دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
آیین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از محل هدایای مستقل وحق‌التولیه وحق‌النظاره و.. نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٩

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۲۷/۹/۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد شماره ۱۴۶۷۸/۱ مورخ ۱۹/۵/۱۳۸۹ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (۱۲) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ـ مصوب ۱۳۶۳ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ آیین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از محل هدایای مستقل و حق‌التولیه و حق‌النظاره و اداره امور اماکن مذهبی را به شرح زیر تصویب نمودند:


آیین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از محل هدایای مستقل و حق‌التولیه و حق‌النظاره و اداره امور اماکن مذهبی

ماده
۱ـ سازمان اوقاف و امور خیریه که در این تصویب‌نامه به اختصار سازمان نامیده می‌شود، مجاز است به شرح جدول پیوست که تاییدشده به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» است، مبلغ یکصد و هفتاد و هشت میلیارد و هفتصد و شصت و سه میلیون (۱۷۸.۷۶۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال وجوهی را که از محل هدایای مستقل، حق‌التولیه و حق‌النظاره و اداره امور اماکن مذهبی دریافت می‌نماید، به شرح زیر در سال ۱۳۸۹ راساً هزینه نماید:
الف ـ درآمد
۱ـ مانده مصرف نشده وصولی (حق‌التولیه، حق‌النظاره، حق‌التصدی) در ابتدای سال ۱۳۸۹ سیزده میلیارد و هفتصد و شصت و سه میلیون (۱۳.۷۶۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۲ـ پیش‌بینی وصول حق‌التولیه در سال۱۳۸۹، مبلغ هشتاد میلیارد (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۳ـ پیش‌بینی وصول حق‌النظاره در سال۱۳۸۹، مبلغ پانزده میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۴ـ پیش‌بینی وصول وجوه حاصل از بابت اداره امور اماکن مذهبی در سال ۱۳۸۹ از نذورات مطلقه (حق‌التصدی)، مبلغ هفتاد میلیارد (۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
جمع درآمد: مبلغ یکصد و هفتاد و هشت میلیارد و هفتصد و شصت و سه میلیون (
۱۷۸.۷۶۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال
ب ـ هزینه
۱ـ تبلیغ و نشر معارف اسلامی، مبلغ هشتاد و شش میلیارد و پانصد میلیون (۸۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۲ـ حفظ عین و منافع، شناسایی و احیاء ، حفظ و اداره امور موقوفات و رقبات، مبلغ چهل و هفت میلیارد و دویست و شصت و سه میلیون (۴۷.۲۶۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۳ـ کمک به توسعه، تکمیل و حمایت از بقاع متبرکه و اماکن مذهبی، اداره، هدایت، نظارت و حفظ و نگهداری آن، مبلغ چهل و سه میلیارد (۴۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۴ـ حق‌الزحمه هیئت‌های امنای اسلامی و موقوفات و حق‌النظاره نظار موقوفات، حفظ و اداره سازمان، مبلغ دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
جمع هزینه: مبلغ یکصد و هفتاد و هشت میلیارد و هفتصد و شصت و سه میلیون (
۱۷۸.۷۶۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال
تبصره ـ سازمان مجاز است در سال
۱۳۸۹ با اذن و مجوز نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان برابر سرجمع کلی حداکثر در سقف پانزده درصد (۱۵%) در موضوعات جدول منابع و مصارف پیوست افزایش یا کاهش داشته باشد.
ماده
۲ـ چنانچه میزان وصولی درآمد بیش از درآمد پیش‌بینی شده در بند « الف» ماده (۱) این تصویب‌نامه باشد، سازمان می‌تواند مبلغ مازاد را از خزانه دریافت و با صلاحدید نماینده ولی‌فقیه و سرپرست سازمان و یا مقام مجاز از طرف ایشان در راستای ردیف‌های بند « ب» ماده (۱) این تصویب‌نامه و برنامه‌های سازمان هزینه نماید.
ماده
۳ـ تبلیغ و نشر معارف اسلامی (موضوع این تصویب‌نامه) شامل فعالیت‌هایی است که برای کمک به ترویج و تعظیم شعایر اسلامی و آموزش قرآن مجید، اعم از چاپ و اهدای قرآن کریم، انتخاب و اعزام قاریان و داوران به مسابقات کشوری و بین‌المللی قرآن کریم، چاپ و نشر، ترویج و تبلیغ سنت حسنه وقف، تجهیز کتابخانه، اهدای جوایز نقدی و غیرنقدی، اعزام مُبلغ مذهبی به کلیه نقاط کشور (با اولویت مناطق محروم) و سایر پرداخت هزینه‌های سازمان شامل کمک به اجرای برنامه‌های مصوب مذهبی استانهای محروم، کمک به اجرای برنامه مهم و سراسری مذهبی، حمایت از موسسات فرهنگی همسو با نظام، کانونها و دارالقرآن‌های فعال، کمک به موسسه جامعه‌القرآن‌الکریم و شعبات استانی آن که در راستای امور مذکور انجام می‌شود.
تبصره ـ دفتر امور مناطق محروم کشور اولویت‌های خود را به سازمان اعلام و سازمان گزارش عملکرد خود را در این خصوص به آن دفتر ارایه نماید.
ماده
۴ـ حفظ عین و منافع، شناسایی و احیاء و حفظ اداره امور موقوفات و رقبات کشور (موضوع ردیف (۲) بند « ب» ماده (۱) این تصویب‌نامه) شامل کمک و پرداخت وجوه لازم برای انجام امور ثبتی، قضایی، عمرانی، تعمیر و احیاء شناسایی، حفظ و اداره امور موقوفات رقبات و غیره، با رعایت صرفه و صلاح موقوفات، همچنین تهیه وسایل، امکانات و ساختمان برای استقرار ادارات اوقاف و امور خیریه در استان‌ها، شهرستان‌ها و مرکز و وقف آنها با تولیت نماینده ولی فقیه می‌باشد و عواید حاصله در جهت مصارف تعیین‌شده در بند « ب» ماده (۱) و نیز تامین کسری‌های احتمالی بودجه سال ۱۳۸۹ سازمان هزینه می‌شود.
ماده
۵ ـ اعتبار ردیف (۳) بند « ب» ماده (۱) این تصویب‌نامه جهت حمایت از احیاء، نوسازی، توسعه و دیگر امور عمرانی بقاع و اماکن مذهبی اداره، هدایت، نظارت و حفظ و نگهداری توسط سازمان مرکزی هزینه می‌شود.
ماده
۶ ـ فعالیت‌های پیش‌بینی شده در مواد (۳)، (۴) و (۵) این تصویب‌نامه با توجه به تشخیص ضرورت و اولویت هزینه‌های موضوع مواد فوق با سرپرست سازمان یا مقام مجاز از طرف وی خواهد بود.
ماده
۷ـ تعهدات دوره مالی سال قبل نسبت به مفاد مواد (۳)، (۴) و (۵) این تصویب‌نامه با موافقت سرپرست سازمان یا مقام مجاز از طرف وی قابل پرداخت است.
ماده
۸ ـ مانده درآمد سازمان در پایان سال به درآمد سال بعد منتقل و منظور خواهدشد.
ماده
۹ـ سال مالی سازمان از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه است.
این تصویـب‌نامه در تاریخ
۹/۱۱/۱۳۸۹ به تایید مقام محـترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمدرضا رحیمی/ منبع سایت کانون وکلا

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا