دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
تقدیم لایحه آیین دادرسی تجاری به مجلس شورای اسلامی نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩٠

تاریخ اعلام وصول : 15/12/1390
دوره : هشتم
شماره ثبت : 661
اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری : 15/12/1390 یک شوری

 

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا