عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه جهانی بهره‌برداران هسته‌ای نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩۱

 

 


 

 

شماره 74709/194                                                    ۹/۱۲/۱۳۹۰
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
      عطف به نامه شماره 74316/39719 مورخ 13/5/1387 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون عضویت ‌دولت ‌جمهوری ‌اسلامی ‌ایران در اتحادیه جهانی بهره‌برداران هسته‌ای که با عنوان لایحه به مجلس ‌شورای ‌اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ 9/11/1390 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره242914                   18/12/1390
نهاد ریاست جمهوری ـ سازمان انرژی اتمی
      «قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه جهانی بهره‌برداران هسته‌ای» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/11/1390 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 74709/194 مورخ 9/12/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.


رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد


قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران
در اتحادیه جهانی بهره‌برداران هسته‌ای


      ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در «اتحادیه جهانی بهره‌برداران هسته‌ای» به‌شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق‌ عضویت مربوط، اقدام نماید.
      تبصره ـ اعمال بند(5) این اساسنامه در خصوص جمهوری ‌اسلامی ‌ایران با رعایت اصل هفتاد و هفتم(77) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ایران است.


بسم الله الرحمن الرحیم


اساسنامه اتحادیه جهانی بهره‌‌برداران هسته‌ای
1 فوریه 1989 (12/11/1367)


      1ـ مقدمه
      برخورداری تمام مردم دنیا از مزایای انرژی هسته ای منوط به ارتقاء عملکرد ایمنی هسته ای به بالاترین سطح می باشد. در این راستا مسؤولیت تأمین ایمنی انرژی هسته ای بر عهده سازمانهایی است که بهره‌برداران نیروگاههای هسته ای به شمار می‌آیند. به بیان دیگر هر بهره‌بردار به تنهایی مسؤولیت تضمین ایمنی هسته ای را برعهده دارد. بهره‌برداران مسؤولیت جمعی فراهم نمودن زمینه همکاری مشترک، بهبود عملکرد و ارتقاء ایمنی نیروگاههای فعال هسته ای را نیز بر عهده دارند.
      یک روش مؤثر در بهبود سطح ایمنی و افزایش قابلیتهای انرژی هسته ای، تبادل اطلاعات متقابل درخصوص بهره‌برداری از نیروگاههای ‌هسته‌ای بین ‌بهره‌برداران می‌باشد.
      یکی از مسؤولیتهای جمعی مدیران ارشد هسته ای اطمینان از تبادل تجارب به‌شکلی مؤثر در تمامی سـطوح مدیریتی است. بدیـن شکل بهره‌بـرداران از تجارب یکـدیگر استفاده می‌کنند و یکدیگر را در رسیدن به سطح استاندارد مطلوب یاری می‌رسانند.
به منظور تأمین اهداف فوق، بهره‌برداران نیروگاههای اتمی از سراسر دنیا تصمیم به تشکیل این اتحادیه جهانی گرفتند. این اساسنامه به منظور تعیین اهداف و ساختار اتحادیه جهانی بهره‌برداران هسته ای که از این پس اتحادیه نامیده می‌شود و براساس دلایل فوق‌الذکر بنا شده، ارائه گردیده است.
      2ـ اهداف
      هدف اتحادیه ارتقاء سطح ایمنی و بهره‌برداری مطمئن از نیروگاههای هسته‌ای به واسطه تبادل اطلاعات و تشویق ارتباطات، تطبیق و تقلید بین اعضاء می‌باشد.
      در راستای دستیابی به این اهداف، اتحادیه می‌کوشد:
      ـ تبادل اطلاعات در زمینه بهره‌برداری و تجارب مطلوب به دست آمده را به‌صورت دوجانبه یا چندجانبه در میان اعضاء ارتقاء بخشد.
      ـ به گردآوری و نگهداری داده‌های مربوط به بهره‌برداری از نیروگاههای هسته‌ای پرداخته و امکان دسترسی اعضاء اتحادیه را به این اطلاعات فراهم آورد.
      ـ در زمینه اطلاع‌رسانی به موقع درخصوص اطلاعات به دست آمده از حوادث واقع‌شده، فعال باشد.
      ـ به تجزیه و تحلیل حوادث رخ داده در نیروگاههای هسته ای سرتاسر جهان بپردازد و در ضمن شناسایی عوامل حوادث، نتایج به دست آمده را منتشر نماید.
      ـ روشها و استانداردها را از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی، سمینارها و بازدیدهای فنی میان اعضاء به اشتراک گذارد.
      ـ زمینه حمایتهای فنی و ساختاری میان اعضاء را شناسایی نماید.
      ـ برقراری ارتباط نزدیک با دیگر سازمانهای بین‌المللی مانند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همکاری در جهت ارتقاء ایمنی و کارکرد مطمئن نیروگاههای هسته ای
      3ـ اعضاء
      با توجه به این‌که ایمنی هر نیروگاه هسته ای تأثیر مهمی در موجودیت و پذیرش دیگر نیروگاههای هسته ای در سرتاسر جهان دارد تمامی اعضاء اتحادیه باید اهداف این اساسنامه را پیگیری و اجراء نمایند. تمامی اعضاء باید مسؤولیت بهره‌برداری نیروگاههای تحت پوشش را برعهده بگیرند و در عین حال تجارب بهره‌برداری خود را در اختیار دیگر بهره‌برداران قرار دهند و به آنها کمک نمایند. برای روان‌سازی جریان اطلاعات وارده به اتحادیه، هرعضو باید اطلاعات دریافتی را حفظ کرده و تنها زمانی به نشر اطلاعات در خارج از چهارچوب اتحادیه بپردازد که مجوز انتشار را از عضو اتحادیه که خبر، مربوط به آن می باشد، کسب کرده باشد.
      4ـ سازماندهی اتحادیه
      1ـ ساختار
ساختار اتحادیه از یک مجمع عمومی، هیأت مدیره اصلی، مرکز هماهنگی و مراکز منطقه‌ای تشکیل شده است که در ادامه به تشریح آنها پرداخته می‌شود.
      2ـ عضویت
هر بهره‌بردار نیروگاه هسته ای می‌تواند به اتحادیه بپیوندد به شرط آن که اهداف اتحادیه را پشتیبانی و حمایت نماید و به آن پایبند باشد. ثبت‌نام در اتحادیه می‌تواند به‌طرق زیر باشد:
      ـ به عنوان یک بهره‌بردار مستقل یا
      ـ از طریق مشارکت یک سازمان بهره‌بردار، به نمایندگی از گروه بهره‌برداران به‌عنوان یک عضو اتحادیه
      یک بهره‌بردار یا سازمان بهره‌بردار نمی‌تواند عضوی از اتحادیه باشد مگر این‌که در یک مرکز منطقه‌ای فعالیت نماید. هر بهره‌بردار یا سازمان بهره‌دار در پیوستن به هر مرکز منطقه‌ای یا مراکز مطلوب مورد نیاز خود مختار است.
      عضویت در یک مرکز منطقه‌ای امتیازات زیر را به هر عضو می‌دهد:
      ـ به اطلاعات بهره‌برداری از نیروگاههای هسته ای دیگر اعضاء دسترسی داشته باشد.
      ـ در ارتباط مستقیم با هر عضو دیگر اتحادیه باشد.
      فعالیتهای بین منطقه‌ای مهم و برجسته با توافق طرفین مورد نظر به طور مجزا اجراء می‌شود.
      اعضاء هر مرکز منطقه‌ای خود تصمیم می‌گیرند که چگونه مرکز خود را سازماندهی و اداره نمایند. رهنمودهـای ارائه شده در این اساسنـامه در مورد سازمانـدهی مرکز منطقه‌ای تنها جهت کسب اطمینان از سازگاری روشهای کاری مراکز منطقه‌ای و مراکز هماهنگ‌کننده می‌باشد.
      5 ـ مجمع عمومی
      هر عضو اتحادیه می‌تواند نماینده یا ناظری رسمی در مجمع عمومی داشته باشد.
      مجمع عمومی وظیفه تصویب تغییرات پیشنهادی در اساسنامه اتحادیه و بررسی نقطه نظرات هیأت مدیره را برعهده دارد.
      مجمع عمومی یک نشست عمومی سالانه دارد. دیگر نشستها تحت عنوان نشستهای عمومی فوق العاده تشکیل می‌شوند.
      مجمع عمومی هر دو سال یک‌بار رئیسی برای اتحادیه انتخاب می‌نماید که طی این دو سال در نشستهای عمومی سالانه وظایف خود را به انجام می‌رساند.
      ریاست سمتی افتخاری است که از سوی هیأت‌مدیره به فردی که در راستای اهداف اتحادیه تلاش می‌کند، تخصیص می‌یابد. رئیس، مسؤولیت سازماندهی نشست دو سالانه را بر عهده دارد. در این نشست دو سالانه، هیأت‌مدیره فعالیتها و پیشرفتها را برای اعضاء اتحادیه تشریح می‌نماید.
اتفاق نظر در تمامی موضوعات، اصل وجودی اتحادیه است. به هرحال اگر رأی قطعی ضروری باشد، مراتب طبق مفاد اساسنامه اتحادیه صورت می‌پذیرد.
      6 ـ هیأت‌مدیره
      هیأت‌مدیره اتحادیه کلیه فعالیتهای اتحادیه را مدیریت کرده و مرکب از هشت یا نه عضو دارای رأی به شرح زیر می باشد:
      ـ رئیس هیأت‌مدیره هر مرکز منطقه‌ای
      ـ یک عضو منتخب از سوی هیأت‌مدیره در هر مرکز منطقه‌ای
      ـ رئیسی که از سوی اعضاء هیأت انتخاب می‌شود می‌تواند خارج از اعضاء هیأت انتخاب شده و یا یک عضو ملحق شده به اعضاء هیأت باشد.
رئیس برای مدت دو سال انتخاب شده و تنها برای چهار سال پیاپی می‌تواند انجام وظیفه نماید، مگر آنکه هیأت‌مدیره تصمیم دیگری اتخاذ نماید.
مدیر مرکز هماهنگی و مدیران مراکز چهارگانه از اعضاء بدون حق رأی هیأت‌مدیره هستند.
      تصمیمات هیأت با تصویب اکثریت پذیرفته می‌شود. در صورت تساوی، رئیس حق رأی نهائی را داراست.
      هیأت‌مدیره در صوت لزوم می‌تواند کمیته‌های مشورتی را تشکیل دهد.
      7ـ مرکز هماهنگی
      1ـ سازماندهی
      مرکز هماهنگی باید تحت نظر هیأت‌مدیره اتحادیه عمل نماید.
      2ـ عملکرد
      مسؤولیت اولیه مرکز هماهنگی، کمک به مراکز منطقه‌ای جهت ایجاد هماهنگی در کلیات امور و برقراری ارتباط مناسب جهت اجرای اهداف اتحادیه می‌باشد. اهداف مرکز هماهنگی در این راستا عبارتند از:
      ـ هماهنگی اهداف و رهنمودهای اتحادیه در مراکز منطقه‌ای
      ـ استفاده از اساسنامه‌ها، روشهای کاری و ساختارهای سازمانی همسان در میان مراکز منطقه‌ای
      ـ اطمینان از هماهنگی سامانه(سیستم)‌های پردازش داده‌ها و ارتباطات دراتحادیه
      ـ حمایت و پشتیبانی در زمینه رفع موانع و محدودیتهای زبانی، جغرافیایی و دیگر مرزها در زمان اجرای مسؤولیتها و اهداف اتحادیه
      ـ پرهیز از دوباره‌کاری در میان مراکز منطقه‌ای
      مرکز هماهنگی همچنین وظایف زیر را بر عهده دارد:
      ـ مساعدت و همکاری با مراکز منطقه‌ای در دایر ساختن سازمانها
      ـ مساعدت و همکاری با مجمع عمومی و هیأت‌مدیره در انجام وظایف
      ـ تشکیل نشستهای مجمع عمومی و نشستهای هیأت مدیره
      ـ تهیه گزارش سالانه درخصوص کارهای انجام گرفته اتحادیه
      ـ تداوم همکاری نزدیک با سازمانهای بین‌المللی همچون آژانس ‌بین‌المللی انرژی اتمی، به منظور ارتقاء سطح ایمنی و کارکرد مطمئن نیروگاههای هسته ای
      3ـ کارکنان
      کارکنان این مرکز متشکل از یک مدیر به‌علاوه حداقل یک نماینده از هر مرکز منطقه‌ای می‌باشند. کارکنان دائم دیگری نیز استخدام می‌شوند و تعداد کل کارکنان توسط هیأت مدیره تعیین می‌شود.
مدیر را هیأت‌مدیره انتخاب می‌نماید. انتصاب برای مدت دو سال می‌باشد و درصورت لزوم تمدید می‌شود.
      4ـ بودجه
      مرکز هماهنگی از سوی مراکز منطقه‌ای و به طور تساوی تأمین بودجه می‌شود. هرگونه استثنائی در این خصوص و تأمین بودجه برای هرگونه سرمایه‌گذاری خاص با تصمیمات هیأت‌مدیره انجام می‌شود.
      8 ـ مراکز منطقه‌ای
      1ـ سازماندهی
      هر مرکز منطقه‌ای تحت مدیریت هیأت‌مدیره انجام وظیفه می‌نماید. این هیأت، مدیری را برای مرکز انتخاب می‌نماید که به عنوان یک عضو بدون حق رأی در هیأت‌مدیره فعالیت می‌نماید.
      2ـ عملکرد
      در راستای پیشبرد اهداف اتحادیه، هر مرکز منطقه‌ای در ارتباط نزدیک با مرکز هماهنگی و دیگر مراکز منطقه‌ای قرار دارد. مرکز منطقه‌ای همچنین به منظور برقراری ارتباط مـؤثر در میان اعضاء منطقه فعالیت می‌نماید. هر مرکز منطقه‌ای فعالیتهای زیر را انجام می‌دهد. البته تنها به موارد زیر محدود نمی‌شود. بخشی از فعالیتهای هر مرکز منطقه‌ای به قرار زیر می‌باشد. با در نظر داشتن این مطلب که لزوماً محدود به این موارد نخواهد بود.
      ـ گردآوری، تحلیل و تجزیه داده‌ها مرتبط با بهره‌برداری ایمن
      ـ انتشار اطلاعات مربوط به تجارب بهره‌برداری در میان اعضاء مرکز منطقه‌ای و مرکز هماهنگی
      ـ مدیریت سایر روشهای انتقال اطلاعات نظیر:
      بازدید به منظور تبادل اطلاعات فنی در میان اعضاء مراکز منطقه‌ای کارگاهها
      تماس با سایر اعضاء در دیگر مراکز منطقه‌ای
      3ـ کارکنان
      کارکنان هر مرکز منطقه‌ای تحت مدیریت مدیر آن مرکز منطقه‌ای قرار دارند و سیاستها و بودجه هر مرکز به تصویب هیأت مدیره آن مرکز منطقه‌ای می‌رسد.
      4ـ بودجه
      تأمین بودجه هرمرکز منطقه‌ای به طور کامل به عهده اعضاء آن می‌باشد.
      9ـ تأسیس اتحادیه
نشست افتتاحیه، اتحادیه را تأسیس و اولین رئیس و همچنین اولین رئیس هیأت‌مدیره اتحادیه را انتخاب می نماید.
اولین مدیر مراکز هماهنگی در این نشست افتتاحیه تعیین می‌شود و تا یک‌سال پس از تشکیل اتحادیه در این پست ابقاء می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن اساسنامه در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نهم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 26/11/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   

  نظرات ()
مطالب اخیر 13 آبانماه گرامی باد ابطال بخشنامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور درمورد حق جلسه اعضای شورای شهر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شد ابطال بخشنامه سازمان امور اراضی کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اخت لازم الرعایه بودن تذکرات آگهی استخدام برای داوطلبان استخدام س. تامین اجتماعی اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص آیین نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی ک آیین­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص آزادراه تهران شمال (گیلان) اصلاح بند ز ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ق.حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٦٩٥) اجتماعی (٥٢۱) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳٧٠) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٦٠) آیین نامه ها (٢٩٠) امور اداری و استخدامی (٢٦٠) قوانین (٢٥۱) پیام های مدیر وبلاگ (۱٧٩) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٦۳) اخبار بانکی (۱٥۱) مقررات بین المللی (۱٢٥) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢٥) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱٢۳) امور دادرسی و اجرا (۱٢٢) مالی و اقتصادی (۱۱٢) شهرداری (۱٠٦) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸٥) مجلس شورای اسلامی (٧٦) ملکی و ثبتی (٦٦) امور فرهنگیان (٦۳) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) مقررات پزشکی و دارویی (٥٥) بودجه (٥۱) ازمقام معظم رهبری (٤٧) مقالات و معاضدت ها (٤٦) قوانین و مقررات جزایی (٤٦) کشاورزی و صنایع (٤۳) ایثار گران (۳٦) نظریات و دکترین (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) پیمانکاری (۳۳) مشکلات شهروندان (۳۱) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳٠) برخی قوانین پر کاربرد (٢۳) کار (٢٠) ابطال مصوبات شورای شهر (۱٩) رایانه و سایبر (۱۸) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٧) ابطال مصوبات دولت (۱٧) بسته های اجرایی (۱٥) استفتاء (۱۳) سیاستهای کلی نظام (٤) ورزشی (۳) داوری (۱) قوانین برنامه توسعه (۱) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب