دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
لایحه "اساسنامه شرکت بیمه اتکایى اکو" تقدیم مجلس شد نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٩

 

 


 

 لایحه "اساسنامه شرکت بیمه اتکایی اکو" با هدف افزایش رشد ظرفیت های پذیرش خطر و سهم نگهداری بیمه اتکائی و حمایت از توسعه اقتصادی در منطقه از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.
لایحه "اساسنامه شرکت بیمه اتکایی اکو" بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی که به تصویب هیئت وزیران رسیده است، از سوی رئیس جمهور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
بر اساس این لایحه، شرکت بیمه اتکایی اکو موظف است به عنوان بیمه گر اتکایی حرفه ای بین المللی بر اساس شرایط بازار آزاد بدون هر گونه مداخله دولت و قبول بیمه اتکایی اجباری از بازارهای بیمه داخل و خارج از منطقه و واگذاری مجدد مازاد سهم خالص نگهداری با الویت دادن به بازراهای بیمه منطقه و سرمایه گذاری بخش عمده وجود شرکت در داخل منطقه، مشروط بر این که این سرمایه گذاری ها با الزامات فنون سرمایه گذاری مناسب منطبق باشد، فعالیت کند.
همچنین مقر شرکت(که از این پس به عنوان مقر نامیده می شود)در کراچی پاکستان خواهد بود. شرکت می تواند ابتدا دفاتر ارتباطی در ایران و ترکیه سپس در سایر کشورها بر اساس تصمیم هیئت مدیره دایر کند.

ساختار سازمانی
بر اساس این لایحه، مجموع عمومی متشکل از یک نماینده منصوب از طرف هر سهامدار است که دارای یک حق رای برای هر سهم است. هر نماینده می تواند از طرف سهامداری که منصوب شده است، رای بدهد. هر سهامدار می تواند با آگاه کردن رئیس به صورت کتبی حق رای خود را در هر یک از جلسات مجمع عمومی را به یکی دیگر از نمایندگان سهامداران تفویض کند.

هیئت مدیره
همچنین هیئت مدیره متشکل از شش عضو خواهد بود که توسط وزارت بازرگانی دولت پاکستان، از طریق شرکت بیمه اتکائی(با مسئولیت محدود) پاکستان، بیمه مرکزی ایران و بانک زراعت ترکیه، هر یک دو عضو منصوب می شوند. اعضای هیئت مدیره باید از تشخیص و صلاحیت ها در سطح بالا در زمینه بیمه، بیمه اتکائی، اقتصاد، امر مالی، مدیریت، حقوق، بانکداری و تجارت با حداقل ده سال تجربه کاری برخوردار باشند.

حسابرسان مستقل
بر این اساس، مجمع عمومی بنا بر توصیه های هیئت مدیره، حسابرسان مستقل واجد شرایط از شرکت های حسابرسی معتبر شناخته شده بین المللیف ثبت شده در منطقه اکو را تعیین خواهد کرد. حسابرسان برای مدتع یک سال انتخاب می شوند که این مدت قابل تمدید است.

مدیر عامل
بر اساس این لایحه، مدیر عامل توسط هیئت مدیره منصوب می شود. مدیر عامل فردی متشخص و دارای صلاحیت در زمینه امور بیمه اتکائی با حداقل 15 سال تجربه خواهد بود. دوره تصدی وی چهار سال است و حداکثر برای دو دوره متوالی می تواند انتخاب شود. مدیر عامل، عضو هیئت مدیره نیست ولی در جلسات هیئت مدیره و مجمع عمومی بدون داشتن حق رای شرکت می کند.
بر این اساس، پس از سپردن اسناد تصویب با پذیرش به دبیرخانه و پرداخت کامل سرمایه های تعهد شده از سوی سه عضو موسس شرکت اساسنامه لازم الاجرا خواهدشد.
همچنین مجمع عمومی می تواند با اکثریت مشروط  آرا فسخ این اساسنامه را به اعضا پیشنهاد دهد. مجمع عمومی تاریخی را مشخص خواهد کرد که طی آن هر کشور عضو، پذیرش یا عدم پذیرش پیشنهاد فسخ اساسنامه را به دبیرخانه اکو اعلام کند. چنانچه این پیشنهاد توسط سه چهارم کشورهای عضو مورد پذیرش قرار گیرد، نافذ خواهدشد و مجمع عمومی ظرف مدتی حداکثر سی روز پس از وصول آخرین اطلاعیه پذیرش به دبیرخانه اکو به منظور انجام اقدامات لازم برای انحلال شرکت تشکیل جلسه خواهد داد./منبع معاونت امور حقوقی و مجلس

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا