دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ٩ بهمن ۱۳۸٩

 پیامبر بزرگ اسلام:

*خوشبخت ترین ملت غیر عرب به واسطه اسلام، ایرانیان اند.

* با منزلت ترین مردم نزد خداوند در روز قیامت، کسی است که در راه خیرخواهی برای خلق او بیش از دیگران قدم بردارد.

* در بدی فرزند آدم همین بس که برادر مسلمان خود را کوچک شمارد.

* اگر کسی بتواند حق کسی را بپردازد و تعلل ورزد، هر روز که بگذرد، گناه باجگیر برایش نوشته شود.

* به عزیزی که خوار گشته و توانگری که تهیدست شده و دانشمندی که در روزگار نادانان تباه گردیده است، مهربانی کنید.

* هر که نه به قصد نیازخواهی بلکه برای دیدن برادر مؤمن خود به خانه او رود، از دیدارکنندگان خدا انگاشته شود و سزاوار است بر خدا که دیدار کننده خود را گرامی دارد.

* بی رغبتی به دنیا (همان) کوتاه کردن آرزو و به جا آوردن شکر هر نعمت و پرهیز از محرمات الهی است.

* دید و بازدید (بذر) محبت را می رویاند.

* هر که از آبروی برادر مسلمان خود دفاع کند، البته بهشت بر او واجب آید.

* هیچ کار خیری را ریاکارانه انجام نده و آن را از روی حیا ترک مکن.

 

امام حسن مجتبی علیه السلام :
*شستن دست ها قبل از طعام فقر و تنگدستى را مى زداید و بعد از آن ناراحتى ها و آفات را از بین مى برد.

*کسى که عادت سؤال و حالت پرس و جو دارد مثل آن است که نصف علم ها را فرا گرفته باشد.
*همانا کسى تو را ـ در برابر عیب ها و کم بودها ـ هشدار دهد تا آگاه و بیدار شوى، بهتر است از آن کسى که فقط تو را تعریف و تمجید کند تا بر عیب هایت افزوده گردد.
*هر آینه برآوردن حاجت و رفع مشکل دوست و برادرم، از یک ماه اعتکاف، در مسجد ـ و عبادت مستحبّى، نزد من ـ بهتر و محبوب تر است.
*همانا در روز قیامت بندگان به مقدار عقل و درک و شعورشان مجازات مى شوند.

*بر شما باد به اندیشیدن که آن زنده کننده دل شخص با بصیرت است.

 

التماس دعا

عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا