دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ٢ بهمن ۱۳۸٩

تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعمیم پوشش بیمه‌ای به (20) قلم داروی تشخیصی و درمانی مورداستفاده در بخشهای سرپایی و خدمات تعویض مفاصل و سی مورد اعمال جراحی شایع (گلوبال)

هیئت وزیران در جلسه مورخ 30/8/1389 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور و به استناد مواد (8) و (10) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ـ مصوب1373ـ تصویب نمود:
1
ـ تعمیم پوشش بیمه‌ای به (20) قلم داروی تشخیصی و درمانی مورد استفاده در بخشهای سرپایی و خدمات تعویض مفاصل و سی مورد اعمال جراحی شایع (گلوبال) به شرح جداول سه‌گانه پیوست که تأییدشده به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» است، تعیین می‌گردد.
2
ـ هزینه فتوتراپی، معادل (9) واحد(K داخلی) محاسبه می‌شود.
معاون اول رییسجمهور ـ محمدرضا رحیمی- منبع پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس

عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا