دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
الحاق بندهای7و 8و 9به آیین‌نامه نحوه پرداخت به اشخاص حقیقی یاحقوقی ایرانی وخارجی نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۸٩

شماره 226799/ت44512هـ                                                               11/10/1389    
نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت امور خارجه ،معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 5/10/1389 بنا به پیشنهاد نهاد ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
متون زیر به عنوان بندهای (7) ، (8) و (9) به آیین‌نامه نحوه پرداخت به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی یا خارجی، موضوع تصویب‌نامه شماره 212095/ت44512هـ مورخ 22/9/1389 الحاق می‌شوند:


ماده 7ـ علاوه بر مبالغ مذکور در این دستورالعمل، پرداخت مبالغی تحت عناوین اضافه‌کار، حسن انجام کار، پاداش پایان سال، پاداشهای موردی، حق بیمه و غیره با تشخیص رییس مرکز بلامانع می‌باشد.
ماده 8ـ هرنوع حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و عناوین مشابه به صورت موردی یا در پرونده‌ها و دعاوی خاص یا خدمات معین فقط براساس تشخیص و تأیید رییس مرکز به‌اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و یا خارجی قابل پرداخت می‌باشد.
ماده 9ـ مرکز مکلف است ظرف سه ماه کلیه پرداختها را با مبانی موضوع این آیین‌نامه تطبیق دهد. در صورت کاهش مبالغ قراردادها و موافقتنامه‌های منعقدشده قبل از ابلاغ این آیین‌نامه با کارکنان و مشاورین، پرداخت مابه‌التفاوت مجاز است.
تبصره ـ مبالغ مرقوم در جداول مندرج در این آیین‌نامه تا میزان پنجاه درصد در هر مورد به تشخیص رییس مرکز قابل افزایش می‌باشد. 
معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی  منبع - معاونت حقوقی و امور مجلس

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا