عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
اصلاح آیین نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل های الحاقی نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱٤ مهر ۱۳٩٤
   
ادامه مطلب ...
  نظرات ()
تصویب نامه درخصوص ساماندهی و نحوه تأمین خودروهای مورد استفاده در حمل و نقل عمومی نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱٤ مهر ۱۳٩٤
  
ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح ساماندهی پردیس دانشگاههای.. نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱٤ مهر ۱۳٩٤

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح ساماندهی پردیس دانشگاههای تهران و علوم پزشکی تهران   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱٤ مهر ۱۳٩٤
  
ادامه مطلب ...
  نظرات ()
ابطال بند2 از ردیف «ب» دستورالعمل معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت و نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱٤ مهر ۱۳٩٤

رأی شماره 740 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند2 از ردیف «ب» دستورالعمل شماره م ت م ام/366592/88 ـ 18/11/1388 معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
ابطال 2بخشنامه معاون راهبردی رئیس جمهورو یک بخشنامه دبیر هیأت عالی گزینش نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱٤ مهر ۱۳٩٤

رأی شماره 727 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه های شماره 6335/110/دم ـ 22/12/1391 و 6392/110/د م ـ 27/12/1391 معاون راهبردی .. و بخشنامه شماره 443/2ب ـ 21/1/1392 دبیر هیأت عالی گزینش در خصوص مصادیق سختی کار و کار در محیطهای غیرمتعارف،      


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٤
    
ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح مواد (18) و (22) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1394 کل کشور نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٤
  
ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح بندهای (3/9) و (4/9) سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٤
  
ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٤
   
ادامه مطلب ...
  نظرات ()
تصویب نامه در خصوص تشکیل ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٤
   
ادامه مطلب ...
  نظرات ()
ابطال آیین نامه معاملات شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع مصوب 4/12/1381 م نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٤

  رأی شماره 746 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال آیین نامه معاملات شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع مصوب 4/12/1381 مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
رأی وحدت رویه با موضوع توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٤

رأی وحدت رویه شماره 742 ـ 6/5/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع: توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه اجرایی ماده3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٤

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه ساماندهی تبلیغات کالاها و خدمات موضوع ماده (8) قانون رفع موانع تولید ر نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٤

آیین نامه ساماندهی تبلیغات کالاها و خدمات موضوع ماده (8) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٤
   
ادامه مطلب ...
  نظرات ()
قانون تصویب تشریفات (پروتکل) حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی ناشی از منابع و نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٤

قانون تصویب تشریفات (پروتکل) حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی ناشی از منابع و فعالیت های مستقر در خشکی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) ریشه کنی تجارت غیرقانون نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٤

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) ریشه کنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح تصویب نامه شماره 19560/ت31121هـ مورخ 1/4/1384 سازمان حفاظت محیط زیست ـ و نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٤

اصلاح تصویب نامه شماره 19560/ت31121هـ  مورخ 1/4/1384 سازمان حفاظت محیط زیست ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه اجرایی بند (ب)ماده (7) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٤
   
ادامه مطلب ...
  نظرات ()
ابطال بند «ت» ماده 25 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٤

رأی شماره 711 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند «ت» ماده 25 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز (موضوع تصویب نامه شماره 33578/ت26504هـ ـ 15/7/1381) هیأت وزیران   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
ابطال بخشنامه معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام ومعاون امور اجتماعی سازمان بهزی نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٤

  رأی شماره 709 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه های شماره 4755/523 ـ 20/6/1391 معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) و بخشنامه شماره 30759/91 و 700ـ23/4/1391 معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
عدم تعلق عوارض شهرداری به تابلوهای منصوب بر سر درب اماکن تجاری و اداری نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩٤

رأی شماره 710 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 7 هشتاد و هشتمین جلسه دوره سوم شورای اسلامی شهر اهواز مورخ 11/11/1387 در خصوص  عوارض شهرداری به تابلوهای منصوب بر سر درب اماکن تجاری و اداری

 

 

 

 

 
 
 

ادامه مطلب ...
  نظرات ()
قانون موافقتنامه همکاری درخصوص آب و هواشناسی دریای خزر نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩٤

 

 
 
 

ادامه مطلب ...
  نظرات ()
قانون الحاق یک تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩٤

قانون الحاق یک تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش   

 
 
 

ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مطالب قدیمی تر »
مطالب اخیر اصلاح آیین نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل های الحاقی تصویب نامه درخصوص ساماندهی و نحوه تأمین خودروهای مورد استفاده در حمل و نقل عمومی مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح ساماندهی پردیس دانشگاههای.. اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه ابطال بند2 از ردیف «ب» دستورالعمل معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت و ابطال 2بخشنامه معاون راهبردی رئیس جمهورو یک بخشنامه دبیر هیأت عالی گزینش آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری اصلاح مواد (18) و (22) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1394 کل کشور اصلاح بندهای (3/9) و (4/9) سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٧٠۱) اجتماعی (٥۱٩) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳٧٦) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٦٢) آیین نامه ها (٢٩٥) امور اداری و استخدامی (٢٦۱) قوانین (٢٥۳) پیام های مدیر وبلاگ (۱٧٩) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٦٥) اخبار بانکی (۱٥۳) مقررات بین المللی (۱۳٢) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢٧) امور دادرسی و اجرا (۱٢۳) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱۱٩) مالی و اقتصادی (۱۱۱) شهرداری (۱٠٤) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸۸) مجلس شورای اسلامی (٧٦) ملکی و ثبتی (٦٧) امور فرهنگیان (٦۳) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) مقررات پزشکی و دارویی (٥٥) بودجه (٥٠) قوانین و مقررات جزایی (٤۸) ازمقام معظم رهبری (٤٧) مقالات و معاضدت ها (٤٦) کشاورزی و صنایع (٤٢) ایثار گران (۳٧) نظریات و دکترین (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) پیمانکاری (۳۳) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳٢) مشکلات شهروندان (۳٠) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (٢۸) برخی قوانین پر کاربرد (٢۳) کار (٢٠) رایانه و سایبر (۱٩) ابطال مصوبات شورای شهر (۱٩) ابطال مصوبات دولت (۱۸) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٦) بسته های اجرایی (۱٥) استفتاء (۱۳) محیط زیست و طبیعت (٦) ورزشی (۳) سیاستهای کلی نظام (۳) داوری (۱) اساسنامه ها (۱) قوانین برنامه توسعه (۱) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب