دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
تشکیل شعبه ویژه تبصره2ق.حفات و بهره برداری از جنگلها و مراتع نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩۱

بخشنامه 100/16492/9000 ـ 8/5/1391 قوه قضائیه جهت تشکیل شعبه ویژه تبصره2ق.حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا