عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
مرجع رسیدگی به موضوعِ عدم رعایت دستورالعملهای بهداشتی عدم رفع نواقص بهداشتی نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ٦ اسفند ۱۳۸٩

 رسیدگی به موضوعِ عدم رعایت دستورالعملهای بهداشتی عدم رفع نواقص بهداشتی مورد ایراد بازرسان بهداشت محیط توسط متصدِی مغازه قنادی، در چه مرجع و طبق کدام قانون انجام خواهد شد؟  
     

دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بویین زهرا ـ یکشنبه ۵/۱۰/۱۳۸۹

 

رسیدگی به موضوعِ عدم رعایت دستورالعملهای بهداشتی عدم رفع نواقص بهداشتی مورد ایراد بازرسان بهداشت محیط توسط متصدِی مغازه قنادی، در چه مرجع و طبق کدام قانون انجام خواهد شد؟
نظرهای ابرازی:
ـ درخصوصِ سؤال فوق چند قانون به تصویب رسیده است:
الف) مادۀ ۹۱ قانون کار (مصوّب ۲/۷/۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی) و مادۀ ۱۷۶ قانون کار (مصوّب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام).
ب) مادۀ ۳۹ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی (مصوّب ۲۳/۱۲/۱۳۶۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام).
ج) مادۀ ۱۳ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی (اصلاحی ۱۳/۹/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی).
د) مواد ۱۷ و ۶۸ قانون نظام صنفی کشور (مصوّب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی).
هـ) مادۀ ۲۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان (مصوّب ۱۵/۷/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی).


ـ تا سال ۱۳۸۲، دادسراها و دادگاههای کیفری، به جُرم مذکور، طبقِ مادۀ ۱۳ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی (اصلاحی ۱۳/۹/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی) رسیدگی می کردند. پس از تصویب قانون نظام صنفی کشور، پرونده ها در هیأتهای رسیدگی کننده به تخلّفات صنفی رسیدگی می شد؛ تا اینکه، در سال ۱۳۸۸، به استنادِ مادۀ ۲۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان (مصوّب ۱۵/۷/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی شناخته شد که به تخلّفات افراد صنفی، طبقِ قانون نظام صنفی کشور و سایر قوانین، رسیدگی کند.

ـ فرد صنفی در مادۀ ۲ قانون نظام صنفی کشور (مصوّب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲) تعریف شده، و مطابقِ تبصرۀ مادۀ ۲ قانون مارّالذکر، صنوفی که قانون خاص دارند از شمولِ قانون مذکور مستثنی هستند. تهیّه کنندگان، عرضه کنندگان و فروشندگان مواد خوردنی و آشامیـدنی و آرایشی و بهداشتی، به لحاظ داشتنِ قانون خاص، مشمولِ تبصرۀ مذکـورند؛ فلذا به تخلّفات این صنف طبقِ قانون خاصّشان رسیدگی می شود.

ـ بعضی ها قانون صالح را مادۀ ۳۹ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی (مصوّب ۲۳/۱۲/۱۳۶۸) می دانند، زیرا در تعارض بین این مقرّره و مادۀ ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی (اصلاحی ۱۳/۹/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی)، به نظریۀ شورای نگهبان در سال ۱۳۷۳ استناد نموده و کلیّۀ مصوّبات مجمع تشخیص مصلحت نظام را در موارد تغایر، حاکم بر مصوّبات مجلس شورای اسلامی می دانند؛ ولو اینکه، قانون مجلس مؤخّر بر مصوّبۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد. امّا به نظر می رسد نظریۀ شورای نگهبان مربوط به تغایر مصوّبات مجمع با مصوّبات مجلس تا زمانِ اعلام نظریه (سال ۱۳۷۳) باشد، و اگر مجلس مصوّبه ای مغایر با مصوّبۀ مجمع بعد از تاریخ نظریۀ شورای نگهبان داشته باشد، باید آن را لازم الاجرا دانست، زیرا این مصوّبۀ مجلس به تأیید خودِ شورای نگهبان نیز می رسد؛ به عبارت دیگر، شورای نگهبان در عمل به این استدلال معتقد است. زیرا اگر به استدلال اوّل اعتقاد داشته باشیم، باید اقدامات مجلس و شورای نگهبان را عبث بدانیم.

نظر اتفاقی:
توجّه به مراتب مذکور، رسیدگی به جُرم موضوع سؤال باید در سازمان تعزیرات حکومتی و طبقِ مادۀ ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی (اصلاحی ۱۳/۹/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی) انجام شود.

 

  نظرات ()
مطالب اخیر 13 آبانماه گرامی باد ابطال بخشنامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور درمورد حق جلسه اعضای شورای شهر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شد ابطال بخشنامه سازمان امور اراضی کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اخت لازم الرعایه بودن تذکرات آگهی استخدام برای داوطلبان استخدام س. تامین اجتماعی اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص آیین نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی ک آیین­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص آزادراه تهران شمال (گیلان) اصلاح بند ز ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ق.حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٦٩٥) اجتماعی (٥٢۱) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳٧٠) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٦٠) آیین نامه ها (٢٩٠) امور اداری و استخدامی (٢٦٠) قوانین (٢٥۱) پیام های مدیر وبلاگ (۱٧٩) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٦۳) اخبار بانکی (۱٥۱) مقررات بین المللی (۱٢٥) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢٥) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱٢۳) امور دادرسی و اجرا (۱٢٢) مالی و اقتصادی (۱۱٢) شهرداری (۱٠٦) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸٥) مجلس شورای اسلامی (٧٦) ملکی و ثبتی (٦٦) امور فرهنگیان (٦۳) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) مقررات پزشکی و دارویی (٥٥) بودجه (٥۱) ازمقام معظم رهبری (٤٧) مقالات و معاضدت ها (٤٦) قوانین و مقررات جزایی (٤٦) کشاورزی و صنایع (٤۳) ایثار گران (۳٦) نظریات و دکترین (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) پیمانکاری (۳۳) مشکلات شهروندان (۳۱) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳٠) برخی قوانین پر کاربرد (٢۳) کار (٢٠) ابطال مصوبات شورای شهر (۱٩) رایانه و سایبر (۱۸) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٧) ابطال مصوبات دولت (۱٧) بسته های اجرایی (۱٥) استفتاء (۱۳) سیاستهای کلی نظام (٤) ورزشی (۳) داوری (۱) قوانین برنامه توسعه (۱) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب