دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
حقوق و مزایای حالت اشتغال مستخدمین شهید و جانباز مشمول قانون حالت اشتغال سال72 نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٩

تصویب‌نامه در خصوص حقوق و مزایای حالت اشتغال مستخدمین شهید و جانباز مشمول قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی ـ مصوب1372

شماره 268649/ت44925هـ                                                  24/11/1389

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور بنیاد شهید و امور ایثارگران
      
هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/11/1389 بنا به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1
ـ حقوق و مزایای حالت اشتغال مستخدمین شهید و جانباز مشمول قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی ـ مصوب1372ـ اعم از کشوری و لشگری مطابق مقررات مربوط توسط دستگاه متبوع مستخدم و مشمولان غیرشاغل توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران تعیین و پرداخت می‌شود.

  2ـ در صورتی که این افراد در اجرای قوانین و مقررات مربوط بازنشسته شده یا می‌شوند، حقوق و مزایای بازنشستگی و مستمری آنان توسط صندوق بازنشستگی ذی‌ربط پرداخت می‌شود.
معاون اول رییسجمهور ـ محمدرضا رحیمی   / منبع معاونت حقوقی و امور مجلس 

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا