عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن فرهنگستان‌های علوم آسیا نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩۱

 

 


 

 

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن فرهنگستان‌های علوم آسیا

 

 

شماره 75026/191                                                    ۱۳/۱۲/۱۳۹۰
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
         عطف به نامه شماره 76652/39719 مورخ 15/5/1390 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن فرهنگستانهای علوم آسیا که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 12/11/1390 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره246077                        16/12/1390
نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
         « قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن فرهنگستانهای علوم آسیا» که در جلسه علنی روز چهارشنه مورخ دوازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 3/12/1390 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 75026/191 مورخ 13/12/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد..


رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد


قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران
در انجمن فرهنگستان‌های علوم آسیا


         ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در « انجمن فرهنگستان‌های علوم آسیا» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت برعهده دولت است و هرگونه کمک دولت با رعایت مفاد اصل هشتادم (80) قانون اساسی خواهد بود.
         تبصره ـ رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی در اجرای جزء (2) بند (3) ماده (5)، بندهای (3) و (6) ماده (9) و ماده (15) در مورد جمهوری اسلامی ایران الزامی است.


بسم الله الرحمن الرحیم


اساسنامه انجمن فرهنگستا‌نهای علوم آسیا         ماده1ـ نام و موقعیت
         انجمن فرهنگستان‌های علوم آسیا یک سازمان بین‌المللی غیرانتفاعی است که به مسائل علمی و فناوری علاقمند است. این انجمن توسط فرهنگستان‌های کشورهای آسیایی و اقیانوسیه به وجود آمده است.
         ماده2ـ اهداف
         انجمن، محلی برای دانشمندان و متخصصین فناوری فراهم می‌آورد تا به بحث و تبادل نظر و ارائه توصیه در مورد مسائل مربوط به علم و فناوری، تحقیق و توسعه و کاربرد فناوری به منظور توسعه ملی بپردازند.
         ماده3ـ فعالیتها
         انجمن برای تحقق اهداف خود اقدامات زیر را انجام خواهد داد:
         1ـ گسترش همکاری در زمینه علم و فناوری و ایجاد شبکه میان رشته‌ای و ارتباطات بین‌المللی در بین فرهنگستان‌های آسیا و اقیانوسیه
         2ـ ارائه توصیه در ارتباط با نقش علم و فناوری در نظام‌های نوگرایانه ملی کشورهای عضو
         3ـ همکاری برای راه‌اندازی و اجرای مطالعات در زمینه مسائل علمی و فناوری و کاربردهای اقتصادی و اجتماعی مرتبط با برنامه توسعه ملی کشورهای عضو انجمن
         4ـ تسهیل همکاری در زمینه تجاری کردن نتایج تحقیق
         5 ـ تسهیل تبادل دانشمندان و اطلاعات در میان کشورهای عضو انجمن با همکاری سازمانهای علمی بین‌المللی
         6 ـ برگزاری هم‌نشست‌ها (سمپوزیم‌ها)، کارگاهها و میزگردها در رابطه با موضوعات خاص در زمینه علم و فناوری در کشورهای عضو انجمن
         7ـ ارائه نظرات، پیشنهادات و توصیه‌ها در مورد مسائل علمی و فناوری به سازمانهای علمی بین‌المللی
         8 ـ انجام فعالیتهای دیگر مرتبط با اهداف انجمن
         ماده4 ـ تعریف کشورهای عضو انجمن
         کشورهای عضو انجمن به کشورهایی اطلاق می‌شود که عضویت انجمن را در کشورهای آسیایی و اقیانوسیه دارا می‌باشند.
         ماده5 ـ عضویت
         1ـ عضویت در انجمن، سازمانهای واجد شرایط کشورهای عضو انجمن را در بر می‌گیرد. سازمان واجد شرایط به یک فرهنگستان علوم و فناوری یا یک فرهنگستان مهندسی در رشته‌ای خاص اطلاق می‌شود. اعضاء وابسته انجمن از میان سازمان‌ها یا شبه فرهنگستان‌های علوم طبیعی کشورهایی که فاقد فرهنگستان برای عضویت پیوسته هستند، انتخاب می‌شوند. علاوه بر فرهنگستان‌های پیوسته و وابسته، اعضاء افتخاری و حامیان مالی افتخاری جدید اضافه شده‌اند. اعضاء افتخاری انجمن از میان اعضاء برجسته فرهنگستان‌های علوم کشورهای آسیایی و غیرآسیایی انتخاب می‌شوند. حامیان مالی افتخاری انجمن از میان اشخاص برجسته، شرکت‌ها و سازمان‌هایی که به فعالیتهای انجمن یاری رسانده و آنها را ارتقاء می‌بخشند، انتخاب می‌شوند.
         2ـ حداکثر سه سازمان در هر کشور می‌توانند به عنوان عضو پذیرفته شوند.
         3ـ درخواست عضویت به عنوان سازمان عضو انجمن توسط مجمع عمومی انجمن بررسی می‌شود تا در صورت احراز معیارهای زیر، مورد پذیرش واقع شود:
         (1) متقاضی، یک فرهنگستان‌ علوم و فناوری یا یک فرهنگستان مهندسی در رشته‌ای خاص در کشورهای آسیایی یا اقیانوسیه است.
         (2) متقاضی موافقت می‌نماید که به اساسنامه و قواعد و مقررات بعدی پایبند باشد.
         (3) متقاضی موافقت می‌نماید که حق عضویت سالانه مقرر را بر طبق قواعد و مقررات بپردازد.
         ماده6 ـ سازمان
         1ـ انجمن توسط یک مجمع عمومی اداره می‌شود که متشکل از دو نماینده از هریک از سازمان‌های عضو می‌باشد. یکی از این نمایندگان به عنوان عضو اصلی و دیگری به عنوان معاون عضو تعیین می‌شوند. مجمع عمومی، از میان اعضاء خود، یک رئیس، دو نائب رئیس، یک دبیرکل، یک خزانه‌دار و پنج عضو هیأت رئیسه را انتخاب می‌کند که مدت انتصاب هریک از آنها دوسال می‌باشد و می‌تواند از طریق انتخابات تا دو سال دیگر تمدید گردد. تنها رئیس مؤسس انجمن به عنوان « رئیس افتخاری»، مادام‌العمر خواهد بود. رئیس قبلی بلافصل بعد از پایان دوره ریاستش و در زمان رئیس فعلی انجمن در هیأت رئیسه باقی خواهد ماند.
         2ـ اعضاء هیأت رئیسه شامل یک رئیس، یک رئیس افتخاری، یک رئیس قبلی، دو نائب رئیس، یک دبیرکل، یک خزانه‌دار و پنج عضو انتخاب شده توسط مجمع عمومی می‌باشد. مدیر اجرایی به واسطه سمت خویش، عضو هیأت رئیسه می‌باشد ولی حق رأی ندارد. ریاست هیأت رئیسه را رئیس انجمن برعهده دارد.
         3ـ مجمع عمومی می‌تواند مراکز هماهنگی منطقه‌ای ایجاد کند که طبق قوانین مصوب مجمع عمومی عمل نمایند.
         4ـ گروههای کاری مناسب و قابل قبولی که متشکل از متخصصان می‌باشند، برای پرداختن به موضوعات خاص انتخاب شده توسط هیأت رئیسه تعیین می‌گردند.
         5 ـ موضوعاتی که مناسب گروههای کاری نیستند در کارگاهها، میزگردها و نیروهای کاری مطرح می‌شوند.
         ماده7ـ جلسات
         1ـ جلسات مجمع عمومی حداقل دو سال یک بار به نوبت در یکی از کشورهای عضو تشکیل می‌شود.
         2ـ جلـسات هیأت رئیسه حداقل سالی یک بـار به نوبت در کشـورهای عضو تشکیل می‌شود.
         3ـ سازمان‌دهندگان رویدادهای انجمن باید نهایت تلاش خود را بنمایند تا کشوری که میزبانی این رویداد را برعهده دارد، بتواند کلیه فرهنگستان‌های عضو انجمن را دعوت نماید و مقدمات ورود آنها را به کشور خود فراهم کند و فرهنگستان‌های عضو انجمن، خود نیز، از جانب کشورهایشان مشکلی برای ورود به کشور میزبان نداشته باشند.
         ماده8 ـ دبیرخانه
         1ـ دبیرخـانه انجمن در فرهنگستان علوم و فناوری کره تأسیس خواهد شد تا در انجام امور مجمع عمومی و هیأت رئیسه همکاری نماید. دبیرخانه توسط مدیر اجرایی اداره می‌شود و این مدیر توسط رئیس فرهنگستان علوم و فناوری کره منصوب می‌گردد. مدیر اجرائی زیرنظر دبیرکل فعالیت می‌نماید.
         2ـ مرکز هماهنگی منطقه‌ای ممکن است با تصویب هیأت رئیسه تأسیس شود.
         ماده9ـ وظایف مجمع عمومی
مجمع عمومی اقدامات زیر را انجام خواهدداد:
         1ـ انتخاب یک رئیس، دو نائب رئیس، یک دبیرکل، یک خزانه‌دار و پنج عضو هیأت رئیسه از میان اعضاء خود
         2ـ تصویب عضویت
         3ـِ اصلاح اساسنامه
         4ـ تصویب طرحها و بودجه‌های مالی
         5 ـ تصویب گزارش‌های عملکرد مالی، صورتحساب‌ها و ترازنامه‌های درآمد
         6 ـ تصویب موارد مهم دیگر مرتبط با تدوین قواعد و مقررات انجمن
         ماده10ـ وظایف هیأت رئیسه
         هیأت رئیسه اقدامات زیر را انجام خواهد داد:
         1ـ تدوین قواعد و دستورالعمل‌ها
         2ـ اجرای امور ارجاعی از سوی مجمع عمومی
         3ـ توصیه یا اجرای طراحی پروژه یا عملیات
         4ـ اصلاح بودجه و تراز مالی
         5 ـ پیشنهاد درخواست عضویت
         6 ـ تصمیم‌گیری با نظر اکثریت
          ماده11ـ منابع مالی
         1ـ منابع مالی انجمن از طریق حق عضویت، یارانه دولتی، هزینه عقد قرارداد و کمکهای مالی متفرقه تأمین می‌گردد.
         2ـ هیأت رئیسه حق عضویت سالانه اعضاء را طبق قواعد و مقررات تعیین می‌کند. حق عضویت برای یک سال مالی باید قبل از آن سال و بر مبناء برنامه و فعالیتهای مصوب و بودجه مربوطه تعیین شود.
         3ـ کمکهای مالی متفرقه از جانب اعضاء و نهادهای مشابه، دولتها، مردم یا سازمانهای خصوصی، شرکتها یا صندوقهای مالی گردآوری می‌شود و میزان این کمکها همزمان با افزایش فعالیتها و اعتبار انجمن جایگاه جدی‌تری خواهد داشت.
         4ـ سال مالی انجمن مطابق سال تقویمی است.
         ماده12ـ ثبت صورتجلسات و امور مالی
         1ـ مجمع عمومی، مسؤولیت ثبت و نگهداری تمام صورتجلسات را به دبیرکل واگذار می‌نماید و به خزانه‌دار نیز مسؤولیت نگهداری حسابهای دقیق در مورد امور و مبادلات مالی انجمن را اعطاء می‌کند.
         2ـ در پایان هر سال مالی، صورتحساب‌های انجمن به هیأت رئیسه ارائه خواهد شد. سپس قبل از ارائه به مجمع عمومی جهت تصویب، توسط حسابرسان حرفه‌ای غیر وابسته ممیزی می‌شود.
ماده13ـ شرایط خدمت در انجمن
         اعضاء مجمع عمومی، هیأت رئیسه و گروههای کاری برای انجام وظایفشان حقوقی دریافت نمی‌کنند. هیچ بخشی از درآمد یا دارایی‌های انجمن یا سرمایه‌ها و دارایی‌هایی که توسط انجمن اداره می‌شود نباید به نفع هیچ یک از اعضاء یا اشخاصی که در ارتباط با انجمن هستند، مورد استفاده قرار گیرد. پرداخت‌های انجمن شامل هزینه‌ها، هزینه قراردادها، استخدام کارمندان و هر هزینه دیگری می‌شود که اصولاً به تصویب هیأت رئیسه رسیده است.
ماده14ـ اختیارات
         1ـ مجمع عمومی اختیارات کامل برای اداره انجمن دارد. مجمع با رأی اکثریت دوسوم اعضاء حاضر، اختیارات زیر را دارا می‌باشد:
         1ـ1ـ تدوین، اصلاح و تغییر قواعد و مقررات به نحوی که منطبق با این اساسنامه و مقررات انجمن باشند.
         2ـ1ـ نگهداری، کنترل و اداره هر نوع اموال بر حسب ضرورت و مصلحت به منظور دستیابی به اهداف و وظایف انجمن
         3ـ1ـ عقد قرارداد برای اجرای خدمات و تأمین بودجه یا منابعی که در تملک یا تحت کنترل انجمن می‌باشند و با داشتن اختیار تفویض انجام این امور
         4ـ1ـ انجام امور دیگر یا استفاده از عوامل دیگری که مغایر با این اساسنامه نبوده و برای دستیابی به اهداف و وظایف انجمن ضروری می‌باشند و داشتن اختیار تفویض انجام این امور
         2ـ بدیهـی است تمام امور، فعالیـتهای مالی و سرمایه‌ای، عقد قراردادها و امور استخدامی باید با الزامات قانونی کشوری که سـتاد مرکزی انجمن در آن واقع است، هماهنگ باشد.
ماده15ـ اصلاحیه‌ها
         هر اصلاحیه پیشنهادی برای این اساسنامه توسط مجمع عمومی بررسی می‌شود مشروط بر آنکه حداقل دو سوم حدنصاب اعضاء حاضر را به دست آورد. اعضاء مجمع عمومی یا جانشینان غائب می‌توانند به صورت وکالتی رأی دهند. تصویب هر اصلاحیه منوط به کسب رأی حداقل دو سوم اعضاء است. حداقل دو ماه قبل از بررسی هر اصلاحیه توسط مجمع عمومی، مراتب به اطلاع تمام اعضاء مجمع خواهد رسید.
ماده16ـ انحلال یا تصفیه
         انجمن با تصمیم مجمع عمومی و طبق شرایط رأی‌گیری مندرج در ماده (15)، منحل یا تصفیه می‌شود. این کار پس از انجام کلیه تعهدات و مسؤولیت‌های مالی معوقه صورت می‌گیرد، و اموال و داراییها به سازمان مشابهی که توسط مجمع عمومی تعیین می‌شود، واگذار خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن اساسنامه در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 3/12/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   

    منبع/ پایگاه معاونت حقوقی و امور مجلس

 

 

  نظرات ()
مطالب اخیر 13 آبانماه گرامی باد ابطال بخشنامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور درمورد حق جلسه اعضای شورای شهر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شد ابطال بخشنامه سازمان امور اراضی کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اخت لازم الرعایه بودن تذکرات آگهی استخدام برای داوطلبان استخدام س. تامین اجتماعی اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص آیین نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی ک آیین­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص آزادراه تهران شمال (گیلان) اصلاح بند ز ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ق.حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٦٩٥) اجتماعی (٥٢۱) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳٧٠) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٦٠) آیین نامه ها (٢٩٠) امور اداری و استخدامی (٢٦٠) قوانین (٢٥۱) پیام های مدیر وبلاگ (۱٧٩) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٦۳) اخبار بانکی (۱٥۱) مقررات بین المللی (۱٢٥) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢٥) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱٢۳) امور دادرسی و اجرا (۱٢٢) مالی و اقتصادی (۱۱٢) شهرداری (۱٠٦) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸٥) مجلس شورای اسلامی (٧٦) ملکی و ثبتی (٦٦) امور فرهنگیان (٦۳) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) مقررات پزشکی و دارویی (٥٥) بودجه (٥۱) ازمقام معظم رهبری (٤٧) مقالات و معاضدت ها (٤٦) قوانین و مقررات جزایی (٤٦) کشاورزی و صنایع (٤۳) ایثار گران (۳٦) نظریات و دکترین (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) پیمانکاری (۳۳) مشکلات شهروندان (۳۱) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳٠) برخی قوانین پر کاربرد (٢۳) کار (٢٠) ابطال مصوبات شورای شهر (۱٩) رایانه و سایبر (۱۸) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٧) ابطال مصوبات دولت (۱٧) بسته های اجرایی (۱٥) استفتاء (۱۳) سیاستهای کلی نظام (٤) ورزشی (۳) داوری (۱) قوانین برنامه توسعه (۱) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب