دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
شاغلین به کار با اشعه، مستحق دریافت فوق‌العاده اشتغال تا50درصدحقوق ومزایامیباشند نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩۱

 

شماره    هـ/90/236  تاریخ 12/2/91

   رأی شماره 28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع واجدین شرایط مقرر در بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/1368 از تاریخ تصویب قانون و با اشتغال به کار با اشعه، مستحق دریافت فوق‌العاده کار با اشعه تا 50 درصد حقوق و مزایا خواهند بود

  تاریخ دادنامه: 28/1/1391      شماره  دادنامه: 28       کلاسه پرونده: 90/236

  مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

درخواست‌کننده: آقای حمیدرضا زعفری


 

رأی هیأت عمومی

 اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور محرز است. ثانیاً: نظر به این که مطابق بند 4 ماده 20  قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/1368 به  افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال  داشته باشند بر مبنای مقدار و شرایط بالقوه  پرتودهی محیط کار تا 50 درصد حقوق و مزایا به عنوان فوق العاده کار با اشعه تعلق می‌گیرد و به  موجب رأی شماره 1468 الی 1466 ـ12/12/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه 1816/ت199969هـ ـ17/3/1378 هیأت وزیران که مبنای  محاسبه و پرداخت فوق‌العاده مذکور به جای حقوق و مزایا، حقوق و فوق‌العاده شغل تعیین کرده بود  ابطال شده است، بنابراین کسانی که واجد شرایط مقرر در قانون یاد شده باشند از تاریخ تصویب قانون و با  اشتغال به کار با اشعه، مستحق دریافت فوق العاده کار با اشعه تا 50 درصد حقوق و مزایا خواهند بود. با توجه به مراتب رأی شعبه نهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1756ـ23/6/1389 در حدی که متضمن این معنی است و شکایت شاکی را وارد تشخیص داده است  صحیح و موافق مقررات قانونی تشخیص می شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری  مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

برای مشاهده مشروح رای بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://www.gazette.ir/Detail.asp?NewsID=923331081621915&paperID=922628551512550

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا