دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٩

وزارت جهاد کشاورزی ـ مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

هیأت امناء سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در دوازدهمین جلسه هیأت امناء مورخ 18/7/1388 بنا به پیشنهاد شماره 253/52/7961 مورخ 8/7/1388 مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال در اجرای تبصره (1) ماده (3) قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب 29/4/1382 مجلس شورای اسلامی در زمینه ثبت ذخائر ژنتیک گیاهی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه ثبت ذخائر ژنتیکی گیاهی و ارقام بومی و محلی کشور را به شرح ذیل تصویب نمود:


       ماده1ـ ثبت ذخائر ژنتیکی گیاهی و ارقام بومی و محلی کشور صرفاً به نام دولت جمهوری اسلامی ایران مجاز می‌باشد.
       ماده2ـ درخواست ثبت ذخائر ژنتیکی گیاهی و ارقام بومی و محلی کشور فقط توسط بانک ژن گیاهی ملی ایران انجام می‌گیرد.
       ماده3ـ مؤسسه به منظور ثبت ذخائر ژنتیکی گیاهی و ارقام بومی و محلی کشور از اطلاعات شناسنامه‌ای و ارزیابی بانک ژن گیاهی ملی ایران استفاده خواهد نمود.
       ماده4ـ هرگونه دسترسی و بهره‌برداری از ذخائر ژنتیکی گیاهی و ارقام بومی و محلی کشور که جمهوری اسلامی ایران کشور تأمین‌کننده آن‌ها محسوب می‌شود و نیز صادرات و خروج گونه‌های اهلی یا وحشی گیاهی که مرکز پیدایش یا مرکز تنوع آن‌ها جمهوری اسلامی ایران باشد منوط به پذیرش و رعایت شرایط موافقتنامه‌های انتقال مواد و منابع ژنتیکی توسط متقاضیان خواهد بود.
       ماده5 ـ متن و محتوای موافقتنامه‌های انتقال مواد و منابع ژنتیکی توسط مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و با همکاری بانک ژن گیاهی ملی ایران تهیه و ابلاغ خواهد شد.
       ماده6 ـ این آیین‌نامه در 6 ماده در تاریخ 18/7/1388 به تصویب هیأت امناء سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی رسیده است.
/منبع روزنامه رسمی کشور سه شنبه - بیست و هشتم دى ماه ۱۳۸۹ - شماره ۱۹۱۹۲

عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا