دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩٥

شماره۱۱۸/۴۱۴۶۵                    ۱۳۹۵/۶/۱۰

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۵۳۲۴۱/۴۳۱۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۴ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۶/۳ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۷۲۴۶۹                                                                              ۱۳۹۵/۶/۱۵

سازمان برنامه و بودجه کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۱۸/۴۱۴۶۵ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را با رعایت مفاد تبصره‌های الحاقی و اصلاحات ذیل اجراء نماید:

الف ـ تبصره‌های الحاقی

تبصره۳۵ـ به دولت اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول و یا بلوکه‌شده و یا مصادره‌شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش‌بینی منابع لازم برای تأمین هزینه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز (در صورت اجراء)، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانکها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانکها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک‌میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، حداکثر تا سقف چهارصدوپنجاه‌هزارمیلیارد (۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح جدول شماره (۱) با رعایت بندهای زیر تسویه نماید:

۱ـ افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است.

۲ـ تسویه مطالبات بانکها از دولت، تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تأیید سازمان حسابرسی قابل انجام است.

۳ـ افزایش مانده بدهی دولت و شرکتهای دولتی به هر یک از بانکها و بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون ممنوع است.

۴ـ بخشودگی سود تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات است و کلیه جریمه‌های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده می‌شود.

 

۵ ـ گزارش اجرای هر مرحله از تسویه مطالبات و افزایش سرمایه باید در مقاطع سه‌ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه شود. نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده دیوان محاسبات کشور می‌باشد.

۶ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اجرای ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ منابع استفاده‌شده از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.

۷ـ نحوه اجرای این تبصره برمبنای آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت اموراقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره۳۶ـ به دولت اجازه داده می‌شود جهت پرداخت بدهی خود به طلبکاران از جمله بانکها، پیمانکاران، شهرداری‌ها (با اولویت شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت) و بدهی‌های مربوط به خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی، تا معادل چهارصدهزار میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق اسناد خزانه و یا سایر اوراق اسلامی با سررسید تا پنجساله منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور براساس جدول شماره (۳)، تمام یا بخشی از بدهیهای خود را تسویه کند. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می‌نماید. به دولت اجازه داده می‌شود معادل سود سررسیدشده این اوراق در سال ۱۳۹۵ را از محل فروش اوراق منتشرشده تأمین کند.

هرگونه تکلیف به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر خرید این اوراق ممنوع است.

تبصره۳۷ـ به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به انتشار تا مبلغ هشتادهزار میلیارد (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق اسناد خزانه یا سایر اوراق اسلامی اقدام و جهت تسویه تمام یا بخشی از بدهیهای سازمان بیمه سلامت ایران به طلبکاران واگذار نماید.

اصل، سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می‌نماید.

تبصره۳۸ـ به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت سقف مقرر در تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تا مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار وام از دولت روسیه برای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با شرایط زیر اخذ نماید:

۱ـ وام دریافتی صرفاً برای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای امور زیربنایی و تولیدی پیوست شماره یک قانون بودجه کل کشور با اولویت انرژی‌های نو، هسته‌ای، نیرو، راه‌آهن، بزرگراهها، سدها، شبکه‌های آبیاری و طرحهای انتقال آب اختصاص می‌یابد.

۲ـ طرحهای موضوع بند (۱) با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۳ـ نحوه اعمال حساب وام دریافتی، تعیین مدت بازپرداخت و میزان سهم ساخت داخلی و سایر شرایط وام به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب ـ تبصره‌ها و جداول اصلاح شده ماده واحده

۱ـ بندهای (ب) و (ح) تبصره (۱۴) حذف شد.

۲ـ در بند (ج) تبصره (۶) ماده واحده بعد از عبارت «آب و فاضلاب روستایی استان‌ها» عبارت «و یا سازمان عشایری» اضافه شد.

۳ـ در تبصره (۲۶) عبارت «جهت آزادی» جایگزین عبارت «به خانواده‌های معسر» گردید.

۴ـ در بند (ط) تبصره (۱۴) عبارت «یا یارانه آنها به اشتباه حذف گردیده است» قبل از کلمه «اقدام» اضافه گردد.

۵ ـ با توجه به مشکلات موجود در تأمین سود اوراق مشارکت و سایر اوراق بدهی، مبلغ هفده هزار وپانصدمیلیارد (۱۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبارات ردیف ۱ـ ۱۰۲۰۰۰ جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور به اعتبارات ردیف ۳ـ ۶۰۰۰۰۰ جدول شماره (۹) منتقل شود.

 

ج ـ (جداول پیوست)

جدول شماره (۱) مربوط به تبصره (۳۵)

(مبالغ به هزار میلیارد ریال)

(مبالغ به هزار میلیارد ریال)

 

 


جدول شماره (۲)

مربوط به احکام تبصره‌های (۳۶) و (۳۷)

(مبالغ به میلیون ریال)

 

 

 

جدول شماره (۳)

بدهی دولت به طلبکاران (موضوع تبصره (۳۶) ماده واحده)

(مبالغ به میلیارد ریال)

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
 

دریافت فایل مورد نظر

نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩٥

 

شماره۷۲۱۱۲                              ۱۳۹۵/۶/۱۵

وزارت کشور ـ مجلس شورای اسلامی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح جدول قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هفتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۳۵/۴۲۳۹۹ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

 

قانون اصلاح جدول قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی  مجلس شورای اسلامی
ماده واحده ـ جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی موضوع قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۶/۱/۳۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

حوزه انتخابیه میاندوآب، شاهین‌دژ و تکاب به دو حوزه مستقل زیر تقسیم می‌شود:

الف ـ حوزه انتخابیه میاندوآب با یک نماینده شامل شهرستان میاندوآب ـ بخش مرکزی ـ بخش باروق ـ بخش مرحمت‌آباد به مرکزیت شهر میاندوآب

ب ـ حوزه انتخابیه شاهین‌دژ و تکاب با یک نماینده به مرکزیت شهرستان شاهین‌دژ شامل شهر شاهین‌دژ ـ بخش مرکزی ـ بخش کشاورز و شهرستان تکاب شامل شهر تکاب ـ بخش مرکزی ـ بخش تخت سلیمان

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هفتم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ٥ شهریور ۱۳٩٥

  نمایندگان مردم در خانه ملت، کلیات قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش را تصویب کردند.   


ادامه مطلب ...
نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ٥ شهریور ۱۳٩٥

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت تبیین کردند؛ هفت اولویت و سرفصل مهم برای دولت/ اقتصاد مسئله اول کشور است     


ادامه مطلب ...
نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٥

انتصابات جدید در بانک ملی ایران  

آقای محمود شایان به عنوان عضو هیأت مدیره
آقای مهرزاد ذاکری به سمت مدیر امور طرح و برنامه
آقای سعداله عیسی زاده به سمت مدیر امور مجلس 


ادامه مطلب ...
نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٢ شهریور ۱۳٩٥

رأی شماره ۲۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق ماده ۴۵ دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب ۲۸/۵/۱۳۹۳ شورای پول و اعتبار نسبت به صرافی هایی که مدت زمان مجوز فعالیت آنها هنوز منقضی نشده است   


ادامه مطلب ...
نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ۱ شهریور ۱۳٩٥

رأی شماره ۲۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تأیید رأی شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری مبنی بر پرداخت مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهدا از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی در صورت رضایت طلبکار  


ادامه مطلب ...
نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩٥

رأی شماره ۳۰۹ الی ۳۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای کرمانشاه، خرم آباد، زرقان، محمدشهر، مشکین دشت مبنی بر اینکه  وضع عوارض از قراردادهای پیمانکاری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده می‌شود    


ادامه مطلب ...
نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ٢٩ امرداد ۱۳٩٥

 راهبرد پیشگیری از فساد مالی و جرایم اقتصادی مقامات و مدیران 

 نویسنده:دکتر محمود رجبی پور

ادامه مطلب ...
نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩٥

عفو و بخشودگی برای 188 نفر از محکومان تعزیرات

 معاون حقوقی و نظارت سازمان تعزیرات از عفو و تخفیف مجازات 188 نفر از محکومان این سازمان خبر داد.

 ایرج حسینی صدرآبادی گفت: همزمان با سالروز ولادت حضرت ثامن الحجج علی ابن موسی الرضا (ع)، 705 نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی مورد عفو و تخفیف مجازات قرار گرفتند.

معاون حقوقی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی افزود: 188 نفر از مشمولین عفو جز محکومان سازمان تعزیرات حکومتی هستند.

*تاکید بر تشدید نظارت بر آرایشگاه های زنانه

مشاور امور بانوان رئیس سازمان تعزیرات از تاکید بر تشدید نظارت بر آرایشگاه های زنانه در نشست شورای فرهنگی اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد.

در نشست شورای فرهنگی اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی که با موضوع نظارت و ساماندهی آرایشگاه های زنانه و به منظور کاهش تخلفات فرهنگی و بهداشتی حوزه آرایشگاه های زنانه برگزار شد؛ بر تشدید نظارت بر آرایشگاه های زنانه تاکید شد.

ویدا آزاد مشاور امور بانوان رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اعلام این خبر گفت: در این نشست که با حضور متخصصان حوزه های فرهنگی، دینی، اجتماعی، بهداشتی و آرایشی برگزار شد؛ اعضا در مورد یکپارچه سازی اهداف و اقدامات به منظور کاهش تخلفات فرهنگی و بهداشتی حوزه آرایشگاه های زنانه و نیز حمایت از حقوق زنان به بحث و تبادل نظر پرداختند.

وی افزود: در این نشست همچین ضرورت همراهی و همدلی و نگاه مشترک درستگاه های دست اندرکار و تشکل های مردم نهاد در کاهش معضلات موجود در آرایشگاه های زنانه مورد بررسی قرار گرفت.

نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩٥


   ورود آزادگان سرافزار به ایران اسلامی
«اگر روزی اسراء برگشتند و من نبودم، سلام مرا به آنها برسانید و بگویید خمینی در فکرتان بود» امام خمینی(ره)

روز 26 مرداد 1369 ، میهن اسلامی شاهد حضور عزیزانی بود که پس از سال ها اسارت در زندان های مخوف رژیم بعثی صدام، قدم به خاک پاک میهن اسلامی خود می گذاشتند. این روز یکی از خاطره انگیز ترین روزهای تاریخ انقلاب اسلامی است که شاهد حضور و آزادی مردانی بود که در راه عهد و پیمانی که با خدا بسته بودند، مجاهدت و استقامت ورزیدند و آنها توانستند در سال های زجر و شکنجه، با وجود درد و بیماری جسمی، روح و روان خود را حفظ کنند و تقوا و مردانگی خود را مضاعف نمایند تا در بازگشت به ایران اسلامی در صحنه های مختلف اجتماعی، سرمشق و نمونه ای برای صلابت و استقامت مردان و زنان ایران اسلامی باشند.

نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩٥

تصویب نامه در خصوص قرار گرفتن هزینه های پیوند کبد، قلب، ریه، روده، پانکراس و مغز استخوان مشمول تعهدات بیمه پایه سازمان های بیمه گر   


ادامه مطلب ...
نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩٥

تصویب نامه در خصوص مصداق نداشتن ماده (۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای هزینه خدمات مدیریت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نهادهای موضوع بند (ر) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران  


ادامه مطلب ...
نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩٥

با سلام :
عید ولادت با سعادت هشتمین اختر تابناک امامت و ولایت حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا را بر عموم مسلمین جهان تبریک عرض میکنم- التماس دعا

نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٥

آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی  


ادامه مطلب ...
نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩٥

  فقهای شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخ دادند.    


ادامه مطلب ...
نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩٥

  - آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

- الحاق تبصره (۳) به ماده (۳) آیین نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی   

ادامه مطلب ...
نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩٥

نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»  


ادامه مطلب ...
مطالب قدیمی تر »
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا