دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
اصلاح تصویب‌نامه شماره 27035/43850 مورخ 8/2/ 1389 در خصوص اجرای اصل 49 ق اساسی نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٩

شماره248552/ت45960هـ3/11/89 وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری ـ وزارت اطلاعات-معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ـ معاونت حقوقی رییس‌جمهور-معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ نهاد ریاست جمهوری
       هیئت وزیران در جلسه مورخ 19/10/1389 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 39155هـ/ب مورخ 16/6/1389 تصویب نمود:
      


تصویب‌نامه شماره 27035/43850 مورخ 8/2/1389 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
       1ـ در مـاده (1)، عبـارت « و در چارچـوب قـانون نحـوه اجرای اصل چـهل و نهم قـانون اساسی جـمهوری اسلامـی ایران» قـبل از عـبارت « مورد رسـیدگی» اضافه می‌شود.
       2ـ در ماده (2)، عبارت « به عنوان نمایندگان ویژه اصل (127) قانون اساسی برای تصمیم‌گیری در امور اجرایی این آیین‌نامه تشکیل می‌گردد. تصمیماتی که توسط نمایندگان مذکور در خصوص امور اجرایی یادشده اتخاذ می‌شود، در حکم تصمیمات رییس‌جمهور و هیئت وزیران بوده و لازم‌الاجرا است و با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور می‌باشد». جایگزین عبارت « رسیدگی به دارایی مشمولین این آیین‌نامه را عهده‌دار خواهندبود» می‌گردد.
       3ـ در ماده (4)، عبارت « و انجام رسیدگی‌های کارشناسی» حذف و عبارت « به ترتیب مندرج در ماده (6)» جایگزین آن می‌شود.
       4ـ قسمت اخیر ماده (8) بعد از عبارت « در صورتی که» تا انتهای ماده حذف و عبارت « با نظارت هیئت و بررسی دستگاه، موارد مشمول اصل (49) قانون اساسی احراز گردید، آنها را طبق قانون به مراجع ذی‌صلاح منعکس نمایند» جایگزین آن می‌شود.
       5 ـ ماده (7) حذف می‌گردد و شماره مواد بعد به ترتیب تغییر می‌کند. معاون اول رییسجمهور ـ محمدرضا رحیمی/ منبع روزنامه رسمی کشور سه شنبه دوازدهم بهمن ماه ۱۳۸۹ شماره ۱۹۲۰۳

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا