دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
با رأی نمایندگان مجلس فرمانده کشتی ملزم به تبعیت از مالک شد نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ٦ مهر ۱۳٩۱

 

 


 


با رأی مثبت نمایندگان مجلس فرمانده کشتی ملزم به تبعیت از مالک
در امور تجاری شد. 

نمایندگان در نشست علنی  دیروز (چهارشنبه ۵ مهر) مجلس شورای
اسلامی و در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون دریایی ماده ۹۶ مکرر ۳ را به ماده ۳۹
این لایحه الحاق کردند.

بر اساس این ماده فرمانده در امور مربوط به وظایف تجاری محوله
باید از دستور مالک پیروی کند و در حدود عرف معمول کشتیرانی وی را در جریان امور
مربوط به کشتی، بار و مسافر قرار دهد. /

منبع/ معاونت حقوقی و امور مجلس

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا