دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
رای: عدم پرداخت پاداش مناطق محروم به مستخدمین شاغل در دهستان سوادکوه نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٩

رأی شماره456 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم پرداخت پاداش مناطق محروم به مستخدمین شاغل در دهستان سوادکوه

       تاریخ: 20/10/1389             شماره دادنامه: 456              کلاسه پرونده: 88/533
       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.


رأی هیأت عمومی

       اولاً تعارض آراء محرز می‎باشد. ثانیاً، نظر به اینکه به موجب بند 3 مصوبه شماره 23347/ت215هـ‍ مورخ 12/6/1373 هیأت وزیران، پرداخت یک ماه مجموع حقوق و فوق‎العاده شغل به عنوان پاداش در نیمه اول هر سال به آن دسته از مستخدمان رسمی و ثابت که داوطلبانه در دهستان‎های موضوع جدول پیوست مصوبه خدمت می‎نمایند، پیش‎بینی شده است و شکات پرونده‎های موضوع تعارض در پل سفید که از جمله دهستان‎های پیوست مصوبه نمی‎باشد خدمت می‎نمایند. بنابراین پرداخت پاداش مزبور به آنان موجبی نداشته و آراء شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن معنی فوق می‎باشند و به رد شکایت صادر گردیده‎اند صحیح تشخیص و موافق مقررات اعلام می‎گردند. این رأی به استناد ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع می‎باشد. 

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا