عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
الزام وزارت آموزش و پرورش به پرداخت 75% هزینه‌های درمانی مستخدمان دولت که در .. نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩۱

رأی شماره 29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام وزارت آموزش و پرورش به پرداخت 75% هزینه‌های درمانی مستخدمان دولت که در مأموریت خارج از کشور به سر می‌برند 


 


 

شماره هـ/90/258                            12/2/1391

تاریخ دادنامه: 28/1/1391        شماره دادنامه: 29    کلاسه پرونده: 90/258
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
درخواست‌کننده: آقای حسن وسکری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار:آقای حسن وسکری به موجب دادخواستی اعلام کرده است که شعب دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست‌هایی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته الزام به پرداخت 75% هزینه درمان معلمانی که در مأموریت خارج از کشوربه سر می‌برند (موضوع تصویب‌نامه شماره20/125415/ت14490هـ مورخ 28/11/1375) آراء متعارض صادر کرده اند رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.
گردش کار پرونده‌ها از این قرار است که:
متعاقب دادخواست اشخاص به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته الزام به پرداخت 75% هزینه درمانی که در مأموریت خارج از کشور بر آنها تحمیل شده است و آن را پرداخت کرده‌اند، وزارت آموزش و پرورش دفاع کرده است به لحاظ نداشتن اعتبار، امکان اجابت خواسته شکات را ندارد. شعب چهارم و اول دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره 723ـ19/6/1386 و 2157ـ 4/10/1386 با این استدلال که مطابق رأی شماره 164ـ20/12/1370 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عدم تامین اعتبار حق مسلم مستخدمان را از بین نمی‌برد حکم به وارد دانستن شکایت و الزام وزارت آموزش و پرورش به پرداخت هزینه‌های مربوط صادر کرده‌اند اما شعبه دوم دیوان عدالت اداریدر رسیدگی به خواسته‌ای مشابه، استدلال وزارت آموزش و پرورش مبنی بر این که به لحاظ عدم وجود اعتبار اجابت خواسته محقق نشده است، شکایت شاکی را غیرقابل استماع دانسته و قرار رد صادر کرده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.
 
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است.
ثانیاً: نظر به این که بر اساس مصوبه شماره 20/125415/ت14490هـ ـ 28/11/1375 هیأت وزیران مقرر شده است که: «کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و موسسات دولتی که مقررات خاصی در زمینه بیمه مأموران ثابت خارج از کشور ندارند، موظفند آن دسته از کارکنان خود را که برای مدت بیش از سه ماه به مأموریت خارج از کشور اعزام می‌شوند، همچنین افراد تحت تکفل آنان را ـ در صورت همراه بودنشان ـ نزد شرکتهای بیمه معتبر در کشور محل اقامت آنان بیمه کنند. در صورتی که در کشور محل مأموریت چنین شرکتهایی وجود نداشته باشد، اشخاص یاد شده برای دریافت هزینه‌های مربوط و برخورداری از تسهیلات موضوع این تصویب‌نامه، باید اصل اسناد هزینه معالجه و مراجعه به مراکز درمانیکشور محل اقامت خود را پس از تایید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در محل یاد شده برای دستگاه دولتی متبوع خود ارسال کنند. از مجموع حق بیمه یا هزینه معالجه، هفتاد و پنج درصد توسط دستگاه دولتی و باقی مانده آن توسط مأمور پرداخت می‌شود» و مطابق رأی شماره 164ـ20/12/1370 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عدم تامین اعتبار مسقط حق مسلم مستخدمان دولت نیست و اصل مأموریت به خارج از کشور شکات نیز مصون از اعتراض مانده است، بنابراین آراء شعب اول و چهارم دیوان عدالت اداری که با توجه به مصوبه مذکور هیأت وزیران بر وارد دانستن شکایت و الزام وزارت آموزش و پرورش به پرداخت 75% هزینه های درمانی مستخدمان دولت که در مأموریت خارج از کشور به سر می برند صادر شده است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
          هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری


منبع: مستخدمان

  نظرات ()
مطالب اخیر قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴ نظریات مشورتی(نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه )۱۳۹۶/۰۲/۱۰ قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیارا قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور شمول حکم ماده۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری کیفیت تنظیم و تسلیم تقاضای دریافت جنین اهدایی قرار منع تعقیب درجرائم ماده۲۷۳ ق.آدک بعداز تأییددادگاه کیفری1قابل فرجامخواهی است بیانات رهبر مسلمین جهان در دیدار اقشار مختلف مردم (18/۰۶/۱۳۹۴) تصویب نامه در خصوص برنامه جامع بهره وری کشور تصویب نامه در خصوص تشکیل ستاد هماهنگی مناسب سازی کشور
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٦۸٦) اجتماعی (٥۱۱) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳٦٧) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٥٦) آیین نامه ها (٢۸٦) امور اداری و استخدامی (٢٥٩) قوانین (٢٤٩) پیام های مدیر وبلاگ (۱٧۸) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٦۱) اخبار بانکی (۱٥۱) مقررات بین المللی (۱٢٥) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢٥) امور دادرسی و اجرا (۱٢٢) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱۱٩) مالی و اقتصادی (۱۱۱) شهرداری (۱٠۳) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸٥) مجلس شورای اسلامی (٧٦) ملکی و ثبتی (٦٦) امور فرهنگیان (٦۳) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) مقررات پزشکی و دارویی (٥٥) بودجه (٥٠) ازمقام معظم رهبری (٤٧) مقالات و معاضدت ها (٤٦) قوانین و مقررات جزایی (٤٦) کشاورزی و صنایع (٤۱) ایثار گران (۳٦) نظریات و دکترین (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) پیمانکاری (۳۳) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳٠) مشکلات شهروندان (۳٠) برخی قوانین پر کاربرد (٢۳) کار (٢٠) رایانه و سایبر (۱۸) ابطال مصوبات شورای شهر (۱۸) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٧) ابطال مصوبات دولت (۱٧) بسته های اجرایی (۱٥) استفتاء (۱۳) ورزشی (۳) سیاستهای کلی نظام (۳) داوری (۱) قوانین برنامه توسعه (۱) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب