دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
تصویب‌نامه در خصوص الزام دستگاههای اجرایی در ورود لامپهای رشته‌ای التهابی برای پ نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩۱

تصویب‌نامه در خصوص الزام دستگاههای اجرایی در ورود لامپهای رشته‌ای التهابی برای
پیشگیری از اتلاف انرژی


 

شماره50064/ت48065ک
                                       16/3/1391

وزارت
صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نیرو ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید در جلسه مورخ 16/12/1390 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 151247/ت42505هـ مورخ 29/7/1388 تصویب نمودند:


به منظور حفظ و صیانت از منابع مالی کشور و پیشگیری از اتلاف انرژی در لامپهای رشته‌ای التهابی، دستگاههای اجرایی ذی‌ربط موظفند از تاریخ 15/3/1391 در
ثبت سفارش و از تاریخ 15/5/1391 در ورود لامپهای رشته‌ای التهابی موارد زیر را
رعایت نمایند:

الف ـ معیارها و مشخصات فنی و استاندارد موضوع ماده (11) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ـ مصوب1389ـ .

ب ـ نصب برچسب حاوی اطلاعات مربوط به نام کشور تولیدکننده، مشخصات شرکت واردکننده، تاریخ تولید، هولوگرام مخصوص، برچسب انرژی و مدت زمان ضمانت بر روی بسته‌بندی لامپهای وارداتی.

ج ـ
ارایه گواهی مبدأ از کشور سازنده کالا. (OEM)


از اول مهر ماه سال 1391 فقط لامپهای رشته‌ای التهابی دارای هولوگرام مخصوص
اعم از تولید داخل و یا وارداتی قابل عرضه در بازار داخل کشور است.


از ابتدای سال 1393 توزیع لامپهای رشته‌ای التهابی با توان بیش از (40) وات در
بازار داخلی کشور ممنوع است.


واحدهای تولیدی لامپهای رشته‌ای التهابی به منظور برخورداری از مزایای موضوع ماده (134) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، طرح اصلاح ساختار خود را تا پایان شهریور ماه سال 1391 تهیه و پس از تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت به مراجع ذی‌ربط ارایه نمایند.

تبصره1ـ
وزارتخانه‌های ذی‌ربط موظفند از محل منابع موضوع ماده (134) قانون برنامه
پنجساله پنجم توسعه نسبت به ارایه مشوقهای مالی به طرحهای یادشده اقدام نمایند.

تبصره2ـ
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانکهای عامل موظفند تقاضاهای اصلاح
ساختار خطوط تولید مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت را در اولویت رسیدگی و
پرداخت تسهیلات و مزایای پیش‌بینی شده قرار دهند.

5 ـ
وزارت نیرو (سازمان ملی بهره‌وری انرژی) موظف است، نسبت به تداوم و تقویت فرهنگ‌سازی،
ترویج و تشویق استفاده از لامپهای پربازده و کم‌مصرف اقدام و برنامه‌های خود را در این زمینه تا
پایان خرداد سال 1391 به دبیرخانه کارگروه حمایت از تولید ارایه نماید.

این
تصویب‌نامه در تاریخ9/3/1391 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا