دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
آیین‌نامه اجرایی ماده (185) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ۱ امرداد ۱۳٩۱

 

 


 

 

آیین‌نامه اجرایی ماده (185) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

 

 شماره 62011/ت48038هـ                                                    3/4/1391
     
     
                                                             3/4/1391
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست
هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/2/1391 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و سازمان حفاظت محیط‌زیست و به استناد ماده (185) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:


آیین‌نامه اجرایی ماده (185) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
جمهوری اسلامی ایران
ماده 1ـ اصطلاحات زیر در این آیین‌نامه در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
1ـ پایداری: شرایطی که در آن منابع طبیعی و زیست‌محیطی به نحوی مورد بهره‌برداری قرار گیرند که حداقل شرایط برای ثبات زیست بومهای حفظ‌شده و فرصتهای تولید برای نسلهای آینده به صورت مستمر باقی بماند.
2ـ شاخصهای پایداری: مجموعه‌ای از معیارهای اقتصادی، اجتماعی، نهادی و محیط‌زیستی که برای سنجش و تبیین پایداری روندها و تغییرات آنها در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، نهادی و محیط‌زیستی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
3ـ مدل ملی شاخصهای پایداری: مدلی که براساس ویژگیهای اقتصادی، اجتماعی، نهادی و فرهنگی کشور به منظور سنجش میزان پایداری محیطی تهیه شده باشد.
4ـ سازمان: سازمان حفاظت محیط‌زیست
5ـ شورا: شورای عالی حفاظت محیط‌زیست
6ـ دستگاههای اجرایی: کلیه دستگاههای موضوع ماده (222) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
ماده 2ـ سازمان موظف است با همکاری دستگاههـای اجرایـی عضـو شورا نسبت به‌ تعیین شاخصهای پایداری محیطی، تدوین مدل ملی شاخصهای پایداری و تعیین ضوابط و معیارهای پایداری ناظر بر متعادل‌سازی بار محیطی و کنترل اثرات توسعه بر محیط طبیعی و انسانی تا پایان سال دوم برنامه پنجم توسعه اقدام و آن را به تصویب شورا برساند.
تبصره ـ مصوبات شورا توسط دبیرخانه به دستگاههای اجرایی ابلاغ می‌شود.
ماده 3ـ دستگاههای اجرایی موظف به رعایت و اجرای ضوابط و معیارهای پایداری مصوب شورا و ارایه گزارش سالانه به سازمان می‌‌باشند.
ماده 4ـ مرکز آمار ایران موظف است نسبت به جمع‌آوری اطلاعات شاخصهای پایداری و ایجاد بانک داده‌های شاخصهای پایداری برای کلیه سالهای برنامه اقدام نماید. دستگاههای اجرایی مکلفند حسب درخواست مرکز آمار ایران اطلاعات مورد نیاز در اختیار آن مرکز قرار دهند.
ماده 5 ـ سازمان موظف است گزارش سالانه شاخصهای پایداری را ضمن مقایسه با شاخصهای بین‌المللی و منطقه‌ای، حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد به هیئت وزیران ارایه نماید.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی   

 

 1متن آگهی رسمی

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا