عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع کشورهای صادرکننده گاز نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩۱

 

 


 

 

شماره 74699/167                                                        9/12/1390
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
       عطف به نامه‌ شماره 76615/39719 مورخ 15/5/1387 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع کشورهای صادرکننده گاز که با عنوان لایحه به مجلس ‌شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 9/11/1390 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره242911                                                          18/12/1390
نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت نفت
       «قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع کشورهای صادرکننده گاز» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/11/1390 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 74699/167 مورخ 9/12/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.


رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد


قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع کشورهای صادرکننده گاز
       ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود «در مجمع کشورهای صادرکننده گاز» به شرح موافقتنامه و اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید.
       تبصره ـ اعمال بند (10) ماده (13) این اساسنامه در خصوص ‌جمهوری‌ اسلامی ‌ایران با رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون ‌اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران است.


بسم‌الله‌الرحمن الرحیم


موافقتنامه در خصوص عملکرد مجمع کشورهای صادرکننده گاز


       دولت الجزایر، دولت بولیوی، دولت مصر، دولت گینة استوایی، دولت جمهوری اسلامی ایران، دولت لیبی، دولت نیجریه، دولت قطر، دولت فدراسیون روسیه، دولت ترینیداد و توباگو، و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا (که از این پس طرفین خوانده شود)، به شرح زیر توافق نمودند:
       ماده 1ـ طرفین تصمیم گرفتند ساختار مجمع کشورهای صادرکنندة گاز (که از این پس «مجمع» خوانده می‌شود) را طبق اساسنامة پیوست تغییر دهند.
       مجمع دارای شخصیت حقوقی بین‌المللی خواهد بود. مجمع دارای صلاحیت حقوقی ضروری برای اجرای وظایف و نیل به اهداف خود خواهد بود.
اساسنامة مجمع به وسیله این موافقتنامه تصویب می‌شود و پیوست این موافقتنامه خواهد شد و بخش لاینفک آن خواهد بود.
ماده2ـ قطر، کشور میزبان مجمع است. کشور میزبان و مجمع، موافقتنامة مقر را منعقد خواهند نمود.
ماده3ـ
       1ـ این موافقتنامه منوط به پذیرش، تصویب یا تنفیذ اعضاء، طبق قوانین مربوط آنها است.
       2ـ این موافقتنامه از تاریخ امضاء، برای الحاق کشورهای برونئی دارالسلام، اندونزی، مالزی، نروژ، ترکمنستان و امارات متحدة عربی به مجمع، مفتوح است.
       3ـ این موافقتنامه پس از لازم الاجراء شدن، برای پیوستن کشورهایی که نام آنها در بند(2) این ماده قید نشده است، طبق اساسنامه مجمع مفتوح می‌باشد.
       4ـ اسناد پذیرش، تصویب، تنفیذ یا الحاق نزد دولت فدراسیون روسیه که تا زمان انتقال وظایف مربوط، به دبیرکل مجمع، به عنوان امین اسناد موافقتنامه عمل خواهد کرد، سپرده خواهد شد.
ماده4ـ
       1ـ این موافقتنامه سی روز پس از سپردن پنج سند پذیرش، تصویب یا تنفیذ طرفین لازم الاجراء خواهد شد.
       2ـ این موافقتنامه در مورد کشورهایی که طبق بند(2) ماده(4) به این موافقتنامه می‌پیوندند، طبق بند (1) این ماده در تاریخی که مؤخرتر باشد، لازم‌الاجراء خواهد شد.
       3ـ این موافقتنامه در مورد کشورهایی که طبق بند (3) ماده (4) به این موافقتنامه می‌پیوندند، سی روز پس از سپردن اسناد الحاق آنها، لازم الاجراء خواهد شد.
       ماده5 ـ هر یک از طرفین می‌تواند با ارائه اطلاعیه کتبی طبق ماده (7) اساسنامة مجمع، از عضویت در این موافقتنامه انصراف دهد.
علی‌رغم بند فوق، چنانچه هیچ‌گونه خروج از عضویتی صورت نگیرد، این موافقتنامه در مورد کلیه حقوق و تعهدات ایجاد شده قبل از تاریخ نافذ شدن انصراف از عضویت مزبور اعمال خواهد شد.
       ماده6 ـ اختلافاتی که ممکن است در خصوص تفسیر و کاربرد مفاد این موافقتنامه بین طرفین بروز کند از طریق مذاکرة مستقیم بین طرفین حل و فصل خواهد شد.
       ماده7ـ این موافقتنامه، توسط امین اسناد، نزد دبیرخانه سازمان ملل متحد طبق ماده (102) منشور ملل متحد، ثبت خواهد شد.
این موافقتنامه در یازده نسخه اصلی به زبان انگلیسی در تاریخ 23 دسامبر 2008 میلادی (2/10/1387هجری‌شمسی) تنظیم شد و یک نسخه در اختیار هر طرف قرار می‌گیرد.
       از طرف دولت الجزایر
       از طرف دولت بولیوی
       از طرف دولت مصر
       از طرف دولت گینة استوایی
       از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
       از طرف دولت لیبی
       از طرف دولت نیجریه
       از طرف دولت قطر
        از طرف دولت فدراسیون روسیه
       از طرف دولت ترینیداد و توباگو
       از طرف دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا


اساسنامة مجمع کشورهای صادرکننده گاز


مجمع و اهداف آن
       ماده1ـ مجمع کشورهای صادرکنندة گاز (که از این پس مجمع خوانده می‌شود) سازمانی دولتی بین‌المللی است که چهارچوب تبادل تجربیات و اطلاعات میان کشورهای عضو را برای نیل به اهداف مندرج در زیر فراهم می‌نماید.
       ماده 2ـ مجمع کشورهای صادرکنندة گاز در ابتداء با اعلام دولتهای الجزایر، برونئی دارلسلام، اندونزی، جمهوری اسلامی ایران، مالزی، نیجریه، عمان، قطر، فدراسیون روسیه، ترکمنستان و نروژ (ناظر) در تاریخ 19ـ20 مه 2001 (29 و 30/2/1380) در تهران ـ ایران به عنوان مجمع تأسیس گردید.
       ماده 3ـ
       الف ـ هدف مجمع، حمایت از حقوق حاکمیت کشورهای عضو در خصوص منابع گاز طبیعی ‌آنها و توانایی آنها در جهت طراحی و مدیریت مستقل برنامه‌های توسعه‌ای، بهره‌برداری و حفاظت پایدار، مؤثر و منطبق با مسائل زیست‌محیطی منابع گاز طبیعی خود به نفع ملتهایشان خواهد بود. در صورت موافقت کلیة کشورهای عضو مجمع، با رعایت اقدامات مندرج در ماده (36) این اساسنامه، اهداف مجمع قابل گسترش و افزایش خواهد بود.
       ب ـ این اهداف، از طریق تبادل تجربه، دیدگاه، اطلاعات و هماهنگی از جمله درخصوص موضوعات زیر ترغیب خواهند شد:
       1ـ روندهای جهانی اکتشاف و تولید گاز
       2ـ توازن عرضه و تقاضای کنونی و قابل پیش‌بینی گاز
       3ـ فنا‌وری‌های جهانی اکتشاف، تولید و حمل و نقل گاز
       4ـ ساختار و توسعه بازارهای (منطقه‌ای و جهانی) گاز
       5 ـ نقل و انتقال گاز: از طریق خط لوله و حاملهای گاز طبیعی مایع شده
       6 ـ رابطه میان گاز با فرآورده‌های نفتی، زغال سنگ و دیگر منابع انرژی
       7ـ فنا‌وری‌ها و روشهای مدیریت پایدار زیست محیطی با توجه به محدودیتهای زیست محیطی، مقررات ملی و موافقتنامه‌های چندجانبة زیست محیطی و تأثیر آنها بر حجم و پایداری مصرف گاز؛ و
       8 ـ فنون و روشهای حداکثرسازی نقش منابع گاز طبیعی، در کلیة مراحل زنجیرة ارزشی آنها، در مسیر ارتقاء اقتصادهای پایدار و توسعة منابع انسانی در کشورهای عضو
       ماده4ـ محل استقرار مقر مجمع، بر اساس تصمیم اجلاس وزارتی مشخص خواهد شد.
       ماده5 ـ زبان انگلیسی، زبان رسمی مجمع خواهد بود.
       عضویت
       ماده6 ـ
       الف ـ هر کشور صادرکنندة گازی که همسو با اهداف و علائق مجمع باشد می‌تواند، با تصویب اساسنامه طـبق قطعنامة مـصوب اکثریت سه‌چهـارم اعضاء اجلاس وزارتی، به عضویت مجمع درآید.
       ب ـ هر کشور صادرکنندة گاز می‌تواند با تسلیم درخواستی به دبیرخانه، موقعیت ناظر در مجمع (عضو ناظر) را کسب نماید. قطعنامة ذی‌ربط باید به تصویب اکثریت سه‌چهارم اعضاء اجلاس وزارتی برسد. اعضاء ناظر می‌توانند در بخشهای عمومی اجلاسهای وزارتی و در مباحث آنها شرکت نمایند. عضو ناظر، حق رأی نخواهد داشت. اجلاس وزارتی می‌تواند از اعضاء ناظر برای حضور در اجلاس فوق‌العادة وزارتی، جلسات هیأت اجرائی یا جلسات گروههای کارشناسی دعوت نماید و اعضاء ناظر می‌توانند بدون حق رأی در بحثها شرکت نمایند.
       ماده7ـ هر عضو می‌تواند از عضویت در مجمع با تسلیم اطلاعیه کتبی به اجلاس وزارتی، مبنی بر تمایل خود به انجام این کار خارج شود. اطلاعیه مزبور از آغاز سال تقویمی بعدی پس از تاریخ دریافت آن توسط اجلاس وزارتی و به شرط این که عضو مربوط کلیة تعهدات مالی ناشی از عضویت خود را انجام دهد، نافذ خواهد شد.
       ارکان
       ماده8 ـ مجمع دارای سه رکن خواهد بود:
       1ـ اجلاس وزارتی
       2ـ هیأت اجرائی؛ و
       3ـ دبیرخانه
       1ـ اجلاس وزارتی
       ماده 9ـ
       الف ـ اجلاس وزارتی، عالی‌ترین رکن مجمع خواهد بود.
       ب ـ اجلاس وزارتی از هیأتهای نمایندگی اعضاء تشکیل خواهد شد. هر هیأت می‌تواند شامل یک یا چند نماینده باشد، منوط به اینکه یک نفر، ریاست هیأت را عهده‌دار گردد.
       پ ـ هر عضو باید در کلیه اجلاسهای وزارتی حضور داشته باشد، در هر حال نصاب حضور سه‌چهارم تمامی اعضاء برای تشکیل اجلاس وزارتی ضروری است.
       ت ـ هر عضو دارای یک حق رأی است. کلیه تصمیمهای اجلاس وزارتی باید به‌صورت قطعنامه اتخاذ گردد. کلیّة قطعنامه‌های هراجلاس وزارتی به جز موضوعات آیین‌نامه‌ای مستلزم اتفاق آراء تمامی اعضاء خواهد بود. تصمیم‌های مرتبط با موضوعات آیین‌نامه‌ای بر مبناء رأی اکثریت نسبی اعضاء اتخاذ خواهد شد. قطعنامه‌های اجلاس وزارتی از زمان تصویب نافذ خواهد شد. کلیه قطعنامه‌های اجلاس وزارتی باید ظرف سی روز پس از تصویب آنها منتشر شود.
       ماده10ـ اجلاس وزارتی سالی یک‌بار برگزار خواهد شد. در هر حال بنا به درخواست یک عضو یا دبیرکل پس از مشورت با رئیس اجلاس وزارتی به شرط تصویب اکثریت نسبی اعضاء، اجلاس فوق‌العادة وزارتی می‌تواند برگزار شود.
در صورت نبود اجماع نظر در خصوص تاریخ و محل برگزاری اجلاس وزارتی فوق‌العاده، دبیر کل می‌تواند پس از رایزنی با رئیس اجلاس وزارتی، موارد مزبور را مشخص نماید. چنانچه اجلاس وزارتی فوق‌العاده‌ای در یکی از کشورهای عضو برگزار شود، ریاست اجلاس به عهده کشور میزبان عضو خواهد بود.
       ماده11ـ اجلاس وزارتی معمولاً در مقر مجمع برگزار خواهد شد، ولی در صورت صلاحدید می‌تواند در هر یک از کشورهای عضو و یا جای دیگر برگزار شود.
       ماده12ـ اجلاس وزارتی در اولین جلسه خود، رئیس اجلاس وزارتی را از میان نمایندگان اعضاء به ترتیب حروف الفباء و رئیس علی‌البدل اجلاس وزارتی را به ترتیب عکس حروف الفباء اعضاء برای هر سال تقویمی انتخاب خواهد کرد.
رئیس علی‌البدل اجلاس وزارتی، در غیاب رئیس اجلاس یا در صورتی که وی قادر به اجرای مسؤولیتهای خود نباشد، وظایف وی را ایفاء خواهد کرد. دبیر کل، دبیر اجلاس وزارتی خواهد بود. کلیه اعضاء اصلی باید قبل از هر عضو جدید، به ترتیب عهده‌دار ریاست مجمع شوند.
       ماده13ـ اجلاس وزارتی موارد زیر را انجام خواهد داد:
       1ـ انتصاب دبیرکل
       2ـ تدوین خط‌مشی کلی مجمع و تعیین روشها و راههای مناسب برای اجرای آن
       3ـ تصمیم‌گیری درمورد درخواستهای عضویت درمجمع
       4ـ تأیید انتصاب اعضاء هیأت اجرائی
       5 ـ الزام هیأت اجرائی به تهیه گزارشهایی پیرامون موضوعات مورد علاقه مجمع و ارائه توصیه‌هایی در این زمینه
       6 ـ بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص گزارشها و توصیه‌های ارائه شده به‌وسیله هیأت اجرائی پیرامون امور مجمع
       7ـ بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص بودجه مجمع که توسط هیأت اجرائی ارائه شده است.
       8 ـ بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص صورتحساب مالی و گزارش حسابرسی، که به‌وسیله هیأت اجرائی ارائه شده است.
       9ـ انتصاب حسابرس دبیرخانه برای مدت یک‌سال براساس پیشنهاد هیأت اجرائی
       10ـ تصویب اصلاحیه‌های این اساسنامه؛ و
       11ـ انتصاب رئیس و رئیس علی‌البدل هیأت اجرائی
       ماده14ـ کلیه موضوعاتی که به‌طور صریح به دیگر ارکان مجمع محول نشده است، در حیطة صلاحیت اجلاس وزارتی خواهد بود.
       2ـ هیأت اجرائی
       ماده15ـ
       الف ـ هیأت اجرائی از اعضاء تعیین شده توسط هر عضو (یک نفر از هر عضو) با تأیید اجلاس وزارتی، تشکیل خواهد شد.
       ب ـ نمایندة هر عـضو باید در کلّیه جـلسات هیأت اجرائی حضور داشته باشد؛ در هرحال نصاب حضور دو سوم اعضاء برای تشکیل هر جلسه ضروری است.
       پ ـ چنانچه، به هردلیلی، از حضور یکی از اعضاء در جلسات هیأت اجرائی ممانعت گردد، عضو مربوط باید عضو جانشینی را موقتاً تعیین نماید. در آن دسته از جلسات هیأت اجرائی که این عضو جانشین شرکت می‌کند، عضو مزبور جز در مورد شرایط احراز ریاست هیأت اجرائی، همطراز سایر اعضاء هیأت اجرائی است.
       ت ـ هر عضو هیأت اجرائی دارای یک حق رأی است. برای نافذ شدن تصمیمهای هیأت اجرائی، آراء اکثریت نسبی اعضاء حاضر ضروری است.
       ث ـ دورة تصدی هر عضو هیأت اجرائی دو سال خواهد بود. این مدت طبق مفاد همین ماده (15) قابل تمدید خواهد بود.
ماده 16ـ
       الف) هیأت اجرائی حداقل دوبار در سال، در فواصل زمانی مناسب که توسط رئیس هیأت اجرائی پس از مشورت با دبیرکل، تعیین خواهد شد، تشکیل جلسه خواهد داد.
       ب) اجلاس فوق‌العاده هیأت اجرائی بنا به درخواست رئیس هیأت اجرائی، دبیرکل یا دوسوم اعضاء هیأت اجرائی، می‌تواند تشکیل شود.
       ماده17ـ جلسات هیأت اجرائی معمولاً در مقر مجمع برگزار خواهد‌شد، در هرحال در صورت صلاحدید می‌تواند در هر یک از کشورهای عضو یا جای دیگر برگزار شود.
       ماده18ـ هیأت اجرائی موارد زیر را انجام خواهد داد:
       1ـ مدیریت امور مجمع و اجرای تصمیمهای اجلاس وزارتی
       2ـ بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص گزارشهای دبیرکل
       3ـ تسلیم گزارش و ارائه پیشنهادهایی به اجلاس وزارتی در خصوص امور مجمع
       4ـ تصویب برنامه کار دبیرخانه و تدوین بودجه هر سال تقویمی مجمع و ارائه آن به اجلاس وزارتی
       5 ـ پیشنهاد انتصاب حسابرس دبیرخانه به اجلاس وزارتی برای مدت یک‌سال
       6 ـ بررسی صورتحساب مالی دبیرخانه وگزارش حسابرس و تسلیم آنها برای تصویب در اجلاس وزارتی
       7ـ تعیین ساختار و ستاد اداری دبیرخانه و تأیید انتصاب رؤسای هر واحد، پس از معرفی نامزدها از جانب اعضاء و با توجه به توصیه‌های دبیرکل
       8 ـ تهیه دستور جلسه اجلاس وزارتی
       9ـ ارزیابی صلاحیتهای نامزدهای معرفی شده برای احراز سمت دبیرکلی و تسلیم پیشنهادهای لازم به اجلاس وزارتی جهت تصمیم‌گیری آن
       10ـ تعریف موضوعات آیین‌نامه‌ای
       ماده19ـ هیأت اجرائی، رئیس و رئیس علی‌البدل هیأت اجرائی را برای انتصاب به اجلاس وزارتی معرفی خواهند نمود. رئیس علی‌البدل هیأت اجرائی در غیاب رئیس هیأت، یا هر گاه وی قادر بر انجام مسؤولیتهای خود نباشد، کلیه وظایف وی را ایفاء خواهد کرد و از میان اعضاء هیأت اجرائی برای مدت یک‌سال و برمبناء انتخاب چرخشی انتخاب خواهد شد. رئیس هیأت اجرائی طبق اصل چرخش عکس حروف الفباء و نایب رئیس به ترتیب حروف الفبا منصوب خواهند شد.
       ماده20ـ رئیس هیأت اجرائی موارد زیر را انجام خواهد داد:
       1ـ برگزاری جلسات هیأت اجرائی و نظارت بر آنها
       2ـ حضور در دبیرخانه برای تدارک مقدمات هر یک از جلسات هیأت اجرائی
       3ـ حضور از طرف هیأت اجرائی در اجلاس عادی و فوق‌العادة وزارتی
       ماده21ـ چنانچه اکثریت دوسوم اعضاء هیأت اجرائی تصمیم بگیرند که ادامه عضویت یکی اعـضاء، مغایر منافع مجمع است، رئیس هـیأت اجرائی تصـمیم یاد شده را در اسرع وقت به عضوی که عضو مزبور هیأت اجرائی را معرفی نموده است، اعلام خواهد کرد. به محـض اعلام مزبور، عضو ذی‌ربط باید جانشینی را برای عضو مزبور هیأت اجرائی قبل از جـلسة بعدی هیأت اجرائی معرفی نماید. معرفی عضو جدید باید به آگاهی اجلاس وزارتی برسد.
       ماده22ـ چنانچه ادامه اجرای وظایف یکی از اعضاء هیأت اجرائی در هیأت اجرائی به هر دلیلی، ممکن نباشد، عضو مربوط باید جانشین وی را تعیین کند. معرفی جانشین عضو هیأت اجرائی باید برای تأیید به آگاهی اجلاس وزارتی برسد. عضو جانشین باید از تاریخ انتصاب تا پایان دورة خدمت عضو قبلی، وظایف وی را عهده‌دار شود.
       3ـ دبیرخانه
       ماده23ـ دبیرخانه، وظایف اجرائی مجمع را طبق مفاد این اساسنامه تحت نظارت هیأت اجرائی انجام خواهد داد.
       ماده24ـ دبیرخانه از دبیرکل و تعداد کارکنانی که برای اجرای وظایف آن ضروری است تشکیل می‌شود.
       ماده25ـ
       الف) دبیرکل، نماینده مجاز قانونی مجمع خواهد بود.
       ب) دبیرکل، رئیس دبیرخانه خواهد بود و در آن سمت ادارة امور مجمع را طبق دستورهای هیأت اجرائی و این اساسنامه برعهده خواهد داشت.
       پ) دبیرکل در برابر هیأت اجرائی و اجلاس وزارتی مسؤول و پاسخگو خواهد بود.
       ماده26ـ
       الف) اجلاس وزارتی، دبیرکل را به اتفاق آراء برای مدت دو سال انتخاب خواهد کرد که دوره تصدی وی یک‌بار برای همان مدت قابل تمدید است. انتصاب موردنظر پس از معرفی نامزدهایی از سوی اعضاء و پس از بررسی مقایسه‌ای صلاحیت نامزدها صورت خواهد گرفت. چنانچه در هر صورت در خصوص انتصاب دبیرکل اتفاق آراء حاصل نشود، در این صورت دبیرکل برمبناء چرخش حروف الفبا، بدون لطمه زدن به صلاحیت مورد نیاز و فقط برای مدت دوسال منصوب خواهد شد.
       ب) حداقل شرایط شخصی برای احراز سمت دبیرکلی مجمع به شرح زیر است:
       1) داشتن چهل و پنج سال سن
       2) داشتن مدرک تحصیلی از یکی از دانشگاههای معتبر در رشته‌های حقوق، اقتصاد، علوم، مهندسی یا مدیریت بازرگانی
       3) داشتن پانزده سال تجربه با حداقل ده سال در سمتهایی که به طور مستقیم با صنعت گاز و پنج سال در سطوح بالای اجرائی یا مدیریتی در ارتباط هستند. تجربه در مناسبات دولتی ـ شرکتی و جنبه‌های بین‌المللی صنعت گاز مطلوب خواهد بود.
       پ) دبیرکل باید تبعة یکی از کشورهای عضو باشد.
       ت) دبیرکل باید در شهری اقامت نماید که مقر دبیرخانه در آنجا قرار گرفته است. دبیرکل در خصوص کلیه فعالیتهای دبیرخانه، در برابر هیأت اجرائی پاسخگو و مسؤول خواهد بود. فعالیت واحدهای مختلف دبیرخانه باید از طرف و طبق دستورها و رهنمودهای وی انجام شود.
       ث) دبیرکل باید در کلیه جلسات هیأت اجرائی شرکت نماید. چنانچه دبیرکل نتواند در هر یک از جلسات هیأت اجرائی شرکت کند، باید مقامی را که مسؤول ادارة امور دبیرخانه است به عنوان نماینده به جلسات هیأت اجرائی اعزام نماید.
       ماده27ـ دبیرکل، موارد زیر را انجام خواهد داد:
       1ـ حصول اطمینان از رعایت بودجه و برنامه کار مجمع
       2ـ ساماندهی و اداره امور و کار مجمع
       3ـ حصول اطمینان از اجرای صحیح فعالیتها و وظایف محوله به دبیرخانه
       4ـ تهیه گزارشهایی برای ارائه به جلسات هیأت اجرائی در خصوص مطالبی که بررسی و تصمیم‌گیری در مورد آن را طلب می‌کند.
       5 ـ قراردادن هیأت اجرائی در جریان کلیة فعالیتهای دبیرخانه، مطالعات دردست انجام، و پیشرفت روند اجرائی قطعنامه‌های اجلاس وزارتی
6 ـ حصول اطمینان از انجام وظایف محوله به دبیرخانه توسط اجلاس وزارتی و یا هیأت اجرائی
       ماده28ـ
       الف) رؤسای اداره ها و یا بخشها توسط دبیرکل، با معرفی از جانب اعضاء و تأیید هیأت اجرائی منصوب خواهند شد.
       ب) دیگر مقامهای دبیرخانه توسط دبیرکل، با معرفی کشورهای عضو یا از طریق جذب مستقیم طبق مقررات استخدامی، منصوب خواهند شد. در این‌گونه انتصابها، دبیرکل، کارآیی و اثربخشی دبیرخانه را مدنظر قرار خواهد داد.
       ماده29ـ کارکنان دبیرخانه را کارمندان بین‌المللی با ماهیتی کاملاً بین‌المللی تشکیل خواهند داد. آنان در انجام وظایف خود، در پی کسب دستور از هیچ دولت یا مقام خارج از مجمع نخواهند بود و دستوری را نیز نخواهند پذیرفت. آنها از انجام هرگونه عملی که بر موقعیت آنها به عنوان کارمندان بین‌المللی تأثیر گذارد، اجتناب خواهند ورزید و کلیه وظایف خود را با توجه به منافع مجمع انجام خواهند داد.
       ماده30ـ دبیرکل، وظایف و مسؤولیتهای خود را به کمک ساختارهای کافی و مؤثر لازم و مورد تأیید هیأت اجرائی و در جهت پیشبرد اهداف و وظائف مجمع، به انجام خواهد رساند.
       ماده31ـ دبیرکل از مشاورین مورد نیاز و مورد تأیید هیأت اجرائی در خصوص موضوعات خاص یا انجام مطالعات تخصصی بهره خواهد گرفت منوط به این‌‌که انجام این‌گونه وظایف توسط دبیرخانه امکان‌پذیر نباشد.
       الف ـ دبیرکل می‌تواند از متخصصین یا کارشناسان موردنیاز مجمع، بدون توجه به ملّیت آنها، برای مدت مورد تأیید هیأت اجرائی استفاده به عمل آورد، مشروط به‌این‌که در بودجة مجمع پیش‌بینی‌های لازم به عمل آمده باشد.
       ب ـ دبیرکل می‌تواند در هر زمان برای انجام کارهای مطالعاتی در خصوص موضوعات مورد علاقه اعضاء، گروههای کاری کارشناسی تشکیل دهد. دبیرکل در چهارچوب منابع مالی بودجه، می‌تواند از مشاورین، و گروههای کاری و کارشناسی متشکل از نمایندگان اعضاء مجمع برای بررسی موضوعات ویژه یا انجام مطالعات کارشناسی استفاده کند، منوط به این‌که انجام آنها در توان دبیرخانه نباشد.
اجلاس مشورتی و گروههای ویژه
       ماده 32ـ
       الف ـ اجلاس مشورتی از رؤسای هیأتهای اعضاء یا نمایندگان آنها تشکیل خواهد شد.
       ب ـ چنانچه اجلاس وزارتی تشکیل نشده باشد، اجلاس مشورتی می‌تواند در هر زمان و بنا به درخواست رئیس اجلاس وزارتی تشکیل شود.
       پ ـ دستور جلسة هر اجلاس مشورتی، در صورتی که توسط اجلاس وزارتی قبلی مشخص نشده باشد، می‌تواند توسط رئیس اجلاس وزارتی تهیه شود.
       ت ـ اجلاس مشورتی می‌تواند تصمیمها و پیشنهادهایی را مطرح نماید که در اجلاس وزارتی بعدی تصویب شود، مگر آن‌که اجلاس وزارتی قبلی به‌گونه دیگری اجازه داده باشد.
       ماده33ـ
       الف ـ اجلاس وزارتی می‌تواند در صورتی که شرایط ایجاب کند، گروههای ویژه را برای حل و فصل مسائل خاص حائز اهمیت، تشکیل دهد. این گروههای ویژه طبق مقرراتی که به این منظور تدوین خواهد شد، عمل خواهند نمود.
       ب ـ گروههای ویژه باید هم از نظر عملکرد و هم از نظر مالی در چهارچوب عمومی دبیرخانه فعالیت کنند.
       پ ـ گروههای ویژه در همه حال باید طبق اهداف مجمع که در این اساسنامه و قطعنامه‌های اجلاس وزارتی بیان شده است، اقدام نمایند.
مقررات مالی
ماده34ـ
       الف ـ بودجه مجمع برای هر سال تقویمی تدوین خواهد شد. سال بودجه‌ای مجمع از اول ژانویه (یازده دی ماه) هر سال آغاز و در سی و یکم دسامبر (دهم دی‌ماه) همان سال خاتمه خواهد یافت.
       ب ـ اجلاس وزارتی، در صورت پذیرش عضو ناظر مجمع باید از عضو ناظر مزبور بخواهد که حق عضویت ثابت سالانه‌ای را به عنوان کمک مالی خود به مجمع بپردازد.
       پ ـ حق‌السـهم‌های بودجه، پس از در نظر گرفتن حق عضویتهای اعضاء ناظر، به صورت مساوی برای تمامی اعضاء منظور خواهد شد.
ماده 35ـ
       الف ـ هر عضو باید تمام هزینه‌های مربوط به اعزام هیأتها یا نمایندگان خود را به اجلاس وزارتی، اجلاس مشورتی و گروههای کاری تأمین نماید.
       ب ـ هزینه سفر اعضاء هیأت اجرائی برای شرکت در جلسات هیأت اجرائی توسط مجمع تأمین خواهد گردید.
سایر مقررات
ماده36ـ هرگونه اصلاحیه این اساسنامه می‌تواند توسط هر عضو پیشنهاد شود. این‌گونه پیشنهادهای اصلاحی توسط هیأت اجرائی بررسی می‌شود و چنانچه تصمیم بگیرد می‌تواند تصویب آن را به اجلاس وزارتی پیشنهاد کند.
       ماده37ـ این اساسـنامه، در 37 ماده در تاریخ 23 دسامبر 2008 میلادی (3/10/1387 هجری شمسی) در مسکو به تصویب رسید.
       قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هفت ماده و اساسنامه پیوست درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ نهم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 26/11/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   

 

 

  نظرات ()
مطالب اخیر 13 آبانماه گرامی باد ابطال بخشنامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور درمورد حق جلسه اعضای شورای شهر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شد ابطال بخشنامه سازمان امور اراضی کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اخت لازم الرعایه بودن تذکرات آگهی استخدام برای داوطلبان استخدام س. تامین اجتماعی اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص آیین نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی ک آیین­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص آزادراه تهران شمال (گیلان) اصلاح بند ز ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ق.حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٦٩٥) اجتماعی (٥٢۱) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳٧٠) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٦٠) آیین نامه ها (٢٩٠) امور اداری و استخدامی (٢٦٠) قوانین (٢٥۱) پیام های مدیر وبلاگ (۱٧٩) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٦۳) اخبار بانکی (۱٥۱) مقررات بین المللی (۱٢٥) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢٥) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱٢۳) امور دادرسی و اجرا (۱٢٢) مالی و اقتصادی (۱۱٢) شهرداری (۱٠٦) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸٥) مجلس شورای اسلامی (٧٦) ملکی و ثبتی (٦٦) امور فرهنگیان (٦۳) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) مقررات پزشکی و دارویی (٥٥) بودجه (٥۱) ازمقام معظم رهبری (٤٧) مقالات و معاضدت ها (٤٦) قوانین و مقررات جزایی (٤٦) کشاورزی و صنایع (٤۳) ایثار گران (۳٦) نظریات و دکترین (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) پیمانکاری (۳۳) مشکلات شهروندان (۳۱) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳٠) برخی قوانین پر کاربرد (٢۳) کار (٢٠) ابطال مصوبات شورای شهر (۱٩) رایانه و سایبر (۱۸) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٧) ابطال مصوبات دولت (۱٧) بسته های اجرایی (۱٥) استفتاء (۱۳) سیاستهای کلی نظام (٤) ورزشی (۳) داوری (۱) قوانین برنامه توسعه (۱) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب