عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
دریافت حق فنی مسئول داروخانه‌ها غیرقانونی است نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱ دی ۱۳۸٩

رأی شماره 256 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تأیید رأی شماره 199 مورخ 3/3/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن دریافت حق فنی مسئول داروخانه‌ها

تاریخ: 19/7/1389               شماره دادنامه: 256       
       کلاسه پرونده: 89/481
       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.


شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری.
       موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری الحاقی مورخ 4/8/1384 نسبت به رأی شماره 199مورخ3/3/1388 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
       گردشکار: پس از وصول نامههای شماره 86/89 مورخ 5/3/1389 و 4822/د مورخ 5/7/1388 معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و انجمن داروسازان ایران مبنی بر اعتراض و ایراد اشکالاتی به رأی شماره 199 مورخ 3/3/1388 هیأت عمومی در خصوص غیرقانونی بودن دریافت حق فنی مسئول داروخانهها، مراتب جهت بررسی و انجام کارشناسی و اعلام نظر به کمیسیون تخصصی و مشاورین ذیربط ارجاع که نتیجه طی نامه شماره 89/481 مورخ 13/7/1389 مدیرکل هیأت عمومی به رئیس دیوان منعکس و با لحاظ نظریه مشاورین و کارشناسان و تعدادی از اعضای کمیسیون تخصصی، موضوع را قابل طرح در جلسه هیأت عمومی دانسته و در دستور کار قرار گرفت. متعاقباً پرونده مربوط در جلسه مورخ 19/7/1389 هیأت عمومی با حضور قضات دیوان و نمایندگان دستگاههای مربوط وکارشناسان مطرح و پس از بررسی و اظهارنظر کارشناسان و اعلام نظر موافق و مخالف و اعلان کفایت مذاکرات و اخذ رأی اکثریت و اقلیت، به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.

رأی هیأت عمومی

       نظر به اینکه درخواست اعمال ماده 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری الحاقی مورخ 4/8/1384، نسبت به رأی شماره 199 مورخ 3/3/1388 هیأت عمومی در خصوص حق ارائه خدمات فنی داروخانهها مبنی بر مغایرت رأی مذکور با قانون، با لحاظ دلایل ابرازی و مبانی حقوقی مطرح شده از سوی موافقین و مخالفین، به تشخیص اکثریت اعضای حاضر مورد پذیرش قرار نگرفت، رأی فوق‌الاشعار ابقاء و مالاً به اعتبار خود باقی و لازمالاجراء میباشد. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظریمنبع روزنامه رسمی کشور  - هفدهم آذر ماه ۱۳۸۹ - شماره ۱۹۱۵۹

  نظرات ()
مطالب اخیر قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴ نظریات مشورتی(نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه )۱۳۹۶/۰۲/۱۰ قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیارا قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور شمول حکم ماده۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری کیفیت تنظیم و تسلیم تقاضای دریافت جنین اهدایی قرار منع تعقیب درجرائم ماده۲۷۳ ق.آدک بعداز تأییددادگاه کیفری1قابل فرجامخواهی است بیانات رهبر مسلمین جهان در دیدار اقشار مختلف مردم (18/۰۶/۱۳۹۴) تصویب نامه در خصوص برنامه جامع بهره وری کشور تصویب نامه در خصوص تشکیل ستاد هماهنگی مناسب سازی کشور
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٦۸٦) اجتماعی (٥۱۱) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳٦٧) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٥٦) آیین نامه ها (٢۸٦) امور اداری و استخدامی (٢٥٩) قوانین (٢٤٩) پیام های مدیر وبلاگ (۱٧۸) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٦۱) اخبار بانکی (۱٥۱) مقررات بین المللی (۱٢٥) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢٥) امور دادرسی و اجرا (۱٢٢) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱۱٩) مالی و اقتصادی (۱۱۱) شهرداری (۱٠۳) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸٥) مجلس شورای اسلامی (٧٦) ملکی و ثبتی (٦٦) امور فرهنگیان (٦۳) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) مقررات پزشکی و دارویی (٥٥) بودجه (٥٠) ازمقام معظم رهبری (٤٧) مقالات و معاضدت ها (٤٦) قوانین و مقررات جزایی (٤٦) کشاورزی و صنایع (٤۱) ایثار گران (۳٦) نظریات و دکترین (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) پیمانکاری (۳۳) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳٠) مشکلات شهروندان (۳٠) برخی قوانین پر کاربرد (٢۳) کار (٢٠) رایانه و سایبر (۱۸) ابطال مصوبات شورای شهر (۱۸) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٧) ابطال مصوبات دولت (۱٧) بسته های اجرایی (۱٥) استفتاء (۱۳) ورزشی (۳) سیاستهای کلی نظام (۳) داوری (۱) قوانین برنامه توسعه (۱) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب