دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
پرداخت مجدد وام شهریه به دانشجویان -آیین‌نامه اجرایی استفاده از تسهیلات موضوع جز نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ٢٢ امرداد ۱۳۸٩

آیین‌نامه اجرایی استفاده از تسهیلات موضوع جزء (ن) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور


   ماده1ـ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند ظرف دو هفته پس از ابلاغ این آیین‌نامه اطلاعات مربوط به دانشجویان ثبت‌نام شده و میزان شهریه پرداختی در سال 1388 را در قالب جدول پیوست که به مهر « دفتر هیئت دولت» تأیید شده است تکمیل و پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تحویل نمایند.
       ماده2‌ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور حداکثر یک ماه پس از اخذ آمار و اطلاعات موضوع ماده (1) این آیین‌نامه، سهم تسهیلات هر یک از صندوقهای رفاه دانشجویان مربوط را تعیین و ابلاغ می‌نماید.
       ماده3‌ـ نرخ تسهیلات اعطایی موضوع این آیین‌نامه حداکثر معادل نرخ تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی در سال1389 برابر اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
       ماده4ـ دانشجویانی می‌توانند از این تسهیلات استفاده نمایند که برای تحصیل موظف به پرداخت شهریه باشند.
       ماده5 ـ بازپرداخت تسهیلات موضوع این آیین‌نامه توسط دانشجویان، به حساب صندوق رفاه دانشجویان مربوط واریز می‌گردد و صرفاً به منظور پرداخت مجدد وام شهریه به دانشجویان براساس مقررات مربوط مورد استفاده قرار می‌گیرد.
       ماده6 ـ صندوقهای موضوع این آیین‌نامه مکلفند گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یک‌بار تهیه و به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردهای رییس‌جمهور و کمیسیونهای آموزش و تحقیقات و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
       ماده7ـ صندوقهای موضوع این آیین‌نامه مکلفند کلیه پرداختها و دریافتهای مربوط به وامهای دانشجویی را براساس شناسه‌های دانشجویان در سامانه الکترونیکی با امکان گزارش‌گیری پویا ثبت و گزارشهای موضوع ماده (6) این آیین‌نامه را براساس آن ارائه نمایند.
       این مصـوبه در تـاریخ 23/2/1389 به تأیـید مقام محترم ریاسـت جمهوری رسیده است. منبع روزنامه رسمی شنبه - شانزدهم مرداد ماه ۱۳۸۹ - شماره ۱۹۰۵۸

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا