دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
مغایرت قانونی بخشی از وظایف سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی (استخدامی) نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۱

نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» در خصوص «بخشی از وظایف سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی


 

شماره 77886هـ/ب                                                 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
         بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 183510/45540 مورخ 16/8/1389، موضوع: «بخشی از وظایف سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری در استان اردبیل»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
         «1ـ بندهای (2 و 10) مصوّبه مبنی بر اختصاص وجه، با توجّه به متضمّن بار مالی بودن و عدم تصریح به محاسبه و تأمین آن در قانون بودجه سالانه یا بودجه دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط، نسبت به سال 1389 مغایر با بند (11) قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور و برای سالهای بعد، مغایر ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه ـ مصوّب 1389ـ می‌باشد. 3ـ بر اساس ماده (44) قانون مدیریّت خدمات کشوری ـ مصوّب 1386ـ «به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی ... و نیز امتحان یا مسابقه تخصّصی امکان‌پذیر است»، همچنین بر اساس ماده (52) همین قانون «هرگونه به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرائی به غیر از حالات مندرج در ماده (45) و تبصره ماده (32) این قانون ممنوع می‌باشد»، علیهذا، مکلّف شدن سازمان میراث فرهنگی به «استخدام بیست نفر برای تکمیل پست‌های سازمانی از بین کارکنان قراردادی» به شرح مندرج در بند (5) مصوّبه فوق‌الذّکر بدون تصریح به ضرورت رعایت مقرّرات مندرج در قانون مدیریّت خدمات کشوری،  مغایر با قانون است.»رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی  منبع / معاونت حقوقی و امور مجلس

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا