دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
طرح اصلاح موادی از قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران مصوب 25/4/1354 نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩۱

 

 


تاریخ اعلام وصول : 19/02/1391

دوره : هشتم
شماره ثبت : 674
شماره اجلاسیه : 419
ترتیب چاپ :
1952
ماده ۱۴۱ : خیر
ماده ۱۰۲ : خیر
اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو
شوری : 19/02/1391
یک شوری
  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا