دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
بخشودگی اختلافات مربوط به بدهی‌های ناشی ازکارمزدخدمات توسط سازمان ملی استاندارد نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۳٩۱

با تصویب هیئت وزیران؛ اختلافات مربوط به بدهی‌های ناشی از کارمزد خدمات توسط سازمان ملی استاندارد ایران بخشوده مى شود   


       

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به سازمان ملی استاندارد ایران اجازه داد اختلافات مربوط به بدهی‌های ناشی از کارمزد خدمات را مورد مصالحه قرار دهد با موافقت دولت، اختلافات مربوط به بدهی‌های ناشی از کارمزد خدمات توسط سازمان ملی استاندارد ایران بخشوده می شود.
هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد؛ سازمان ملی استاندارد ایران مجاز است اختلافات مربوط به بدهی‌های ناشی از کارمزد خدمات را مورد مصالحه قرار دهد.
بر اساس این مصوبه، بدهیهای گذشته بابت معوقات کارمزد خدمات مربوط به سالهای 1377 تا 1384 تا مبلغ یکصد میلیون (000/000/100) ریال بخشوده می‌شود.
همچنین بدهیهای مازاد بر مبلغ یکصد میلیون (000/000/100) ریال با دریافت پنجاه درصد مبلغ مازاد مصالحه و تسویه شود.
این مصویه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا