دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٩

تصویب‌نامه در خصوص تشکیل کارگروه به منظور توسعه و تعمیق زیارت و ترویج فرهنگ رضوی و اتخاذ تصمیمات هماهنگ در خصوص امور فرهنگی، عمرانی، زیربنایی و زیرساختها در امور زائران در مقیاس ملی و بین‌المللی

شماره254943/ت45361هـ 10/11/89 به نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت کشور
        هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/11/1389 بنا به پیشنهاد رییس‌جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:


     1ـ به منظور توسعه و تعمیق زیارت و ترویج فرهنگ رضوی و اتخاذ تصمیمات هماهـنگ در خصوص امور فرهنگی، عمـرانی، زیربنایی و زیرسـاختها در امور زائران در مقیاس ملی و بین‌المللی، کارگروهی به مسئولیت معاون اول رییس‌جمهور و عضویت وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور، مسکن و شهرسازی، راه و ترابری، رییس سازمان میراث فرهـنگی، صنایع دستی و گردشگری، رییـس کل بانک مرکزی جمـهوری اسلامی ایران، مـعاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییـس‌جمهور و استـاندار خراسان رضـوی تشکیل می‌گردد.
        2ـ تصمیم‌گیری در خصوص امور اجرایی موضوع یادشده به تمامی اعضای کارگروه به عنوان نمایندگان ویژه رییس‌جمهور و تصویب و اصلاح آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به موضوع به وزیران عضو کارگروه تفویض می‌شود.
        3ـ تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضا یا وزیران کارگروه (حسب مورد) در حکم تصمیمات رییس‌جمهور و هیئت‌وزیران بوده و با رعایت ماده(19) آیین‌نامه داخلی هیئت‌دولت قابل صدور است
/ معاون اول رییسجمهور ـ محمدرضا رحیمی/ منبع روزنامه رسمی کشور سه شنبه دوازدهم بهمن ماه ۱۳۸۹ شماره ۱۹۲۰۳

عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا