دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
تصویب‌نامه هیئت وزیران درخصوص حل مشکلات و اختلافات دستگاههای اجرایی 1388 نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٩

تصویب‌نامه در خصوص تشکیل کارگروهی جهت تفویض اختیارات هیئت وزیران درخصوص حل مشکلات و اختلافات دستگاههای اجرایی در مورد اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری

شماره47816/ت42668ه- ۱۳۸۸/۳/۴

       هیئت وزیران در جلسه مورخ 27/2/1388 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:


       1ـ اختیارات هیئت‌وزیران درخصوص حل مشکلات و اختلافات دستگاههای اجرایی در مورد اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگروهی متشکل از معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور (رییس) و وزیران بازرگانی، رفاه و تأمین اجتماعی و وزیر مربوط و معاون حقوقی و امورمجلس رییس جمهور تفویض می‌شود.
       2ـ ملاک تصمیم‌گیری درخصوص اختیارات یادشده موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه مذکور است و مصوبات آن در صورت تأیید رییس‌جمهور با رعایت ماده(19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است. معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا