دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٩

تصویب‌نامه درخصوص تشکیل کارگروهی درخصوص تعیین میزان و نحوه دریافت حق بیمه خدمات درمانی کشور مصوب 88(با اصلاحات بعدی سال89)

هیئت وزیران در جلسه مورخ 22/9/1388 بنا به پیشنهاد رییس‌جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 


              1ـ کارگروهی با حضور خانم مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (رییس) و آقایان صادق محصولی وزیر رفاه و تأمین اجتماعی، عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی، احمدی وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، مهدی غضنفری وزیر بازرگانی، سیدشمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، ابراهیم عزیزی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و مسعود جیلانچی (دبیر) و با وظایف و اختیارات زیر تشکیل می‌شود:
       الف ـ ساماندهی و تعیین میزان و نحوه دریافت حق بیمه خدمات درمانی کشور در طرح پزشک خانواده و خدمات درمانی کشور.

       تبصره الحاقی (جلسه مورخ 10/11/1389 هیئت وزیران) ـ در مواردی که قانونگذار میزان حق بیمه را تعیین نموده باشد (نظیر جزء (ن) بند (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور) حق بیمه مقرر در قانون ملاک عمل خواهد بود.
       ب ـ ساماندهی و تعیین تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی کشور بر مبنای قیمت تمام شده خدمات.
       ج ـ تدوین چارچوب‌های لازم به منظور تعمیم و تسری بیمه سلامت از طریق برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در شهرهای کشور.
       د ـ تدوین چارچوب‌های نظارتی جهت کنترل مؤثر بازار سلامت.
       ه‍ ـ تدوین برنامه نظام‌مند جهت کاهش سهم مردم از هزینه‌های سلامت.
       و ـ ساماندهی بخش درمان کشور.
       2ـ تصمیم‌ گیری درخصوص امور اجرایی موضوع یاد شده به کلیه اعضای کارگروه به عنوان نمایندگان ویژه رییس‌جمهور و تصویب و اصلاح آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به موضوع یادشده به وزیران عضو کارگروه تفویض می‌شود.
       3ـ تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضا یا وزیران عضو کارگروه (حسب مورد) در حکم تصمیمات رییس‌جمهور و هیئت وزیران بوده و با رعایت ماه (19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.
       4ـ دبیرخانه کارگروه در دفتر هیئت دولت مستقر می‌باشد.

معاون اول رییس‌جمهور ـ محمدرضا رحیمی/ منبع روزنامه رسمی کشور چهارشنبه - دوم دى ماه ۱۳۸۸ - شماره ۱۸۸۸۱

عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا