عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه همکاری منطقه‌ای کشورهای حاشیه اق نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩۱

 

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه همکاری منطقه‌ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند

 

 


 

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در «اتحادیه همکاری منطقه‌ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند» به‌شرح منشور پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق‌عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت برعهده دولت است.

 

منشور اتحادیه همکاری منطقه ای کشورهای
حاشیه اقیانوس هند

 

      1ـ با آگاهی نسبت به پیوندهای تاریخی شکل‌گرفته طی هزار سال در بین ملل اقیانوس هند و با حس بازیابی تاریخی،
با آگاهی از تغییرات اقتصادی و سرعت تغییر در سطح جهان که به‌ صورت چشمگیر و شدت فزاینده‌ای در همکاریهای اقتصادی منطقه‌ای در جریان است،
با درک این موضوع که کشورهای حاشیه اقیانوس هند به لحاظ تنوع، فرصتهای گسترده ای را برای ارتقاء تعاملات اقتصادی و همکاریها و طیف وسیعی از منافع متقابل و روح برابری ارائه می نمایند،
      با اعتقاد به این‌که کشورهای حاشیه اقیانوس هند با استناد به تجربیات مشترک گذشته و ارتباطات جغرافیایی ـ اقتصادی کشورهای عضو، آماده ایجاد اتحادیه کارا و الگوهای عملی همکاریهای اقتصادی است،و با آگاهی از مسؤولیت خود برای ارتقاء رفاه مردم خویش از طریق بهبود استانداردها و کیفیت زندگی،
      بدینوسیله دولتهای استرالیا، هند، اندونزی، کنیا، ماداگاسکار، مالزی، موریس، موزامبیک، عمان، سنگاپور، آفریقای جنوبی، سریلانکا، تانزانیا و یمن، «اتحادیه همکاری منطقه ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند» را با هدف پیگیری اصول بنیادی، اهداف، زمینه‌های همکاری و ترتیبات و ساختارهای مالی و سازمانی تشکیل می‌دهند.
      اصول بنیادی
      2ـ این اتحادیه همکاریهای اقتصادی را تسهیل و ارتقاء خواهد داد و نمایندگان دولتها، محافل تجـاری و فرهنـگیان را گردهم خواهـد آورد. این اتحـادیه در پرتو چـندجانبـه‌گرایی درصـدد ایجـاد و گسترش تفـاهم و هـمکاریهای سودمنـد متقابل از طریق نگرش غیرمداخـله‌گرانه و تکاملی براساس اجـماع می‌باشـد. این اتحـادیه اصول اساسی زیر را بدون قید و شرط یا استثناء نسبت به کشورهای عضو به اجراء درخواهد آورد:
      (1) همکاری در چهارچوب اتحادیه همکاری منطقه ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند براساس احترام به اصول برابری حاکمیت، تمامیت ارضی، استقلال سیاسی، عدم مداخله در امور داخلی، همزیستی مسالمت‌آمیز و منافع متقابل خواهد بود.
 
      (2) این اتحادیه برای کلیه کشورهای برخوردار از حاکمیت حاشیه اقیانوس هند که به اصول و اهداف منشور آن پایبند باشند و مایل به قبول تعهدات براساس این منشور باشند مفتوح خواهد بود.
      (3) تصمیم ها درخصوص کلیه امور و مسائل و در تمامی سطوح براساس اجماع اتخاذ خواهد شد.
      (4) مسائل دوجانبه و سایر مسائلی که احتمالاً باعث مشاجره خواهد شد و مانعی بر سر راه تلاشهای همکاری منطقه ای می باشد، در بحثها گنجانده نخواهد شد.
      (5) همکاریها در چهارچوب این اتحادیه به حقوق و تعهداتی که کشورهای عضو در چهارچوب سایر ترتیبات اقتصادی و همکاریهای تجاری دارند لطمه‌ای نمی‌زند و به‌صورت خودکار در مورد کشورهای عضو اتحادیه اعمال نخواهد شد، جایگزین حقوق و تعهدات مزبور نخواهد بود بلکه درصدد تقویت و همچنین تکمیل آنها است و مطابق تعهدات دوجانبه، همه‌جانبه و چندجانبه است.
      (6) کشورهای عضو در چهارچوب این‌اتحادیه، جهت ارتقاء دستاوردهای اهداف آن اقدامات کافی را دنبال خواهند نمود و هر عملی را که احتمالاً بر اهداف و فعالیتهای آن خدشه وارد آورد را اتخاذ نخواهند نمود.
      (7) برنامه‌های کاری اتحادیه را کشورهای عضو به‌صورت داوطلبانه تقبل خواهند نمود.
      اهداف
      3ـ اهداف اتحادیه شامل موارد زیر خواهد بود:
      (1) ارتقاء رشد پایدار و توسعه متوازن منطقه و کشورهای عضو و ایجاد زمینه مشترک برای همکاریهای اقتصادی منطقه‌ای
      (2) تأکید بر زمینه‌های همکاریهای اقتصادی که فرصتهای حداکثری را برای گسترش منافع مشترک و دستیابی به مزایای متقابل فراهم می‌آورد و به‌همین منظور طراحی و اجرای پروژه‌های همکاریهای اقتصادی مربوط به تسهیلات تجاری، ارتقاء و آزادسازی، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی، مبادلات علمی و فنی و گردشگری، اقدامات اشخاص حقیقی و ارائه‌دهندگان خدمات به‌صورت غیرتبعیض‌آمیز و توسعه زیرساختها و منابع انسانی همانگونه که در برنامه‌کاری اتحادیه مشخص شده است.
      (3) مشخص نمودن دیگر زمینه‌های همکاری که ممکن است به صورت دوجانبه مورد توافق قرار گرفته باشد،
      (4) در راستای ارتقاء آزادسازی (اقتصادی)، حذف موانع و کاهش آنها به منظور جریان آزادتر و ارتقاءیافته کالا، خدمات، سرمایه‌گذاری و فناوری در منطقه
      (5) بررسی تمامی امکانات و راههای آزادسازی تجاری با هدف افزایش و متنوع نمودن جریان تجارت در بین کشورهای عضو
      (6) ترغیب تعاملات نزدیک تجاری و صنعتی، مؤسسات فرهنگی، اندیشمندان و مردم کشورهای عضو بدون هیچگونه تبعیضی در بین کشورهای عضو و بدون این که خدشه‌ای به‌تعهداتی وارد آید که در قبال سایر ترتیبات همکاریهای تجاری و اقتصادی منطقه‌ای دارند.
(7) تقویت همکاری و گفتگو در بین کشورهای عضو در مجامع بین‌المللی درخصوص مسائل اقتصاد جهانی و هر جایی که مطلوب باشد گسترش راهبردهای مشترک و اتخاذ مواضع مشترک در مجامع بین المللی درخصوص مسائل مورد علاقه متقابل و
(8) ارتقاء همکاریها در زمینه توسعه منابع انسانی به‌ویژه از طریق ارتباط نزدیکتر در بین مؤسسات آموزشی، دانشگاهها و سایر مؤسسات تخصصی کشورهای عضو
      عضویت
4ـ تمامی کشورهای حاشیه اقیانوس هند که دارای حاکمیت هستند می‌توانند عضو این اتحادیه شوند. برای عضوشدن در این اتحادیه، کشورها باید اصول و اهدافی که در منشور اتحادیه محترم شمرده شد را بپذیرند. کشورهای عضو در رابطه با گسترش عضویت اتحادیه تصمیم‌گیری خواهند نمود.
      راهکار سازمانی
5 ـ شورای وزراء اتحادیه ایجاد خواهد شد. این شورا هر دو سال یک‌بار یا بیشتر برحسب تصمیمات متقابل جهت تنظیم سیاستها، بازنگری پیشرفت همکاری، تصمیم‌گیری در مورد زمینه‌های جدید همکاری، ایجاد راهکارهای دیگر برحسب ضرورت و تصمیم‌گیری درخصوص سایر مسائل مورد علاقه عموم تشکیل جلسه خواهد داد.
      6 ـ کارگروه مقامات ارشد این اتحادیه متشکل از مقامات دولتی کشورهای عضو ایجاد خواهد شد. این کارگروه هرموقع که به صورت متقابل برای تشکیل آن تصمیم گرفته شود، جلسه تشکیل خواهد داد و اجرای تصمیم‌های اتخاذ شده توسط شورای وزیران را بازنگری خواهد نمود و با همکاری مجمع تجاری کشورهای حاشیه اقیانوس هند و گروه دانشگاهی کشورهای حاشیه اقیانوس هند اولویتهای مربوط به همکاریهای اقتصادی را ایجاد خواهد نمود، برنامه‌های کاری را تدوین، بر آنها  نظارت و آنها را هماهنگ خواهد کرد و منابع را برای تأمین مالی برنامه‌های کاری بسیج خواهد نمود. کارگروه گزارشهایی را به شکل ادواری به شورای وزیران ارائه خواهد داد و برحسب ضرورت امور سیاستگذاری را جهت تصمیم‌گیری شورا ارائه خواهد داد.
      7ـ جهت هماهنگ نمودن، ارائه خدمات و نظارت بر اجرای تصمیم‌های مربوط به سیاستگذاری و برنامه‌های کاری مقرر شده، دبیرخانه ای ایجاد خواهد شد.
      کانونهای ملی
      8 ـ هر کشور عضو این اتحادیه، یک کانون ملی سه‌جانبه برای همکاریهای کشورهای حاشیه اقیانوس هند تشکیل می‌دهد تا اجرای فعالیتها و دستاوردهای اهداف آن ‌را هماهنگ نماید.
مجمع تجاری کشورهای حاشیه اقیانوس هند و گروه دانشگاهی کشورهای حاشیه اقیانوس هند
      9ـ طبق ماهیت سه جانبه این اتحادیه، اتحادیه شامل نهادهایی است که به مجمع تجاری کشورهای حاشیه اقیانوس هند و گروه دانشگاهی کشورهای حاشیه اقیانوس هند معروف هستند. آنها ممکن است طبق تصمیم‌های متقابل به اتفاق هم با شورای وزراء و کارگروه مقامات ارشد و نیز هر وقت که لازم بدانند تشکیل جلسه دهند. آنها با کارگروه مقامات ارشد و دبیرخانه در زمینه بررسی، تنظیم و اجرای سیاستها و برنامه‌های کاری اتحادیه تعامل خواهند داشت. مجمع تجاری و گروه دانشگاهی ممکن است برحسب ضرورت دیگر شبکه‌های تجاری و دانشگاهی منطقه‌ای غیردولتی را مورد استفاده قرار دهد.
      ترتیبات مالی
      10ـ هر کشور عضو برحسب تصمیم به تأمین مالی اتحادیه کمک خواهد نمود. کشورهای عضو شرکت‌کننده برای تأمین مالی جهت اجرای برنامه‌های کاری ترتیبات لازم را به عمل خواهند آورد. این امر مانع دیگر منابع مالی خارجی در صورت اقتضاء نخواهد شد.
      11ـ کشورهای عضو تلاش خواهند نمود تا روح همکاریهای اقتصادی که در منشور اتحادیه محترم شمرده شده است را ارتقاء دهند.
(یادداشتهای دبیرخانه: تصویب‌شده در سوم مارس 1997میلادی برابر با 12/12/1375 هجری‌شمسی)
      قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن منشور درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ نهم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 26/11/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   

  نظرات ()
مطالب اخیر قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴ نظریات مشورتی(نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه )۱۳۹۶/۰۲/۱۰ قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیارا قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور شمول حکم ماده۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری کیفیت تنظیم و تسلیم تقاضای دریافت جنین اهدایی قرار منع تعقیب درجرائم ماده۲۷۳ ق.آدک بعداز تأییددادگاه کیفری1قابل فرجامخواهی است بیانات رهبر مسلمین جهان در دیدار اقشار مختلف مردم (18/۰۶/۱۳۹۴) تصویب نامه در خصوص برنامه جامع بهره وری کشور تصویب نامه در خصوص تشکیل ستاد هماهنگی مناسب سازی کشور
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٦۸٦) اجتماعی (٥۱۱) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳٦٧) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٥٦) آیین نامه ها (٢۸٦) امور اداری و استخدامی (٢٥٩) قوانین (٢٤٩) پیام های مدیر وبلاگ (۱٧۸) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٦۱) اخبار بانکی (۱٥۱) مقررات بین المللی (۱٢٥) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢٥) امور دادرسی و اجرا (۱٢٢) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱۱٩) مالی و اقتصادی (۱۱۱) شهرداری (۱٠۳) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸٥) مجلس شورای اسلامی (٧٦) ملکی و ثبتی (٦٦) امور فرهنگیان (٦۳) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) مقررات پزشکی و دارویی (٥٥) بودجه (٥٠) ازمقام معظم رهبری (٤٧) مقالات و معاضدت ها (٤٦) قوانین و مقررات جزایی (٤٦) کشاورزی و صنایع (٤۱) ایثار گران (۳٦) نظریات و دکترین (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) پیمانکاری (۳۳) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳٠) مشکلات شهروندان (۳٠) برخی قوانین پر کاربرد (٢۳) کار (٢٠) رایانه و سایبر (۱۸) ابطال مصوبات شورای شهر (۱۸) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٧) ابطال مصوبات دولت (۱٧) بسته های اجرایی (۱٥) استفتاء (۱۳) ورزشی (۳) سیاستهای کلی نظام (۳) داوری (۱) قوانین برنامه توسعه (۱) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب