دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
ابطال مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۱

 

رأی شماره539 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 6 مصوبه مورخ 25/2/1385 هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

 

 


 

 تاریخ دادنامه: 1/12/1390      شماره دادنامه: 539      کلاسه پرونده: 88/852
     مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
     شاکی: آقای مصطفی علوی مقدم
     موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 مصوبه مورخ 25/2/1385 هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
     گردش کار: آقای مصطفی علوی مقدم در دادخواستی، ابطال بند 6 مصوبه 25/2/1385 هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی را خواستار شده و در تبیین خواسته اعلام کرده است که:
     «1ـ همان طوری که مستحضرید مطابق بند الف تبصره 36 قانون بودجه سال 1358 کل کشور و قانون ماده واحده مربوط به مقررات استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 30/5/1366، تمامی اعضای هیأت علمی کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور از تاریخ 1/6/1358 مشمول آیین نامه استخدامی هیأت علمی دانشگاه تهران شده‌اند.
     2ـ برابر مقررات مواد 26 و 25 و 24 آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاهها و به موجب ضوابط تعیین شده مربوط به آماده ساختن اعضای هیأت علمی دانشگاهها در مأموریتهای آموزشی و مبادلات علمی به منظور بالا بردن کفایت علمی به‌شرح مندرج در مواد یک، دو و سه آیین نامه استخدامی هیأت علمی دانشگاه، هر یک از اعضای هیأت علمی تمام وقت که برای طی دوره های آموزشی پیشرفته به خارج از کشور اعزام می‌شوند استحقاق دریافت تمام حقوق و فوق‌العاده مخصوص درمانی و هزینه رفت و برگشت و عوارض خروج از کشور و هزینه ثبت نام و شهریه دانشگاهی را دارند.
       3ـ اینجانب، دکتر مصطفی علوی مقدم عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی، دارای دکترای تخصصی بیماریهای عفونی و گرمسیری و استادیار پایه 3 مأمور به خدمت در مرکز  پـزشکی امام حسین(ع) بـه موجب حکم مأموریت شماره 15371ـ 19/7/1385 دانشگاه شهید بهشتی از تـاریخ 10/8/1385 لغایت 10/8/1386 برای گذراندن دوره فلوشیپ به کشور فرانسه اعزام شده‌ام و برابر مقررات یاد شده در خلال مدت مأموریت استحقاق دریافت تمامی حقوق و فوق‌العاده مخصوص منطقه را داشته‌ام. لیکن دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی علی‌رغم آن که تا قبل از سال 1385 و بعد از سال 1387 در چنین مواردی تمامی حقوق و فوق‌العاده مخصوص اعضای هیأت علمی اعزامی به مأموریتهای آموزشی را پرداخت کرده است و هم اکنون نیز می‎پردازد، با استناد به مصوبه مورخ 25/2/1385 از پرداخت اصل حقوق و فوق‌العاده مخصوص اینجانب در مأموریت آموزشی اعزامی به فرانسه امتناع و موازی یک سوم آن را پرداخت کرده است.
     4ـ نظر به این که مصوبه مورخ 25/2/1385 هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مغایر با مصوبات قانون یاد شده است، لذا تقاضای صدور حکم بر ابطال آن را دارم.»
     در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی به موجب لایحه شماره 312/270ـ11/11/1389توضیح داده است که:
     «به استحضار می رساند با تصویب آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی مصوب 2/8/1387 که تصویر آن به پیوست تقدیم می‌شود مصوبه مورخ 25/2/1385 هیأت رئیسه به طور ضمنی نسخ شده است و اجرا نمی شود.»
     هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

 

     نظر به این که مطابق تبصره یک ماده واحده قانون مقررات استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 30/5/1369 مقرر شده است « اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی تابع مقررات آیین‌نامه استخدامی هیأت علمی دانشگاه تهران و الحاقات و اصلاحات بعدی آن است و کارکنان شرکتهای وابسته که طبق مقررات قانونی تأسیس شده است، مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/1352 خواهند بود» و به موجب ماده 41 آیین‌نامه استخدامی دانشگاه تهران نیز مقرر شده است که اعضای هیأت علمی که از فرصت مطالعاتی داخل و خارج استفاده می نمایند علاوه بر دریافت حقوق مستمر، فوق‌العاده شغل، فوق العاده جذب، کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد و فوق‌العاده ویژه خود می توانند با تأیید رئیس مؤسسه از حق مأموریت نیز استفاده کنند، بنابراین بند 6 مصوبه جلسه شماره 451 مورخ 25/2/1385 هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی که پرداخت حقوق و مزایای مزبور را تا مدت 3 ماه تصویب کرده است خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد بند یک ماده 19، ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری        منبع/ پایگاه معاونت حقوقی و امور مجلس

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :




کدهای موسیقی بلاگ قالب فا