دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ٢٢ بهمن ۱۳۸۸

سلامی گرم تقدیم هموطنان عزیز باد

امید است از خداوند منان که با افتتاح این وبلاگ و با انتشار مقالات مفید ، توفیق پاسخگویی به مسایل حقوقی موجود و سوالات جدید شما را داشته باشم.

از امام صادق(ع):برای هر چیزی زکاتی است،و زکات علم آن است که آن را به اشخاص شایسته بیاموزید.

عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا