دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
تعیین میزان جرایم تخلفات مندرج در فصل هشتم قانون نظام صنفی نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٩

اصلاح تصویب‌نامه در خصوص تعیین میزان جرایم تخلفات مندرج در فصل هشتم قانون نظام صنفی مصوب 1382

 

شماره258752/45788 – 16/11/89

وزارت بازرگانی ـ وزارت دادگستری ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
       نظر به اینکه در جدول پیوست تصویب‌نامه شماره 217645/ت45788ک مورخ 30/9/1389 موضوع میزان جرایم تخلفات فصل هشتم قانون نظام صنفی در خصوص « جریمه عدم صدور صورتحساب هر مرتبه» که براساس طرح پیشنهادی ابلاغ شده است، رقم (350.000) به اشتـباه رقم (35000)، تحریر شده است، لذا مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.
/دبیر هیئت دولت ـ علی صدوقی / منبع روزنامه رسمی کشور- دوشنبه هجدهم بهمن-  ماه ۱۳۸۹ - شماره ۱۹۲۰۷

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا