دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (91) قانون بودجه سال 1390 کل کشور نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩٠

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (91) قانون بودجه سال 1390 کل کشور

 


 

 

شماره 229429/ت47214هـ                                                       23/11/1390
اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (91) قانون بودجه سال 1390 کل کشور

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
    هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/10/1390 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد بند (91) قانون بودجه سال 1390 کل کشور تصویب نمود:
تصویـب‌نامه شماره 120833/ت47214هـ مورخ 15/6/1390 به شرح زیـر اصلاح می‌شود:
    1ـ متن زیر جایگزین بند «ب» ماده (1) می‌شود:
    ب ـ افراد مذکور در بند «الف» با داشتن حداقل ده سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه به صندوق.
    2ـ در بند «ب» ماده (4) عبارت «اینگونه مستمری‌بگیران از شمول ماده (111) قانون تأمین اجتماعی خارج می‌باشند» حذف می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی 

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا