عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
آیین‌نامه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ٩ بهمن ۱۳٩٠

 

 


 

شماره 12171/90/دش                                                        13/10/1390
آیین‌نامه «ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور»


(مصوب جلسه 700 مورخ 17/8/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی)


دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
        آیین‌نامه «ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور» که در جلسه 700 مورخ 17/8/90 شورای عالی انقلاب فرهنگی و به استناد بند (ب) بخش اول فصل پنجم نقشه جامع علمی کشور و در راستای اجرای بندهای (ب) و (ج) بخش یک و همچنین بخش دوم فصل پنجم نقشه مذکور و به‌منظور تهیه و تصویب و ابلاغ سیاست‌های اجرایی، طراحی ساز و کار تحقق اهداف نقشه و فرهنگ‌سازی و اصلاح ساختارها و فرآیندهای مربوطه، هماهنگی و انسجام‌بخشی در اجرای نقشة جامع علمی و نظارت بر حسن اجرای آن  به‌تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:
        ماده1ـ اختصارات:
        نقشه: نقشه جامع علمی کشور
        شورای عالی: شورای عالی انقلاب فرهنگی
        شورای ستاد: شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور
        رئیس: رئیس ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور
        ماده2ـ ارکان:
        1ـ شورای ستاد
        2ـ رئیس
        ماده3ـ وظایف شورای ستاد:
        وظایف شورای ستاد که از اعضای حقیقی و حقوقی مندرج در فصل پنجم نقشه تشکیل شده است، عبارت است از:
        1ـ هماهنگی و انسجام‌بخشی اجرای نقشه
        2ـ تصویب سیاست‌های اجرایی و خطوط راهنمای مربوط به اقدامات ملی جهت ابلاغ به دستگاه‌ها
        3ـ انتخاب اقدامات ملی برای مطالبه برنامه‌های اجرایی از دستگاه‌ها در سال‌های مختلف
        4ـ تصویب برنامه‌های پیشنهادی دستگاه‌ها جهت اجرای مفاد نقشه
        5 ـ نهایی‌سازی و تأیید اسناد ملی علوم و فناوری‌های اولویت‌دار
        6 ـ نظارت بر حسن اجرای نقشه
        7ـ نظارت بر پیشرفت عملکرد طرح‌ها و برنامه‌های نهایی‌شده دستگاه‌های اجرایی
        8 ـ بررسی وضع موجود علم و فناوری کشور
        9ـ ارزیابی وضعیت پذیرش دانشجویان در رشته‌های مختلف و میزان نیاز کشور به رشته‌های مختلف تحصیلی
        10ـ رصد و پایش اوضاع محیطی و رقبا و تحولات جهانی علم و فناوری
        11ـ بررسی و تأیید پیشنهادها جهت تکمیل و به‌روزرسانی دوره‌ای نقشه (تهیه شده در ستاد) برای ارائه آن به شورای عالی جهت تصویب نهایی.
        تبصره1ـ جلسات عادی شورای ستاد براساس برنامه معین و با دعوت رئیس تشکیل خواهد شد. همچنین جلسات فوق‌العاده شورای ستاد درصورت لزوم با دستور رئیس و یا درخواست اکثریت اعضا و تأیید رئیس ستاد برگزار می‌گردد.
        تبصره2ـ جلسات شورای ستاد با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت نسبی آراء مأخوذه معتبر می‌باشد. درصورت به حدنصاب نرسیدن تعداد حاضرین برای دو جلسه متوالی، رئیس می‌تواند تصویب موضوعاتِ در دستور را از طریق شورای معین و شورای عالی پیگیری نماید.
        تبصره3ـ حضور اعضای شورای ستاد در جلسات الزامی است. در شرایط اضطراری اعضا می‌توانند کتباً نماینده رسمی برای هر جلسه به رئیس ستاد معرفی نمایند. این نمایندگان به نیابت از اعضا حق رأی خواهند داشت و نمی‌توانند دو جلسه متوالی بدون حضور عضو اصلی در جلسه حضور پیدا کنند.
        تبصره4ـ به تشخیص رئیس در موارد لازم از نمایندگان رؤسای قوا، معاونین رئیس جمهور، معاونین قوة قضائیه، اعضای هیئت وزیران، رؤسای کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی و فرهنگستان‌ها برای شرکت در جلسات شورای ستاد دعوت به عمل خواهد آمد. مدعویـن مذکور در جـلسه ستاد دارای حق رأی می‌باشـند. دیگر مدیران ارشـد نیز بنا به تشخیص رئیس ستاد و بدون حق رأی به جلسات شورای ستاد دعوت خواهند شد. هم‌چنین حضور معاونان، مشاوران و کارشناسان ستاد و سایر صاحب‌نظران با تأیید رئیس و بدون حق رأی در جلسات شورای ستاد بلامانع خواهد بود.
        ماده4ـ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس شورای ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور می‌باشد.
        ماده5 ـ وظایف رئیس:
        1ـ ریاست جلسات شورای ستاد
        2ـ ابلاغ مصوبات شورای ستاد به دستگاه‌های اجرایی
        3ـ اعلام مصوبات شورای ستاد به شورای عالی در موارد لازم
        4ـ ارائه پیشنهادهای شورای ستاد برای اصلاح و تکمیل نقشه به شورای عالی جهت تصویب نهایی
        5 ـ ارائه پیشنهادها و مصوبات شورای ستاد به شورای عالی در صورت نیاز به تصویب شورای عالی
        6 ـ ارجاع گزارش‌های سالانه پیشرفت اجرای نقشه به شورای عالی
        7ـ ارجاع اصلاحیه‌های مورد نیاز ستاد در قوانین موجود کشوری به ریاست مجلس شورای اسلامی جهت بررسی و تصویب
        8 ـ ارجاع مصوبات شورای ستاد و نیازهای اجرای نقشه به ریاست قوة قضائیه جهت همکاری‌های لازم
        9ـ تعامل با دستگاه‌ها به‌منظور اجرای نقشه
        10ـ ارجاع سیاست‌های اجرایی و خطوط راهنمای پیشنهادی جهت اجرایی نمودن نقشه به شورای ستاد جهت تصویب
        11ـ پیگیری مصوبات شورای ستاد و انجام هماهنگی‌های بین بخشی و فرابخشی به‌منظور اجرای بهتر مصوبات
        12ـ تهیه و انتشار گزارش‌های دوره‌ای نظارت و ارزیابی از پیشرفت اجرای نقشه و تحقق اهداف آن
        13ـ تهیه پیشنهاد اصلاحات و تغییرات دوره‌ای مورد نیاز در نقشه
        14ـ صدور احکام مسئولین ستاد
        15ـ نظارت بر عملکرد ستاد
        16ـ فرهنگ‌سازی، ترویج و اطلاع‌رسانی موارد مرتبط با نقشه
        تبصره1ـ رئیس می‌تواند یکی از اعضای حقیقی ستاد و یا یکی از صاحب‌نظران را به‌عنوان قائم مقام ستاد، منصوب و برخی از وظایف و اختیارات خود را به مدت 4 سال به وی تفویض نماید.
        تبصره2ـ ساختار و تشکیلات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی مورد نیاز ستاد به تصویب شورای ستاد خواهد رسید.
        ماده6 ـ مصوبات شورای ستاد در چارچوب این آیین‌نامه با ابلاغ رئیس به دستگاه‌ها، لازم‌الاجرا می‌باشد.
        تبصره1ـ مصوباتی که بر طبق ضوابط قانونی و یا به تشخیص شورای ستاد نیاز به تصویب شورای عالی دارد، در صورتی که ظرف دو هفته پس از اعلام وصول در شورای عالی مورد مخالفت کتبی اعضای شورای عالی قرار نگیرد، در حکم  مصوبات شورای عالی تلقی می‌گردد.
        تبصره2ـ هرگونه تغییر لازم در این آیین‌نامه‌ با تصویب شورای عالی امکان‌پذیر خواهد بود.
        ماده7ـ این آیین‌نامه در قالب 7 ماده و 8 تبصره، در جلسه 700 مورخ 17/8/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجرا است.
رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد   

  نظرات ()
مطالب اخیر 13 آبانماه گرامی باد ابطال بخشنامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور درمورد حق جلسه اعضای شورای شهر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شد ابطال بخشنامه سازمان امور اراضی کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اخت لازم الرعایه بودن تذکرات آگهی استخدام برای داوطلبان استخدام س. تامین اجتماعی اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص آیین نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی ک آیین­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص آزادراه تهران شمال (گیلان) اصلاح بند ز ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ق.حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٦٩٥) اجتماعی (٥٢۱) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳٧٠) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٦٠) آیین نامه ها (٢٩٠) امور اداری و استخدامی (٢٦٠) قوانین (٢٥۱) پیام های مدیر وبلاگ (۱٧٩) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٦۳) اخبار بانکی (۱٥۱) مقررات بین المللی (۱٢٥) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢٥) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱٢۳) امور دادرسی و اجرا (۱٢٢) مالی و اقتصادی (۱۱٢) شهرداری (۱٠٦) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸٥) مجلس شورای اسلامی (٧٦) ملکی و ثبتی (٦٦) امور فرهنگیان (٦۳) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) مقررات پزشکی و دارویی (٥٥) بودجه (٥۱) ازمقام معظم رهبری (٤٧) مقالات و معاضدت ها (٤٦) قوانین و مقررات جزایی (٤٦) کشاورزی و صنایع (٤۳) ایثار گران (۳٦) نظریات و دکترین (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) پیمانکاری (۳۳) مشکلات شهروندان (۳۱) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳٠) برخی قوانین پر کاربرد (٢۳) کار (٢٠) ابطال مصوبات شورای شهر (۱٩) رایانه و سایبر (۱۸) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٧) ابطال مصوبات دولت (۱٧) بسته های اجرایی (۱٥) استفتاء (۱۳) سیاستهای کلی نظام (٤) ورزشی (۳) داوری (۱) قوانین برنامه توسعه (۱) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب