دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
آراء دیوان درخصوص نحوه تبدیل وضع استخدامی کارکنان پیمانی بانضمام سوابق مربوطه نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ٢٦ دی ۱۳۸٩

شماره : 70734/9/200
تاریخ : 19/8/1388
برادر ارجمند جناب آقای حاجعلیزاده
سرپرست محترم مدیریت منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
با سلام بازگشت به نامه شماره 371220/4/الف مورخ 29/7/1388، اعلام می دارد:
1- به موجب رای شماره (555) مورخ 19/8/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، آن عده از کارکنانی که براساس ضوابط قانونی از جمله مجوزهای استخدامی در راستای تبصره(60) قانون بودجه سال 1364 کل کشور به صورت قرارداد خرید خدمت به کار گرفته شده اند، تغییر وضعیت آنان از خرید خدمت به پیمانی بلامانع است.
2- با عنایت به رای شماره (244) مورخ 23/4/1387 دیوان مذکور، کلیه مستخدمین پیمانی واجد شرایط مفاد رای مذکور براساس تصویب نامه شماره 13868/ت282هـ مورخ 20/4/1367 که تا تاریخ 9/5/1384 مدت سه سال سابقه پیمانی آنان به پایان رسیده باشد در شمول تبدیل وضعیت استخدامی به رسمی خواهند بود.
3- براساس رای شماره (450) مورخ 31/6/1387 دیوان فوق الذکر، تبدیل وضعیت استخدامی آن عده از کارکنان پیمانی که تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری (15/9/1386) دارای 8 سال سابقه خدمت پیمانی می باشند، به استناد تبصره (2) ماده (7) قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب 27/10/1366 مجلس محترم شورای اسلامی بلامانع است.  احمد اخوان ارمکی رییس امور اطلاعات و آمار

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا