دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
رئیس جمهور بودجه سال 1390 را به مجلس تقدیم کرد نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ۱ اسفند ۱۳۸٩

 

رئیس جمهور برای تقدیم لایحه بودجه سال 90 کل کشور وارد صحن علنی مجلس شورای اسلامی شد. محمود احمدی نژاد به همراهی محمدرضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهوری و شهاب الدین صدر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی حضور یافت.
رئیس جمهور لایحه بودجه سال 90 را در حالی با 75 روز تاخیر به مجلس شورای اسلامی آورد که طبق ماده 216 آئین نامه داخلی مجلس دولت موظف است لایحه بودجه سالیانه را حداکثر تا 15 آذرماه تقدیم مجلس کند. منبع خبری معاونت امور حقوقی و مجلس
  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا