دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
تهاتر بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی با بدهی نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۱

 نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» در خصوص «تهاتر بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی با بدهی ...


 

شماره 77901هـ/ب                                                       27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
         بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 124774/44865 مورخ 6/6/1389، موضوع: «تهاتر بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی با بدهی شستا به سازمان خصوصی‌سازی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
         «نظر به اینکه طبق ماده (29) قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ـ مصوب 1387ـ لازم است وجوه حاصل از واگذاری شرکت ها به بخش غیردولتی، به خزانه واریز شده و به طرق مذکور در این ماده به مصرف برسد، لذا مصوّبه مذکور مبنی بر تهاتر بدهی چند شرکت از شرکت های زیر مجموعه سازمان تأمین اجتماعی بابت اقساط و سود معوّقه خرید سهام در بورس و مزایده‌ها با ردّ دیون دولت به صندوق تأمین اجتماعی، از حیث عدم واریز وجوه حاصل از واگذاری ها به حساب خزانه و نیز عدم هزینه کرد آن در موارد مقرّر قانونی، مغایر قانون می باشد.»رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی  منبع / معاونت حقوقی و امور مجلس

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا