دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
اصلاح آیین‌نامه « هماهنگی اقدامات عمرانی مؤسساتی که خدمات آنها در داخل شهره نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۱

اصلاح آیین‌نامه « هماهنگی اقدامات عمرانی مؤسساتی که خدمات آنها در داخل شهرها مستلزم حفاری معابر و احداث تأسیسات می‌باشد»

 


 

شماره 257051/ت40518هـ                                                  
28/12/1390

اصلاح آیین‌نامه «
هماهنگی اقدامات عمرانی مؤسساتی که خدمات آنها  در داخل شهرها مستلزم
حفاری معابر و احداث تأسیسات می‌باشد»

وزارت کشور ـ وزارت نیرو ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

    هیئت‌وزیران
در جلسه مورخ 17/12/1390 بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصویب نمود:

    آیین‌نامه «هماهنگی اقدامات عمرانی مؤسساتی که خدمات آنها در داخل شهرها مستلزم حفاری معابر و احداث تأسیسات می‌باشد» موضوع تصویب‌نامه شماره 140202/ت993 مورخ 17/11/1366 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

    1ـ
در عنوان آیین‌نامه عبارت « و محدوده روستاها» بعد از عبارت «داخل شهرها» اضافه می‌شود.

    2ـ
در ماده (1) و بندهای آن عبارتهای «پست و تلگراف و تلفن»، «مسکن و شهرسازی»، «معاون امور محلی و عمران شهری وزارت کشور»، «معاون امور آب وزارت نیرو» و «برنامه و بودجه و معاون امور زیربنایی وزارت برنامه و بودجه» و «معاون وزیران راه و ترابری» به ترتیب به عبارتهای «ارتباطات و فناوری اطلاعات» ، «راه و شهرسازی»، «معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور»،
«معاون امور آب و آبفای وزارت نیرو» «معاون ذی‌ربط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور» و «رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی» تغییر می‌یابد.

    3ـ
ماده (4) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

    الف
ـ در جزء (2) بند «ب» عبارت «نماینده اداره ارتباطات و فناوری اطلاعات شهر» جایگزین عبارت «رییس مؤسسه مسؤول مخابرات شهر» می‌شود.

    ب
ـ در جزء (4) بند «ب» عبارت «آبفا یا آبفار حسب مورد» جایگزین عبارت «آب شهر» می‌شود.

    ج
ـ در بند «ج» عبارت «شهرهای کشور» به عبارت «شهرها و روستاهای کشور» تغییر می‌یابد و عبارت «و روستا» بعد از عبارت «هر شهر» اضافه می‌شود.

    دـ
در جزء (2) بند «ج» عبارت «یا دهیار روستای» بعد از «شهردار شهر» اضافه می‌شود.

    هـ
ـ متن زیر جایگزین جزء (3) بند «ج» می‌شود:

    «3ـ نماینده اداره ارتباطات و فناوری اطلاعات شهرستان»

    و
ـ در جزء (5) بند «ج» عبارت «مدیر امور اداره آبفا یا آبفار حسب مورد» جایگزین عبارت
«مسئول اداره آب شهرستان» می‌شود.

    زـ
متن زیر به عنوان جزء (7) بند «ج» اضافه و جزء (7) قبلی به جزء (8) اصلاح می‌شود:

    «7ـ مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان (در مورد روستاها)»

    ح
ـ متن زیر به عنوان تبصره به بند «ج» اضافه می‌شود:

    «تبصره ـ در صورت عدم انتصاب دهیار، نماینده شورای اسلامی روستا جایگزین او می‌شود.»

    4ـ
ماده (5) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

    الف
ـ واژه «و شهر» بعد از واژه «شهرستان» حذف می‌شود.

    ب
ـ در تبصره پنج، عبارت «یا دهیار (حسب مورد)» بعد از عبارت «شهردار شهر» اضافه می‌شود.

    ج
ـ متن زیر به عنوان تبصره شش اضافه می‌شود:

    «تبصره
شش ـ دهیاری موظف است هرگونه حفاری بدون مجوز یا خلاف را به‌بخشداری اعلام نماید، بخشداری باید اقدامات لازم را برای جلوگیری از حفاری بدون مجوز یا
خلاف ضوابط به عمل آورد.»

    5 ـ در تبصره ماده (7) عبارت «یا دهیاری» بعد از واژه «شهرداری» اضافه می‌شود.

    6 ـ متن زیر به عنوان ماده (10) به آیین‌نامه اضافه می‌شود:

    «ماده 10ـ دستگاههای اجرایی موظفند اعتبارات مورد نیاز برای ترمیم و جبران خسارت احتمالی ناشی از حفاری را در هزینه‌های اجرایی پروژه‌های خود در همان سال پیش‌بینی نمایند و وضعیت معابر را با نظارت فنی شهرداریها در شهرها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها ترمیم نمایند.»

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی   

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا