دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ٦ دی ۱۳۸٩

 زیباترین جملات از فلاسفه و بزرگان خرد،جملاتی زیبا و  معنی دار

" همت آن است که هیچ حادثه و عارضه ای، مانع آن نگردد"  .  ابن عطا

" مرد بلند همت تا پایه بلند به دست نیاورد از پای طلب ننشیند" .  کلیله و دمنه

" صاحب همت در پیچ و خم های زندگی، هیچ گاه با یاس و استیصال رو به رو نخواهد شد"  . ناپلئون

" برای پویایی و پیشرفت، گام نخست از پشت درهای بسته برداشته می شود"  . ارد بزرگ

" بعضی ها طوری هستند که دوستانشان هرقدر از آنها پایین تر باشند بیشتر دوستشان دارند" . چترفیلد

" نوابغ بزرگ زندگی نامه بسیار کوتاهی دارند". امرسون

" مصمم به نیک بختی باش، نیک بخت می شوی"  . لینکلن

" بدی را با عدالت پاسخ دهید، مهربانی را با مهربانی". کنفوسیوس

" اگر می خواهی در برابر قاضی نایستی، قانونمند زندگی کن". ولتر

" جهان را نگه دارید، می خواهم پیاده شوم". اوبالدیا

" کسی که حق اظهار نظر و بیان فکر خود را نداشته باشد، موجودی زنده محسوب نمی شود" . مونتسکیو

" زندگی دشمن شما نیست، اما طرز فکرتان می تواند دشمن شما باشد"  . ریچارد کارسون

 " در پشت هیچ در بسته ای ننشینید  تا روزی باز شود . راه کار دیگری جستجو کنید  و اگر نیافتید همان در را بشکنید"  . ارد بزرگ

 

" انسان آن چیزی خواهد شد که خود باور دارد!"  . أودنه ساندروُل

 

" هر چیزی که بیرون از محدوده آبرو باشد جز شکست وتباهی نتیجه ای نخواهد داشت!!" . سامر سومروم

 

" اگر می خواهی بزرگ شوی ، از کردار نیک دیگران فراوان یاد کن" . ارد بزرگ

 

" پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنست که بعد از هر زمین خوردنی برخیزی". مهاتما گاندی

 

"خدایا به من عنایتی فرما تاوقتی میخواهم در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفش های او راه رفته باشم" دکتر شریعتی

 

" اولین درسی که والدین باید به فرزندان خود بیاموزند، صداقت است". شوپنهاور

 

" مردم پست و دون همانند سراب مانند که چون کمی به آنان نزدیک شوی به زودی پستی و ناچیزی خود را بر تو آشکار سازند". گوته

 

" اگر امروز حتی یک کلمه از دیروز بیشتر بدانید مسلماً شخص دیگری هستید". چاحیت

 

عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا