عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
سازماندهی فعالیت‌های فرهنگی ـ تبلیغاتی برای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٩

تصویب‌نامه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی موضوع سازماندهی فعالیت‌های فرهنگی ـ تبلیغاتی برای اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی


شماره101276/63 - ۱۳۸۹/۶/۱۳

          شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، در جلسه مورخ 21/5/1389، به استناد بند (3) ماده (42) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، به منظور سازماندهی فعالیت‌های فرهنگی ـ تبلیغاتی برای اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، تصویب نمود:
          1ـ تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به تهیه برنامه فرهنگی ـ تبلیغی با هدف ارتقای باورها، ارزش‌ها و هنجارهای دینی و ملی در زمینه حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع و مولد و پشتیبانی از تولید و توسعه آن و ایجاد فضای مطلوب کسب و کار اقدام نمایند و فعالیت اجرایی مناسب برای بهبود آن‌ها از طریق فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی و تبلیغ برای گروه‌های مختلف مردم از قبیل نخبگان، اساتید حوزه و دانشگاه، امامان جمعه و جماعات، مدیران، کارمندان، کارگران، دانش‌آموزان و دانشجویان را با بهره‌گیری از شیوه‌های مؤثر فرهنگی و تبلیغی و خدمات مراکز، نهادها و موسسات فرهنگی و اشخاص خبره حقیقی و حقوقی ذیربط به عمل آورند.
          2ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند مفاد بند(1) فوق را در قالب محورهای زیر عملیاتی نمایند:
          الف ـ توسعه بینش فرهنگی جامعه نسبت به لزوم تحدید نقش دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی و افزایش نقش بخش خصوصی.
          • تبیین موضوع گذر از اقتصاد دولتی و تصدی امور اقتصادی توسط مردم با استفاده از ظرفیت‌های مختلف نهادها از قبیل سازمان‌های مردم نهاد.
          • آماده کردن جامعه برای پذیرفتن تغییرات ساختاری در اقتصاد ملی و اطلاع‌رسانی و شفافیت در این زمینه.
          • بسترسازی فرهنگی برای پذیرش اعمال حاکمیت به جای اعمال تصدی توسط دولت.
          • آموزش و گسترش فرهنگ در تمامی سطوح اجتماعی برای پذیرش و ایفای نقش از سوی بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی.
          • ترویج کارآفرینی، ارزشمندبودن پس‌انداز، سرمایه‌گذاری مولد و الگوسازی اشخاص، فعالان و تشکل‌های اقتصادی موفق.
          ب ـ ارتقاء و گسترش باور و فرهنگ عمومی نسبت به انجام فعالیت‌های اقتصادی به شکل تعاونی
          • گسترش و ترویج روحیه مشارکت و فرهنگ تعاون بین مردم و در فعالیت‌های اقتصادی به عنوان یک الگوی ارزشی مبتنی بر اسلام.
          • تبلیغات و اطلاع‌رسانی گسترده در جهت آگاهی مردم از مزایای تشکیل و توسعه تعاونی‌ها و اولویت‌گذاری انجام فعالیت‌های اقتصادی به شکل تعاونی.
          • معرفی زمینه‌ها، ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت در قالب تشکل‌های تعاونی.
          • معرفی و الگوسازی شرکت‌ها و تشکل‌های تعاونی موفق.
          ج ـ توسعه و ترویج فرهنگ رقابت و منع انحصار
          • اشاعه فرهنگ رقابت سالم و مقابله با رفتارهای اقتصادی انحصارگرایانه.
          • ترغیب و تسهیل دسترسی یکسان افراد جامعه به اطلاعات اقتصادی و فراهم نمودن فرصت‌های عادلانه برای همگان.
          • اشاعه فرهنگ گردش شفاف و سالم اطلاعات در فعالیت‌های اقتصادی و پیشگیری از رانت‌های اطلاعاتی.
          د ـ توسعه و گسترش فرهنگ اسلامی در فعالیت‌های اقتصادی
          • ارتقاء و توسعه وجدان کاری و انضباط اجتماعی و تسریع در انجام امور مردم.
          • ترویج فرهنگ توکل، قناعت، صرفه‌جویی، تحصیل مال حلال، عدم اسراف و تبذیر و فرهنگ‌سازی مصرف بهینه منابع.
          3ـ وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری مکلف‌اند با رعایت مفاد مذکور دراین تصویب‌نامه، نسبت به درج محتوی و انعکاس مفاهیم مرتبط با چگونگی اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و قانون مربوط به این سیاست‌ها، در آموزش‌های پایه و کتب درسی و دانشگاهی اقدام نمایند.
          4ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن رعایت مفاد مذکور در این تصویب‌نامه، در راستای وظایف اساسی خود، زمینه بحث و تبادل نظر علمی و نظری در مورد اصول و فرآیند صحیح انتقال اقتصاد از دولت به بخش‌های غیردولتی را فراهم آورده و با تولید برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در جهت گسترش آگاهی عمومی در زمینه سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و قانون مربوط به این سیاست‌ها، به مخاطبان داخلی و خارجی اقدام نماید.
          5 ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری موظف است برنامه‌های آموزشی ویژه برای تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور تهیه نماید تا از طریق آن اصول و مبانی نظری سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و قانون مربوط به این سیاست‌ها، آموزش داده‌شود. دستگاه‌های‌اجرایی مکلفند با هماهنگی معاونت یادشده، اقدامات‌لازم برای برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی موردنظر را در سطح واحدهای اجرایی خود فراهم آورند.
          6 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است اقدامات لازم به منظور توسعه فرهنگ حمایت از پدیدآورندگان آثار فرهنگی، هنری و رسانه‌ای را در زمینه‌های مذکور در این تصویب‌نامه به عمل آورد.
          7ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به منظور ایجاد جاذبه برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، با همکاری وزارت کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشور را به تفکیک ملی و استانی شناسایی نموده و نسبت به اطلاع‌رسانی، تبلیغ و ترویج آن اقدام نماید.
          8 ـ وزارت امور خارجه مکلف است با رعایت مفاد مذکور در این تصویب‌نامه، با اقدامات مؤثر فرهنگی و تبلیغی، از طریق نمایندگی‌های خود، وضعیت کشور را از جهت فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری و تولید برای ایرانیان مقیم خارج از کشور و مؤسسات اقتصادی بین‌المللی منعکس و زمینه‌های مناسب برای همکاری و مشارکت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کشورهای دیگر را فراهم نماید.
          9ـ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف ‌هستند برنامه‌های فرهنگی ـ تبلیغاتی خود در اجرای سیاست‌های‌کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را در قالب محورهای موردنظر این تصویب‌نامه، هماهنگ و اجرا نمایند.
          10ـ تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (86) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مکلف هستند هر شش ماه یکبار گزارش اقدامات فرهنگی ـ تبلیغاتی خود را به وزارت امور اقتصادی و دارایی (دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی) ارایه نمایند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ سیدشمس‌الدین حسینی / منبع روزنامه رسمی کشور پنج شنبه - هجدهم شهریور ماه ۱۳۸۹ - شماره ۱۹۰۸۶

  نظرات ()
مطالب اخیر 13 آبانماه گرامی باد ابطال بخشنامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور درمورد حق جلسه اعضای شورای شهر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شد ابطال بخشنامه سازمان امور اراضی کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اخت لازم الرعایه بودن تذکرات آگهی استخدام برای داوطلبان استخدام س. تامین اجتماعی اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص آیین نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی ک آیین­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص آزادراه تهران شمال (گیلان) اصلاح بند ز ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ق.حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٦٩٥) اجتماعی (٥٢۱) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳٧٠) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٦٠) آیین نامه ها (٢٩٠) امور اداری و استخدامی (٢٦٠) قوانین (٢٥۱) پیام های مدیر وبلاگ (۱٧٩) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٦۳) اخبار بانکی (۱٥۱) مقررات بین المللی (۱٢٥) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢٥) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱٢۳) امور دادرسی و اجرا (۱٢٢) مالی و اقتصادی (۱۱٢) شهرداری (۱٠٦) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸٥) مجلس شورای اسلامی (٧٦) ملکی و ثبتی (٦٦) امور فرهنگیان (٦۳) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) مقررات پزشکی و دارویی (٥٥) بودجه (٥۱) ازمقام معظم رهبری (٤٧) مقالات و معاضدت ها (٤٦) قوانین و مقررات جزایی (٤٦) کشاورزی و صنایع (٤۳) ایثار گران (۳٦) نظریات و دکترین (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) پیمانکاری (۳۳) مشکلات شهروندان (۳۱) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳٠) برخی قوانین پر کاربرد (٢۳) کار (٢٠) ابطال مصوبات شورای شهر (۱٩) رایانه و سایبر (۱۸) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٧) ابطال مصوبات دولت (۱٧) بسته های اجرایی (۱٥) استفتاء (۱۳) سیاستهای کلی نظام (٤) ورزشی (۳) داوری (۱) قوانین برنامه توسعه (۱) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب