دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
نظرشورای عالی ارزشیابی مدارک پزشکی خارج ازکشور در دیوان عدالت قابل رسیدگی نیست نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩۱

بر اساس رأی شماره ۲۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  نظریات شورای عالی ارزشیابی (در خصوص مدارک تحصیلی دانش آموختگان گروه پزشکی در دانشگاههای خارج ازکشور ) که امری فنی و تخصصی است در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی تشخیص داده نشد.

 


 

/متن آگهی رسمی

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا