامی شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع دخالت شورای شهر در تعیین نرخ حق سرویس آژانس تاکسی مغایر قانون است
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٧٠٤) اجتماعی (٥٢٦) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳۸۳) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٧۳) آیین نامه ها (٢٩٧) امور اداری و استخدامی (٢٦٢) قوانین (٢٥٤) پیام های مدیر وبلاگ (۱۸٠) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٧٠) اخبار بانکی (۱٥٥) مقررات بین المللی (۱۳۳) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢٧) امور دادرسی و اجرا (۱٢۳) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱٢٠) مالی و اقتصادی (۱۱۳) شهرداری (۱٠۸) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸۸) مجلس شورای اسلامی (٧٦) ملکی و ثبتی (٦٧) امور فرهنگیان (٦۳) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) مقررات پزشکی و دارویی (٥٥) بودجه (٥٠) قوانین و مقررات جزایی (٤۸) ازمقام معظم رهبری (٤٧) مقالات و معاضدت ها (٤٦) کشاورزی و صنایع (٤٢) ایثار گران (۳٧) نظریات و دکترین (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) پیمانکاری (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳٢) مشکلات شهروندان (۳٢) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (٢۸) ابطال مصوبات شورای شهر (٢٥) برخی قوانین پر کاربرد (٢۳) کار (٢٠) رایانه و سایبر (۱٩) ابطال مصوبات دولت (۱۸) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٦) بسته های اجرایی (۱٥) استفتاء (۱۳) محیط زیست و طبیعت (٧) ورزشی (۳) سیاستهای کلی نظام (۳) اساسنامه ها (٢) داوری (۱) قوانین برنامه توسعه (۱) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من http://google.com MSN اداره کل حقوقی و دعاوی بانک ملی ایران الطاف خداوندي بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک ملی ایران پايگاه اطلاع رساني حوزه رياست جمهوري پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری پايگاه اطلاع رساني حوزه رياست قوه قضائيه پایگاه اطلاع رسانی- سایت بانک ملی ایران پايگاه اطلاع رساني مجلس شوراي اسلامي پايگاه اینترنتي . مجمع تشخیص مصلحت نظام پرتال جامع علوم انسانی-محمدزاده چاپار میل دادسراي عمومي تهران و تابعه دادگاه الكترونيك دادگاههای.ع بخش تابعه تهران دادگستریهای شهرستان های استان تهران ديدگاه نو شورای حل اختلاف شهرتهران قيمت سکه، طلا و ارز كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران-اسكودا گزيده اخبار جديد گوگل مجتمع هاي قضايي شهر تهران مرجع علمی آموزشی مركز امور مشاوران، وكلا و كارشناسان مرکز داوری اتاق ایران وکلای آزاد اندیش ياهو پرتال زیگور