دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
تعرفه جدید ثبت‌نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمونهای سازمان سنجش آموزش کشور نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱ دی ۱۳۸٩

تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه ثبت‌نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمونهای سازمان سنجش آموزش کشور در سال 1390

    هیئت وزیران در جلسه مورخ 14/9/1389 بنا به پیشنهاد شماره 16493/34777/س مورخ 30/6/1389 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد بند (الف) تبصره (49) قانون بودجه سال 1364 کل کشور تصویب نمود:
  توجه: این مصوبه  در اسفندماه 89 از سوی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی خلاف قانون تشخیص و ملغی الاثر  شده است.


     1ـ تعرفه ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمونهای سازمان سنجش آموزش کشور در سال 1390 به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران است، تعیین می‌گردد.
       2ـ درآمدهای سازمان سنجش آموزش کشور به حساب خزانه واریز و در بخش درآمد بودجه کل کشور منظور و معادل آن از طریق درج در ردیف هزینه‌ای در لوایح بودجه سنواتی در اختیار سازمان یادشده قرار می‌گیرد. معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی
-  منبع روزنامه رسمی کشور چهارشنبه هفدهم  آذر ماه ۱۳۸۹ – شماره  19159 

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا