عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (9)قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩۱

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (9) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

 


 

شماره ویژه نامه: 473               تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۳/۲7

شماره 50304/ت 47685هـ                          16/3/1391

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت ورزش و جوانان

هیئت
وزیران در جلسه مورخ 10/12/1390 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت
برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد بند (الف) ماده (9) قانون برنامـه پنجسـاله پنجم توسـعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

 

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (9) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

ماده1ـ
در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف
ـ مراکز: ساختمان‌ها و فضاهای نیمه تمام فرهنگی، هنری، دینی و قرآنی غیردولتی
و مورد استفاده عموم نظیر کتابخانه‌های عمومی، کتابخانه‌های مساجد، مجتمع‌های
فرهنگی و هنری، سالن‌های سینما و پردیس‌های سینمایی، تالارهای نمایش، نگارخانه‌ها،
کانونهای فرهنگی و هنری
مساجد، کانونهای قرآنی و فرهنگسراها که دارای حداقل پنجاه درصد (50%) پیشرفت فیزیکی باشند.

ب ـ
اماکن: ساختمان‌ها و فضاهای ورزشی همجوار و متعلق به مساجد و کانون‌های فرهنگی و
ورزشی جوانان بسیج که مورد استفاده عموم قرار می‌گیرند.

ج ـ
کمک: کمک بلاعوض دولت به مراکز تا سقف حداکثر پنجاه درصد (50%) هزینه تکمیل آنها و
احداث اماکن.

ماده2ـ
اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی دریافت کمک موظفند تقاضای خود را همراه با گزارش وضعیت
پروژه، شامل پیشرفت فیزیکی، هزینه انجام شده، کمک موردنیاز برای بهره‌برداری و
موضوع فعالیت، حداکثر تا پایان آذرماه هرسال برای بررسی به ادارات کل فرهنگ و
ارشاد اسلامی استان‌ها تسلیم نمایند.

ماده3ـ
در هر استان کارگروهی با ترکیب زیر برای تصمیم‌گیری درخصوص تقاضاهای
موضوع ماده (2) این آیین‌نامه تشکیل می‌شود:

الف
ـ استاندار (رییس کارگروه)

ب ـ
رییس واحد استانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (دبیر کارگروه)

ج ـ
معاون برنامه‌ریزی استاندار

د ـ
رییس سازمان تبلیغات اسلامی استان

هـ
ـ رییس واحد استانی وزارت راه و شهرسازی

و ـ
رییس واحد استانی وزارت ورزش و جوانان

ماده4ـ
میزان کمک براساس نیاز استان و اولویت‌های زیر تعیین می‌شود:

الف
ـ اماکن و مراکز نیمه تمام در مناطق محروم، روستایی و مناطق مرزی.

ب ـ
اماکن و مراکزی که بیش از هفتاد درصد (70%) پیشرفت فیزیکی دارند.

ج ـ
مراکز متعلق به ایثارگران.

ماده5
ـ کمک‌های موضوع این آیین‌نامه متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه و منوط به
رعایت استانداردهای فضای مرتبط براساس ضوابط دستگاه‌های مربوط پرداخت می‌شود.

ماده6
ـ ادارات
کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها موظفند با همکاری واحدهای استانی وزارتخانه‌های
راه و شهرسازی و ورزش و جوانان (حسب مورد) بر هزینه کرد کمک‌ها تا مرحله بهره‌برداری،
نظارت نموده و گزارش آن را به کارگروه استانی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارایه
نمایند.

ماده7ـ
اماکن و مراکزی که از کمک‌های موضوع این آیین‌نامه استفاده می‌کنند، حق تغییر
کاربری و تغییر استفاده از عمومی به خصوصی را ندارند.

ماده8
ـ در صورت اعمال هرگونه تغییر کاربری، معادل ارزش کمک‌های اعطایی به
قیمت روز از دریافت‌کنندگان بازپس گرفته خواهد شد.

تبصره
ـ چنانچه مراکز و اماکن حداکثر تا شش ماه پس از تکمیل، به تشخیص ادارات
کل فرهنـگ و ارشاد اسلامی اسـتان‌ها، مورد استـفاده عمومی قرار نگیـرند
دریافت‌کنندگان
موظفند ظرف سه ماه کمک‌های دریافتی را عیناً مسترد نمایند.

ماده9ـ
اعطای کمک‌های موضوع این آیین‌نامه در قالب قراردادی است که امکان اجرای تعهدات
دریافت‌کننده کمک، از نظر تکمیل، بهره‌برداری و عدم تغییر کاربری پروژه در آن قید
شده باشد.

ماده10ـ
 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موظف است اعتبار مورد درخواست کارگروه‌های
استانی برای اعطای کمک به مراکز و اماکن را در طول سالهای اجرای برنامه پنجساله
پنجم توسعه در ردیف خاصی پیش‌بینی کنند.

ماده11ـ
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

  نظرات ()
مطالب اخیر قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴ نظریات مشورتی(نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه )۱۳۹۶/۰۲/۱۰ قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیارا قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور شمول حکم ماده۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری کیفیت تنظیم و تسلیم تقاضای دریافت جنین اهدایی قرار منع تعقیب درجرائم ماده۲۷۳ ق.آدک بعداز تأییددادگاه کیفری1قابل فرجامخواهی است بیانات رهبر مسلمین جهان در دیدار اقشار مختلف مردم (18/۰۶/۱۳۹۴) تصویب نامه در خصوص برنامه جامع بهره وری کشور تصویب نامه در خصوص تشکیل ستاد هماهنگی مناسب سازی کشور
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٦۸٦) اجتماعی (٥۱۱) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳٦٧) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٥٦) آیین نامه ها (٢۸٦) امور اداری و استخدامی (٢٥٩) قوانین (٢٤٩) پیام های مدیر وبلاگ (۱٧۸) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٦۱) اخبار بانکی (۱٥۱) مقررات بین المللی (۱٢٥) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢٥) امور دادرسی و اجرا (۱٢٢) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱۱٩) مالی و اقتصادی (۱۱۱) شهرداری (۱٠۳) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸٥) مجلس شورای اسلامی (٧٦) ملکی و ثبتی (٦٦) امور فرهنگیان (٦۳) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) مقررات پزشکی و دارویی (٥٥) بودجه (٥٠) ازمقام معظم رهبری (٤٧) مقالات و معاضدت ها (٤٦) قوانین و مقررات جزایی (٤٦) کشاورزی و صنایع (٤۱) ایثار گران (۳٦) نظریات و دکترین (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) پیمانکاری (۳۳) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳٠) مشکلات شهروندان (۳٠) برخی قوانین پر کاربرد (٢۳) کار (٢٠) رایانه و سایبر (۱۸) ابطال مصوبات شورای شهر (۱۸) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٧) ابطال مصوبات دولت (۱٧) بسته های اجرایی (۱٥) استفتاء (۱۳) ورزشی (۳) سیاستهای کلی نظام (۳) داوری (۱) قوانین برنامه توسعه (۱) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب