دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٩

تصویب‌نامه درخصوص تعیین حق بیمه خدمات درمانی خانوارهای کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری مصوب 88

           هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/9/1388 بنا به پیشنهاد شماره 57663/100 مورخ 23/6/1388 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و  به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:  


در اجرای بند «14» ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور، حق بیمه خدمات درمانی خانوارهای کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری به شرح ذیل تعیین می‌شود:
           1ـ حق بیمه پایه درمان به ازای هر خانوار عبارت است از:
           الف ـ برای شاغلان، هفت درصد از حقوق ماهیانه مشمول کسور بازنشستگی.
           ب ـ برای بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران هفت درصد حقوق مندرج در حکم یا فیش حقوقی بدون احتساب حق عائله‌مندی، حق اولاد و حق نگهداری.
           2ـ دو هفتم از حق بیمه یادشده به عنوان سهم مشارکت خانوار از حقوق افراد مشمول کسر می‌شود.
           تبصره ـ درصورتی که زوجین هر دو مشترک یک صندوق باشند، حق بیمه درمان موضوع این تصویب‌نامه از حقوق سرپرست مرد کسر می‌شود.
           3ـ افراد تبعی درجه یک مطابق ضوابط جاری هر سازمان، مشمول حق بیمه مذکور قرار می‌گیرند.
           تبصره ـ شمول افراد تبعی درجه یک برای فرزندان ذکور تا پایان سن بیست و دو سالگی و برای فرزندان اناث تا زمان ازدواج می‌باشد.
           4ـ افراد تبعی درجه دو و سه هر صندوق (فرزندان چهارم به بعد، پدر و مادر، خواهر و برادر، عروس و داماد) با پرداخت صددرصد حق سرانه بیمه درمان مصوب سالانه برای هر نفر، تحت پوشش بیمه پایه قرار می‌گیرند.
           5 ـ کارکنان وظیفه با پرداخت یک پنجم حق سرانه بیمه درمان مصوب سالانه برای هر نفر تحت پوشش بیمه پایه قرار خواهندگرفت.
           6 ـ منـابع حاصل از اجرای این تصـویب‌نامه، مازاد بر سرانه حق بیمـه مصـوب سال 1388، صرفاً بابت افزایش سطح کمی و کیفی خدمات تشخیصی و درمانی قابل ارائه به خانوارهای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری قابل مصرف است و مصادیق آن حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه توسط شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور اعلام خواهدشد.
           7ـ در اجرای این تصویب‌نامه، رعایت بند (55) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور الزامی است.
           8 ـ این تصویب‌نامه از ابتدای سال 1388 لازم‌الاجرا می‌باشد.
نقل از روزنامه رسمی  چهارشنبه - بیست و پنجم آذر ماه ۱۳۸۸ - شماره ۱۸۸۷۵

عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا