عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
آیین‌نامه تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی در رویه‌های ضدرقابتی نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ۱ اسفند ۱۳۸٩

شماره 270566/ت44490هـ                                                 26/11/1389
وزارت امور اقتصادی و دارایی
       هیـئت وزیران در جلسه مورخ 10/11/1389 با توجـه به نظر رییس مـجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 39197هـ/ب مورخ 16/6/1389 آیین‌نامه تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی در رویه‌های ضدرقابتی را به شرح زیر تصویب نمود:


آیین‌نامه تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی در رویه‌های ضدرقابتی

       ماده1ـ در صورت نقض ممنوعیتهای موضوع ماده (45) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، مرتکب یا مرتکبان به موجب بند (12) ماده (61) قانون یادشده با حکم شورای رقابت و با توجه به نوع عمل ارتکابی و میزان تأثیر آن به جریمه نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال به شرح مندرج در ماده (3) محکوم خواهندشد.
       ماده2ـ احراز جنبه ضدرقابتی عمل ارتکابی با شورای رقابت است.
       ماده3ـ میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی توسط شورای رقابت بر مبنای عواملی نظیر اهمیت کمی و کیفی عمل ضدرقابت، میزان تأثیر منفی آن بر بازار، تعدد و تکرار عمل ارتکابی و زمان و مکان ارتکاب، به ترتیب بندهای ماده (45) قانون یادشده به شرح زیر تعیین می‌شود:
       1ـ بند (الف)، حسب مورد جزءهای (1) و (2) به میزان چهارصد میلیون تا هشتصد میلیون ریال و جزء (3) به میزان ششصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال.
       2ـ بند (ب) ، به میزان سیصد میلیون ریال تا ششصد میلیون ریال.
       3ـ بند (ج) ، به میزان یکصد میلیون ریال تا چهارصد میلیون ریال.
       4ـ بند (د)، حسب مورد جزء (1) به میزان ششصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال و جزء (2) به میزان یکصد میلیون ریال تا سیصد میلیون ریال.
       5 ـ بند (هـ)، به میزان دویست میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال.
       6 ـ بند (و)، به میزان یکصد میلیون ریال تا چهارصد میلیون ریال.
       7ـ بند (ز) ، به میزان ششصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال.
       8 ـ بند (ح)، به میزان پانصد میلیون ریال تا هشتصد میلیون ریال.
       9ـ بند (ط)، حسب مورد جزءهای (1) و (6) به میزان پانصد میلیون ریال تا هشتصد میلیون ریال و جزءهای (2) و (3) به میزان ششصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال و جزء (4) به میزان یکصد میلیون ریال تا سیصد میلیون ریال و جزء (5) به میزان دویست میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال.
       10ـ بند (ی)، به میزان دویست میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال.
       11ـ بند (ک)، حسب مورد جزء (1) به میزان سیصد میلیون ریال تا ششصد میلیون ریال و جزء (2) به میزان ششصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال و جزء (3) به میزان هشتصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال.
       تبصره ـ مبالغ جریمه‌های یادشده با توجه به ماده (68) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هر سه سال یک‌بار قابل افزایش می‌باشد.
       ماده4ـ این تصـویب‌نامه جایگزین تصویـب‌نامه شماره 28591/44490 مورخ 11/2/1389 می‌شود. معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی   / منبع معاونت حقوقی و امور مجلس

  نظرات ()
مطالب اخیر قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴ نظریات مشورتی(نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه )۱۳۹۶/۰۲/۱۰ قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیارا قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور شمول حکم ماده۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری کیفیت تنظیم و تسلیم تقاضای دریافت جنین اهدایی قرار منع تعقیب درجرائم ماده۲۷۳ ق.آدک بعداز تأییددادگاه کیفری1قابل فرجامخواهی است بیانات رهبر مسلمین جهان در دیدار اقشار مختلف مردم (18/۰۶/۱۳۹۴) تصویب نامه در خصوص برنامه جامع بهره وری کشور تصویب نامه در خصوص تشکیل ستاد هماهنگی مناسب سازی کشور
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٦۸٦) اجتماعی (٥۱۱) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳٦٧) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٥٦) آیین نامه ها (٢۸٦) امور اداری و استخدامی (٢٥٩) قوانین (٢٤٩) پیام های مدیر وبلاگ (۱٧۸) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٦۱) اخبار بانکی (۱٥۱) مقررات بین المللی (۱٢٥) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢٥) امور دادرسی و اجرا (۱٢٢) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱۱٩) مالی و اقتصادی (۱۱۱) شهرداری (۱٠۳) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸٥) مجلس شورای اسلامی (٧٦) ملکی و ثبتی (٦٦) امور فرهنگیان (٦۳) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) مقررات پزشکی و دارویی (٥٥) بودجه (٥٠) ازمقام معظم رهبری (٤٧) مقالات و معاضدت ها (٤٦) قوانین و مقررات جزایی (٤٦) کشاورزی و صنایع (٤۱) ایثار گران (۳٦) نظریات و دکترین (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) پیمانکاری (۳۳) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳٠) مشکلات شهروندان (۳٠) برخی قوانین پر کاربرد (٢۳) کار (٢٠) رایانه و سایبر (۱۸) ابطال مصوبات شورای شهر (۱۸) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٧) ابطال مصوبات دولت (۱٧) بسته های اجرایی (۱٥) استفتاء (۱۳) ورزشی (۳) سیاستهای کلی نظام (۳) داوری (۱) قوانین برنامه توسعه (۱) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب