عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
رأی اصلاحی شماره 1/1134 و 1133 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۳ آذر ۱۳۸٩

رأی اصلاحی شماره 1/1134 و 1133 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  درمورد  اعمال ماده 20 راجه به ابطال تصویبنامه شماره109384ت36341ک مورخ6/9/1385 کمیسیون ماده یک آییننامه‌اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات

تاریخ: 10/8/1389               شماره دادنامه اصلاحی: 1/1134 و 1133
       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
     


  شاکی: آقای سیدهادی مظلومان و اتحادیه مرکزی مرغداران میهن.
      
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 109384ت36341ک مورخ 6/9/1385 کمیسیون ماده یک آییننامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات و اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبه.

       مقدمه: آقای سیدهادی مظلومان و اتحادیه مرکزی مرغداران میهن به‌شرح دادخواست‌های تقدیمی به ترتیب در تاریخ 18/10/1385 و 26/2/1386 با استناد به‌مادتین 19، 20 و 42 قانون دیوان‌عدالت‌اداری خواستار ابطال تصویبنامه شماره109384ت36341ک مورخ6/9/1385 کمیسیون ماده یک آییننامه‌اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات میشوند که پس از تبادل لایحه سرانجام هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به‌شرح دادنامه شماره1134 و 1133 مورخ2/10/1386 تصویبنامه موردشکایت را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه‌مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص و با استناد به ماده یک و بند یک ماده19 و ماده42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال مینماید. متعاقباً رئیس کمیسیـون تجـدیدنظـر گمرک ایران طی نامه شماره 192992/165123/747/480/71 مورخ 25/8/1388 اعلام داشتهاند، از نظر این کمیسیون مصوبه شماره 109384ت36341ک مورخ 6/9/1385 کمیسیون ماده یک آییننامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات متضمن تضییع حقوق اشخاص (ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری) بوده و در رأی هیأت عمومی اتخاذ تصمیم در این قسمت مغفول مانده است، لذا خواهشمند است دستور فرمایید موضوع مجدداً در هیأت عمومی دیوان مطرح و عنداللزوم رأی اصلاحی صادر فرمایند. هیأت عمومی دیوان درتاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.

رأی اصلاحی هیأت عمومی

 

 

 

       نظر به اینکه به موجب دادنامههای شماره 1134 و 1133 مورخ 2/10/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره109384ت36341ک مورخ6/9/1385 کمیسیون ماده یک آییننامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات ابطال گردیده و به درخواست شکات بر اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن مورد توجه قرار نگرفته و مآلاً تصمیمی اتخاذ نگردیده است، هیأت عمومی دیوان به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و با استفاده  از اختیار حاصله از قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری رأی بر ابطال مصوبه صدرالذکر از زمان تصویب مصوبه صادر و اعلام میدارد. این رأی در تکمیل و اصلاح رأی شماره 1133 و 1134 مورخ 2/10/1386 ابلاغ میگردد و اعطای رونوشت دادنامه بدون انضمام این رأی ممنوع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری منبع روزنامه رسمی دوشنبه - یکم آذر ماه ۱۳۸۹ - شماره ۱۹۱۴۶

 

  نظرات ()
مطالب اخیر قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴ نظریات مشورتی(نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه )۱۳۹۶/۰۲/۱۰ قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیارا قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور شمول حکم ماده۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری کیفیت تنظیم و تسلیم تقاضای دریافت جنین اهدایی قرار منع تعقیب درجرائم ماده۲۷۳ ق.آدک بعداز تأییددادگاه کیفری1قابل فرجامخواهی است بیانات رهبر مسلمین جهان در دیدار اقشار مختلف مردم (18/۰۶/۱۳۹۴) تصویب نامه در خصوص برنامه جامع بهره وری کشور تصویب نامه در خصوص تشکیل ستاد هماهنگی مناسب سازی کشور
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٦۸٦) اجتماعی (٥۱۱) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳٦٧) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٥٦) آیین نامه ها (٢۸٦) امور اداری و استخدامی (٢٥٩) قوانین (٢٤٩) پیام های مدیر وبلاگ (۱٧۸) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٦۱) اخبار بانکی (۱٥۱) مقررات بین المللی (۱٢٥) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢٥) امور دادرسی و اجرا (۱٢٢) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱۱٩) مالی و اقتصادی (۱۱۱) شهرداری (۱٠۳) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸٥) مجلس شورای اسلامی (٧٦) ملکی و ثبتی (٦٦) امور فرهنگیان (٦۳) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) مقررات پزشکی و دارویی (٥٥) بودجه (٥٠) ازمقام معظم رهبری (٤٧) مقالات و معاضدت ها (٤٦) قوانین و مقررات جزایی (٤٦) کشاورزی و صنایع (٤۱) ایثار گران (۳٦) نظریات و دکترین (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) پیمانکاری (۳۳) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳٠) مشکلات شهروندان (۳٠) برخی قوانین پر کاربرد (٢۳) کار (٢٠) رایانه و سایبر (۱۸) ابطال مصوبات شورای شهر (۱۸) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٧) ابطال مصوبات دولت (۱٧) بسته های اجرایی (۱٥) استفتاء (۱۳) ورزشی (۳) سیاستهای کلی نظام (۳) داوری (۱) قوانین برنامه توسعه (۱) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب