دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق اراضی به محدوده شهر اردکان نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ۸ مهر ۱۳٩۱

 

 


 

شماره 91/300/33102                                                  25/5/1391
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس
         در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 19/4/1391، مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر اردکان را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 15/11/1390 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس به تصویب رسیده بود را مورد بررسی قرار داد و با توجه به موارد ذیل:
         1ـ اراضی زراعی به مساحت حدود 4000 مترمربع واقع در ضلع جنوب شرقی می‌باشد و فاقد مصوبه کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ اراضی زراعی و باغات می‌باشد.
         2ـ اراضی مذکور با فاصله از محدوده شهر قرار دارد و در صورت الحاق این اراضی، سایر اراضی مجاور نیز به تبعیت از آن به محدوده شهر الحاق خواهد گردید.
         3ـ طرح جامع مصوب شهر اردکان در سال 1376 مصوب گردیده و افق ده ساله طرح به پایان رسیده و نیازمند طرح بازنگری می‌باشد.
         4ـ اراضی پیشنهادی فاقد سند مالکیت ثبتی می‌باشند.
         «ضمن مخالفت با الحاق اراضی به محدوده شهر مقرر نمود موضوع در قالب طرح بازنگری طرح جامع شهر مورد بررسی قرار گرفته و تعیین تکلیف گردد.»
         خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا