عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
تصویب‌نامه تشکیل « سازمان ملی مهارت» نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ۱٥ امرداد ۱۳۸٩


        شورای عالی اداری در یکصد و سی و هفتمین جلسه مورخ 8/11/1388 به استناد مواد 151 برنامه سوم و 55 برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به منظور یکپارچه‌سازی مدیریت آموزش‌های مهارتی (فنی و حرفه‌ای) متناسب با نیازهای شغلی کشور و افزایش مهارت و توانمندی جوانان کشور تصویب نمود:

تصویب‌نامه تشکیل « سازمان ملی مهارت»

1ـ دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش با کلیه وظایف، اختیارات، امکانات و منابع انسانی به ترتیب از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت آموزش و پرورش متنزع و در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ادغام می‌گردد و سـازمان مذکور با تغییر عنوان به « سـازمان ملی مهارت»، به وزارت کار و امور اجتماعی وابسته می‌ماند.
        2ـ سازمان ملی مهارت وظیفه سیاستگذاری، هدایت، حمایت، اعتبارسنجی، اعتباربخشی و نظارت بر آموزش‌های مهارتی (فنی و حرفه‌ای) در سطوح مختلف را دارد و وظایف و فعالیت‌های عملیاتی مراکز و مجموعه‌های وابسته به آن با رعایت راهبردهای فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری با اولویت واگذاری مدیریت به کارکنان از طریق بخش غیردولتی به انجام می‌رسد.
        3ـ وزارت کـار و امور اجتماعی مکلف است مبانی قانونی سازمان ملی مهارت را با توجه به مفاد این مصوبه حسب ضرورت تنظیم و به مراجع قانونی جهت تصویب ارائه نماید. ساختار تشکیلاتی سازمان ملی مهارت در چارچوب قوانین و بر اساس ضوابط تصریح شده در ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان خردادماه تهیه و به تأئید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور می‌رسد.
        4ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش و به منظور رفع محدودیت ادامه تحصیل دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل از هنرستانهای فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارت آموزش و پرورش در دانشگاه‌های سراسری، تسهیلاتی مورد نیاز از لحاظ صدور مجوز شرکت در آزمون سراسری (کنکور)، طراحی، پیش‌بینی و ایجاد رشته‌های متناسب با مدارک افراد یاد شده را فراهم نماید.
        5 ـ دانشجویان و هنرجویان فعلی مراکز آموزشی و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای موضوع بند 4 این مصوبه حسب مورد و با نظارت وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری تا پایان مقطع تحصیلی ادامه تحصیل خواهند داد و برابر ضوابط فارغ‌التحصیلان خواهند شد.
        تبصره1ـ پذیرش مهارت‌آموزی ـ کارآموز جدید در مراکز یا واحدهای آموزشی موضوع این بند (اعم از دولتی یا بخش خصوصی) بر اساس ضوابط، سیاست‌ها و خط‌مشی‌های ابلاغی از سوی سازمان ملی مهارت انجام خواهد شد.
        تبصره2ـ مراکز یا واحدهای آموزشی دولتی موضوع بند یک این مصوبه تا زمان فارغ‌التحصیلی کلیه دانشجویان و هنرجویان مربوط به قبل از ادغام، با حفظ شخصیت حقوقی به صورت واحدهای وابسته به سازمان ملی مهارت سازماندهی می‌شوند و پس از انتقضای زمان مربوط (حداکثر 4 سال) این واحدها از حالت وابسته خارج می‌شود. واحدهای آموزشی قابل واگذاری به بخش خصوصی احصاء و واگذار می‌گردند و واحدهایی که قابل واگذاری نباشد با موافقت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در سازمان ملی مهارت باقی خواهند ماند.
        تبصره3 ـ پذیرش دانشجوی جدید در دوره‌های علمی ـ کاربردی و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای از سال 1389 متوقف و پذیرش دانشجو در صورت نیاز بنا به تشخیص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسط دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی وابسته به وزارتخانه مذکور انجام می‌گردد.
        6 ـ مراکز آموزش علمی ـ کاربردی وابسته به دستگاههای اجرایی که می‌بایست از تجهیزات و تخصص‌های ویژه موجود در دستگاه‌های اجرایی ذیربط بهره‌گیری کنند، بر‌اساس سیاست‌های ابلاغی سازمان ملی مهارت برای آموزش مهارت‌های این سازمان ادامه فعالیت خواهند داد.
        7ـ به منظور ترویج آموزش‌های مهارتی و افزایش بهره‌وری در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات دستورالعمل‌ها و ضوابط الزام‌آور برای به کارگیری نیروی انسانی ماهر در دستگاه‌های عمومی و بخش خصوصی از طریق وزارت کار و امور اجتماعی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی رییس جمهور ابلاغ می‌گردد.
        8 ـ به منظور تحقق اهداف این مصوبه کمیته‌ای متشکل از وزرای « کار و امور اجتماعی»، « علوم، تحقیقات و فناوری» و « آموزش و پرورش» و معاونین توسعه مدیریت و سرمایـه انسانی و برنـامه‌ریزی و نظارت راهـبردی رییس جمهور تشـکیل و نسبت به اجرایی شدن این مصوبه از طریق تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز ظرف هشت ماه اقدام خواهند نمود.
        تبصره ـ دبیرخانه کمیته مزبور در (سازمان ملی مهارت) مستقر خواهد بود.
        9ـ دانشگاه‌ها و واحدهای آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی نیز براساس فهرست تهیه شده توسط کمیته موضوع بند 7         این مصوبه طی مدت 2 سال از دستگاه مربوطه منتزع و حسب مورد به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا سازمان ملی مهارت منتقل می‌گردند، موارد استثناء با تشخیص کمیته موضوع بند 7 تعیین می‌گردد.
        تبصره1ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان ملی مهارت موظفند زمینه واگذاری واحدهای آموزش عالی موضوع  این بند را براساس قوانین و مقررات به بخش غیردولتی فراهم نموده و ادامه فعالیت موسسات آموزشی موجود غیردولتی در این زمینه‌ها را به نحو مناسب و متناسب با ضوابط و آموزش‌های جدید سازمان ملی مهارت فراهم آوردند.
        تبصره2 ـ اعضای هیأت علمی دانشکده‌ها و موسسات آموزش عالی موضوع این بند ضمن رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و در صورت موافقت به دانشگاه پیام‌نور منتقل خواهند گردید.
        ٭ تبصره3ـ موسسات آموزش علمی یا مهارتی که در فهرست‌های پیوست این مصوبه ذکرنشده حسب مورد براساس تشخیص کمیته موضوع بند 8 تعیین وضعیت خواهد گردید.
        10ـ دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای وابسته به آموزش و پرورش مانند سایر دانش‌آموزان دارای مدارک دیپلم مجاز به شرکت در آزمون سراسری (کنکور) هستند و برای ادامه تحصیل آنان، در صورت عدم وجود رشته‌های مناسب، وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری نسبت به ایجاد آنها اقدام خواهد کرد.
        11ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و در قبال انتقال امکانات آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش به سازمان ملی مهارت، اعتبارات لازم را برای تجهیز هنرستانهای فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتی اختصاص خواهد داد.
        12ـ سازمان ملی مهارت موظف است نسبت به طراحی و استقرار « نظام صلاحیت‌های حرفه‌ای ملی ایران» جهت اعتباربخشی به آموزش‌های مهارتی (فنی و حرفه‌ای) در سطوح مختلف اقدام نماید به طوری که در چارچوب نظام صلاحیت‌های حرفه‌ای ملی ایران امکان ارتقاء مهارت آموختگان سطوح پائین‌تر به سطوح پیشرفته و عالی مهارتی که دارای آموزش تحصیلی و استخدامی متناظر با نظام آموزشی رسمی کشور باشد، وجود داشته باشد.
        13ـ وزارت کار و اموراجتماعی مسئول اجرای این مصوبه خواهد بود و گزارش اجرای این مصوبه را حداکثر تا پایان سال 1389 به شورای عالی اداری ارائه خواهد نمود.  رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد-نقل ازروزنامه رسمی کشور  چهارشنبه  نهم تیر ماه ۱۳۸۹ - شماره ۱۹۰۲۸

  نظرات ()
مطالب اخیر 13 آبانماه گرامی باد ابطال بخشنامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور درمورد حق جلسه اعضای شورای شهر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شد ابطال بخشنامه سازمان امور اراضی کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اخت لازم الرعایه بودن تذکرات آگهی استخدام برای داوطلبان استخدام س. تامین اجتماعی اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص آیین نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی ک آیین­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص آزادراه تهران شمال (گیلان) اصلاح بند ز ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ق.حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٦٩٥) اجتماعی (٥٢۱) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳٧٠) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٦٠) آیین نامه ها (٢٩٠) امور اداری و استخدامی (٢٦٠) قوانین (٢٥۱) پیام های مدیر وبلاگ (۱٧٩) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٦۳) اخبار بانکی (۱٥۱) مقررات بین المللی (۱٢٥) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢٥) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱٢۳) امور دادرسی و اجرا (۱٢٢) مالی و اقتصادی (۱۱٢) شهرداری (۱٠٦) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸٥) مجلس شورای اسلامی (٧٦) ملکی و ثبتی (٦٦) امور فرهنگیان (٦۳) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) مقررات پزشکی و دارویی (٥٥) بودجه (٥۱) ازمقام معظم رهبری (٤٧) مقالات و معاضدت ها (٤٦) قوانین و مقررات جزایی (٤٦) کشاورزی و صنایع (٤۳) ایثار گران (۳٦) نظریات و دکترین (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) پیمانکاری (۳۳) مشکلات شهروندان (۳۱) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳٠) برخی قوانین پر کاربرد (٢۳) کار (٢٠) ابطال مصوبات شورای شهر (۱٩) رایانه و سایبر (۱۸) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٧) ابطال مصوبات دولت (۱٧) بسته های اجرایی (۱٥) استفتاء (۱۳) سیاستهای کلی نظام (٤) ورزشی (۳) داوری (۱) قوانین برنامه توسعه (۱) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب