دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
نظر‌‌‌ رئیس مجلس در خصوص مصوبه;تفویض اختیار هیأت وزیران و رئیس‌جمهور به کمیسیون نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩۱

 

نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» در خصوص «تفویض اختیار هیأت وزیران و رئیس‌جمهور به کمیسیون متشکل از چند وزیر یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه‌های ذیربط»

 


 

شماره 25122هـ/ب                                                           12/5/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
        بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 258460/ت515هـ مورخ 29/8/1390، موضوع: «تفویض اختیار هیأت وزیران و رئیس‌جمهور به کمیسیون متشکل از چند وزیر یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه‌های ذیربط»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
        «فراز چهارم مصوبه از حیث مکلّف شدن خزانه داری کل کشور به پرداخت اعتبارات و مبالغ مربوط بدون مراعات ضوابط قانونی، مغایر بندهای «ب»، «و»، «ح»، «ک»، «ع» و «ت»  ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا